Зборівська районна державна адміністрація
47201, м.Зборів, вул.Б.Хмельницького, 24
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 

 

Опитування

.
На головну / Каталог / Розпорядження голови

Про районну програму розробки (оновлення) містобудівної документації забудови населених пунктів Зборівського району


Дата: 25 жовтень 2011 Номер

ЗБОРІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

від   «25»  жовтня  2011 року                           м. Зборів                                  № 626

 

Про районну програму розробки (оновлення) 
містобудівної документації забудови 
населених пунктів Зборівського району 

 

Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 8 вересня 2011 року №702 „Про забезпечення реалізації Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”:

1. Схвалити проект районної програми розроблення (оновлення) містобудівної документації забудови населених пунктів Зборівського району на 2011-2017 роки (далі - Програма).

2. Відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації подати проект Програми на затвердження черговій сесії районної ради відповідно до регламенту районної ради.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 квітня 2009 року №268 „Про стан розроблення містобудівної документації населених пунктів району”

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови районної державної адміністрації Молочнику Є.М.

 

 

Голова районної державної

             адміністрації                                                                    Ф.А. МЕНТУХ

 


СХВАЛЕНО

 

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

25.10.2011        № 626

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розроблення (оновлення) містобудівної документації забудови населених

пунктів Зборівського району на 2011-2017 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 8 вересня 2011 року №702 „Про забезпечення реалізації Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”

3.

Розробник програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації

4.

Спів розробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації, міська, селищна, сільські ради району

7.

Термін реалізації програми

2011-2017 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджети міської, селищної та сільських рад району

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

Фінансування проектних робіт здійснюють замовники – виконкоми міської, селищної, сільських рад

9.1

коштів місцевого бюджету

-//-

9.2

коштів інших джерел

-

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Необхідність прийняття районної програми розроблення (оновлення) містобудівної документації забудови населених пунктів Зборівського району зумовлена відсутністю чинної містобудівної документації населених пунктів району.

Генеральні плани розвитку населених пунктів району розроблені у 1966-1975 роках для 75 населених пунктів району, при загальній кількості 92 населених пунктів. Для 15 сіл і 4 хуторів містобудівна документація взагалі не розроблялася, відсутні топографічні матеріали.

За період дії генеральних планів розвитку населених пунктів району неодноразово відбулися зміни в законодавстві держави. Зокрема, двічі змінювалася редакція Земельного Кодексу України. Площі деяких населених пунктів за останні роки збільшились в 3 і більше разів. Так, зокрема: село Гаї Розтоцькі в 4 рази, село Оліїв – в 5 разів, село Осташівці – в 3 рази, село Кабарівці – в 4 рази, село Малашівці – в 3 рази, село Панасівка – в 3 рази, село Озерна – в 3 рази, село Дітківці – в 3 рази, село Гарбузів – в 3 рази, село Мильне – в 3 рази, село Розгадів – в 4 рази і т.д. (додаток 1)

З огляду на вимоги Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, питання розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Зборівського району набуло актуальності і підлягає невідкладному вирішенню.

 

3. Визначення мети програми

 

Мета Програми полягає в розробленні та оновленні містобудівної документації забудови населених пунктів району, забезпечення раціонального використання земель, стратегії планування та забудови територій населених пунктів.

Основні напрями її досягнення:

1. Забезпечення сталого розвитку населених пунктів району та сприятливих умов проживання населення.

2. Нормативно-правове регулювання забудови територій у відповідності до вимог земельного законодавства, законодавства з питань планування та забудови територій.

3. Регулювання забудови територій, встановлення режиму забудови територій з визначенням інвестиційно-привабливих ділянок під забудову, поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених пунктів, раціональне використання природних ресурсів, запобігання техногенним процесам та аварійним ситуаціям.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Обсяг та склад містобудівної документації в кожному окремому випадку визначається замовником, архітектором району спільно з представником проектної організації за погодженням з управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

Замовником містобудівної документації є виконкоми міської, селищної, сільських рад району для відповідних населених пунктів, розміщених на адміністративно закріпленій території ради.

Фінансування проектних робіт та збір вихідних даних для розроблення містобудівної документації здійснюють замовники – виконкоми міської, селищної, сільських рад району.

Рекомендовано Зборівській міській, Залозецькій селищній та сільським радам району передбачити в бюджетах кошти, необхідні для розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів району згідно Плану реалізації районної програми розроблення (оновлення) містобудівної документації забудови населених пунктів Зборівського району на 2011-2017 роки (додаток 2).

