Зборівська районна державна адміністрація
47201, м.Зборів, вул.Б.Хмельницького, 24
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 

 

Опитування

.
На головну / Районна державна адміністрація / Вакансії

Оголошено конкурс


УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  головного спеціаліста відділу освіти Зборівської районної державної адміністрації

( 47201, м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 41)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) планує роботу відділу та аналізує стан її виконання;

2) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у закладах загальної середньої освіти рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

3) формує замовлення  на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними заклади освіти;

4) координує роботу закладів освіти щодо запобігання бездоглядності та правопорушення серед неповнолітніх, створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;

5) готує проекти рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти  території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку у закладах загальної середньої освіти;

6) контролює організацію харчування дітей у закладах освіти за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

7)  контролює дотримання закладами освіти державних вимог щодо змісту, рівня обсягу освітніх послуг відповідно до рівня  і профілю навчання;

8) інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих організацій виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

9) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

10) спрямовує методичну та  координує управлінську діяльність закладів освіти району.

11) контролює викладання природничо-математичних дисциплін;

12) виконує доручення начальника відділу освіти  та здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці

посадовий оклад 4100 гривень, інші виплати відповідно до Закону України „Про державну службу”

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1)                 копія паспорта громадянина України;

2)                 письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі;

3)                 письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)                 копія (копії) документа (документів) про освіту;

5)                 оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6)                 заповнена особова картка встановленого зразка (особова  картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1200/29330);

7)                 заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання азначена заява складається у довільній формі);

8)                 декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Примітка:

-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самовряджування, за минулий рік, надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК;

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може подавати інші документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи, які надсилаються поштою, повинні бути у закритому конверті з обов’язковою позначкою «Конкурсній комісії райдержадміністрації на зайняття вакантних посад державної служби».

Строк подання документів – 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, (каб. 12) м. Зборів Тернопільської області

Дата, час і місце проведення конкурсу

конкурс буде проведений 28 листопада 2018 року об 11.00 за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, (каб.9) м. Зборів Тернопільської області

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Олещук Мирослава Миколаївна,

тел. (03540) 2 12 67,

osvita.zbo@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища педагогічна освіта ступеня молодший бакалавр або бакалавр

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземними мовами

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань 

1) Вміння працювати з інформацією;

2) Орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
3) Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати.

2

Командна робота та взаємодія 

1) Вміння працювати в команді;

2) Вміння ефективної координації з іншими.

3

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

4

 Технічні вміння 

1) Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення.

5

 Особистісні компетенції 

1) системність і самостійність у роботі;

2) орієнтація на саморозвиток.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3) Закон України “Про запобігання корупції”;

4) Закон України “Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про звернення громадян»;

6) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

7) Закон України «Про захист персональних даних»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

1)      Закон України «Про освіту»;

2)      Закон України  «Про загальну середню освіту»;

3)      Закон України «Про позашкільну освіту»;

4)      Закон України «Про дошкільну освіту»