 

 

                Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                         М.В. ОЛІЙНИК

 

Додаток 1

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

25.10.2011        № 626

 

Порівняльна таблиця зміни площ населених пунктів району

 

п/п

Назва населеного пункту

Площа населеного пункту, га

Чисельність населення,

осіб

Потребує розроблення

Потребує оновлення

Рік розроблення генплану

визначена генпланом

станом

на 1.01.2010

1

2

3

4

5

6

7

8

Зборівський район

1

місто Зборів

526,1

600,99

7163

 

+

1983

2

селище Залізці

 

452,10

2706

+

 

 

3

село Беримівці

68,97

169,97

327

 

+

1969

4

село Вовчківці

60,80

191,80

171

 

+

1971

5

село Данилівці

-

148,28

377

 

+

1971

6

село Бліх

56,00

164,50

449

 

+

1968

7

село Висипівці

109,50

114,01

248

 

+

1968

8

село Гаї-Розтоцькі

80,20

353,40

1128

 

+

1969

9

село Гукалівці

79,12

162,10

254

 

+

1969

10

село Загір’я

-

378,62

1118

+

 

1969

11

село Заруддя

64,80

163,56

1060

 

+

1968

12

село Курівці

66,00

209,40

695

 

+

1969

13

село Іванківці

41,00

133,30

325

 

+

1971

14

село Оліїв

88,20

444,24

706

 

+

1968

15

село Осташівці

58,08

186,21

903

 

+

1969

16

село Підберізці

52,40

104,80

463

 

+

1969

17

село Ренів

65,00

229,43

972

 

+

1969

18

село Серетець

60,00

166,69

985

 

+

1969

19

село Тростянець

58,60

166,70

444

 

+

1969

20

село Цебрів

86,50

227,07

721

+

 

1969

21

село Чистопади

110,40

238,08

567

 

+

1968

22

село Вертелка

44,75

126,00

383

+

 

1970

23

село Гаї-за-Рудою

115,60

263,50

831

 

+

1970

24

село Вірлів

86,00

139,33

273

 

+

1970

25

село Кабарівці

58,60

255,48

553

 

+

1970

26

село Чернихів

97,54

250,00

753

 

+

1970

27

село Малашівці

50,50

164,90

552

 

+

1970

28

село Кобзарівка

-

177,33

729

 

+

1970

29

село Городище

38,83

86,50

209

 

+

1970

30

село Панасівка

59,00

214,60

706

 

+

1970

31

село Бзовиця

53,20

112,00

283

 

+

1970

32

село Присівці

61,00

152,70

733

 

+

1970

33

село Манаїв

85,80

278,40

312

 

+

1970

34

село Івачів

56,23

150,80

186

 

+

1971

35

село Млинівці

107,40

277,94

729

+

 

1971

36

село Кудобинці

40,20

116,27

339

 

+

1971

37

село Тустоголови

22,50

124,53

219

 

+

1971

38

село Футори

54,30

181,97

368

 

+

1971

39

село Красне

45,70

128,16

201

 

+

1971

40

село Калинівка

39,70

124,80

221

 

+

1971

41

село Білківці

35,87

162,06

212

 

+

1971

42

село Годів

155,00

349,70

593

 

+

1971

43

село Підгайчики

60,54

77,80

152

 

+

1971

44

село Нище

66,40

135,00

147

 

+

1971

45

село Монилівка

65,50

153,77

207

 

+

1971

46

село Глядки

43,73

162,00

223

 

+

1971

47

село Білокриниця

30,66

56,00

215

 

+

1971

48

село Нестерівці

60,95

186,10

374

 

+

1976

49

село Ярославичі

46,10

147,79

205

 

+

1971

50

село Носівці

37,38

120,04

99

 

+

1971

51

село Мшана

33,50

86,50

118

 

+

1971

52

село Кальне

51,26

262,81

500

 

+

1973

53

село Озерна

345,80

1003,86

3647

+

 

1972

54

село Сировари

126,20

133,64

278

 

+

1971

55

село Дітківці

60,00

217,10

381

 

+

1971

56

село Гарбузів

60,00

227,50

251

 

+

1971

57

село Богданівка

47,90

143,45

181

 

+

1972

58

село Храбузна

31,41

111,67

127

 

+

1972

59

село Плісняни

46,91

146,00

515

 

+

1972

60

село Білоголови

119,87

367,58

699

 

+

1972

61

село Мильне

116,05

462,20

810

+

 

1973

62

село Мшанець

61,18

292,13

615

+

 

1974

63

село Розгадів

48,60

219,80

404

 

+

1973

64

село Воробіївка

45,00

123,80

229

 

+

1974

65

село Піщане

30,32

98,40

238

 

+

1975

66

село Жабиня

48,70

161,95

484

 

+

1975

67

село Лопушани

54,88

152,65

140

 

+

1975

68

село Ратищі

22,00

109,98

288

 

+

1977

69

село Чорний Ліс

29,80

239,00

317

 

+

1977

70

село Вільшанка

20,80

118,40

192

 

+

1977

71

село Хомівка

37,05

150,30

159

 

+

1976

72

село Нетерпинці

32,00

133,42

139

 

+

1971

73

село Яцківці

 

126,10

248

+

 

 

74

село Кокутківці

 

105,80

100

+

 

 

75

село Серединці

 

115,00

236

+

 

 

76

хутір Корчунок

 

49,65

44

+

 

 

77

село Йосипівка

 

40,40

78

+

 

 

78

село Цицівка

 

112,00

9

+

 

 

79

село Коршилів

 

107,17

243

+

 

 

80

хутір Лавриківці

 

57,47

104

+

 

 

81

село Озерянка

 

125,20

245

+

 

 

82

село Травотолоки

 

54,28

108

+

 

 

83

село Метенів

 

142,90

97

+

 

 

84

село Грабківці

 

100,70

127

+

 

 

85

село Кудинівці

 

132,73

84

+

 

 

86

село Тустоголови

 

124,53

219

+

 

 

87

село Жуківці

 

47,10

40

+

 

 

88

село Погрібці

 

106,65

312

+

 

 

89

село Перепельники

 

290,30

467

+

 

 

90

село Славна

 

115,87

285

+

 

 

91

село Ярчівці

 

139,60

355

+

 

 

92

село Волосівка

 

122,60

332

+

 

 

 

            Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                                                      М.В. ОЛІЙНИК

 


Додаток 2

 

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

25.10.2011        № 626

 

План

реалізації районної програми розроблення (оновлення) містобудівної документації

забудови населених пунктів на 2011-2017 роки

 

п/п

Назва населеного пункту

Назва сільської ради

Площа села (га)

Термін виконання

Джерела фінансування (місцевий бюджет)

1

2

3

4

5

6

1.      

село Беримівці

Беримівська

169,97

2012-17 р.

Беримівська сільська рада

2.      

село Кудинівці

132,73

-//-

-//-

3.      

село Бзовиця

Бзовицька

112,00

-//-

Бзовицька сільська рада

4.      

село Білоголови

Білоголівська

367,58

-//-

Білоголівська сільська рада

5.      

село Нетерпинці

133,42

-//-

-//-

6.      

село Богданівка

Богданівська

143,45

-//-

Богданівська сільська рада

7.      

село Сировари

133,64

-//-

-//-

8.      

село Яцківці

126,10

-//-

-//-

9.      

село Білківці

162,06

-//-

-//-

10.  

село Вірлів

Вірлівська

139,33

-//-

Вірлівська сільська рада

11.  

село Храбузна

111,67

-//-

-//-

12.  

село Висипівці

Висиповецька

114,01

-//-

Висиповецька сільська рада

13.  

село Кокутківці

105,80

-//-

-//-

14.  

село Воробіївка

123,80

-//-

-//-

15.  

село Серединці

115,0

-//-

-//-

16.  

село Вовчківці

Вовчківська

191,80

-//-

Вовчківська сільська рада

17.  

село Івачів

150,80

-//-

-//-

18.  

село Нище

135,00

-//-

-//-

19.  

хутір Корчунок

49,65

-//-

-//-

20.  

село Гаї за Рудою

Гаї за Рудівська

263,50

-//-

Гаї за Рудівська сільська рада

21.  

село Гаї-Розтоцькі

Гає-Розтоцька

353,40

2014-15 р.

Гає-Розтоцька сільська рада

22.  

село Гарбузівська

Гарбузівська

227,50

2012-17 р.

Гарбузівська сільська рада

23.  

село Манаїв

278,4

-//-

-//-

24.  

село Годів

Годівська

349,70

-//-

Годівська сільська рада

25.  

село Йосипівка

40,40

-//-

-//-

26.  

село Цецівка

112,00

-//-

-//-

27.  

село Городище

Городищенська

86,50

-//-

Городищенська сільська рада

28.  

село Носівці

120,04

-//-

-//-

29.  

село Гукалівці

Гукалівська

162,10

-//-

Гукалівська сільська рада

30.  

село Лопушани

152,65

-//-

-//-

31.  

село Загір’я

Загір’янська

378,62

-//-

Загір’янська сільська рада

32.  

село Заруддя

Зарудянська

163,56

-//-

Зарудянська сільська рада

33.  

хутір Лавриківці

57,47

-//-

-//-

34.  

село Озерянка

125,20

-//-

-//-

35.  

село Травотолоки

54,28

-//-

-//-

36.  

село Коршилів

107,17

-//-

-//-

37.  

селище Залізці

Залозецька селищна

452,10

2012-13 р.

Залозецька селищна рада

38.  

місто Зборів

Зборівська міська

600,99

2012-13 р.

Зборівська міська рада

39.  

село Футори

181,97

2014

-//-

40.  

село Кабарівці

Кабарівецька

255,48

-//-

Кабарівецька сільська рада

41.  

село Метенів

142,90

-//-

-//-

42.  

село Кальне

Кальненська

262,81

-//-

Кальненська сільська рада

43.  

село Жабиня

161,95

-//-

-//-

44.  

село Кобзарівка

Кобзарівська

177,33

-//-

Кобзарівська сільська рада

45.  

село Вертелка

126,00

-//-

-//-

46.  

село Курівці

Курівецька

209,4

-//-

Курівецька сільська рада

47.  

село Малашівці

Малашовецька

164,90

-//-

Малашовецька сільська рада

48.  

село Іванківці

133,30

-//-

-//-

49.  

село Мильно

Мильнівська

462,20

-//-

Мильнівська сільська рада

50.  

село Бліх

164,50

-//-

-//-

51.  

село Млинівці

Млиновецька

277,94

2012

Млиновецька сільська рада

52.  

село Грабківці

100,70

2012-14 р.

-//-

53.  

село Присівці

152,70

-//-

-//-

54.  

село Тустоголови

124,53

-//-

-//-

55.  

село Кудобинці

116,27

-//-

-//-

56.  

село Мшанець

Мшанецька

292,13

2012-17 р.

Мшанецька сільська рада

57.  

село Дітківці

217,10

-//-

-//-

58.  

село Хомівка

150,30

-//-

-//-

59.  

село Нестерівці

Нестерівська

186,10

-//-

Нестерівська сільська рада

60.  

село Озерна

Озернянська

1003,86

2012-14 р.

Озернянська сільська рада

61.  

село Осташівці

Осташівська

186,21

2012-17 р.

Осташівська сільська рада

62.  

село Данилівці

148,28

-//-

-//-

63.  

село Оліїв

Оліївська

444,24

-//-

Оліївська сільська рада

64.  

село Панасівка

Панасівська

214,60

-//-

Панасівська сільська рада

65.  

село Чорний Ліс

239,00

-//-

-//-

66.  

село Погрібці

Погрібецька

106,65

-//-

Погрібецька сільська рада

67.  

село Калинівка

124,80

-//-

-//-

68.  

село Красна

120,16

-//-

-//-

69.  

село Плісняни

Пліснянська

146,00

-//-

Пліснянська сільська рада

70.  

село Перепельники

Перепельницька

290,30

-//-

Перепельницька сільська рада

71.  

село Ратищі

Ратищівська

109,98

-//-

Ратищівська сільська рада

72.  

село Піщане

98,4

-//-

-//-

73.  

село Ренів

Ренівська

229,43

-//-

Ренівська сільська рада

74.  

село Розгадів

Розгадівська

219,80

-//-

Розгадівська сільська рада

75.  

село Серетець

Серетецька

166,69

-//-

Серетецька сільська рада

76.  

село Підберізці

104,80

-//-

-//-

77.  

село Славна

Славнянська

115,87

-//-

Славнянська сільська рада

78.  

село Тростянець

Тростянецька

166,70

-//-

Тростянецька сільська рада

79.  

село Білокриниця

56,00

-//-

-//-

80.  

село Цебрів

Цебрівська

227,07

2011

Цебрівська сільська рада

81.  

село Чистопади

Чистопадівська

238,08

-//-

Чистопадівська сільська рада

82.  

село Чернихів

Чернихівська

250,00

-//-

Чернихівська сільська рада

83.  

село Плесківці

100

-//-

-//-

84.  

село Глядки

162,00

-//-

-//-

85.  

село Ярославичі

Ярославицька

147,79

-//-

Ярославицька сільська рада

86.  

село Монилівка

153,77

-//-

-//-

87.  

село Ярчівці

Ярчовецька

139,60

-//-

Ярчовецька сільська рада

88.  

село Підгайчики

77,80

-//-

-//-

89.  

село Мшана

86,50

-//-

-//-

90.  

село Волосівка

122,60

-//-

-//-

91.  

село Жуківці

47,10

-//-

-//-

92.  

село Вільшанка

118,40

-//-

-//-

 

           

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                               М.В. ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

Інформаційні послуги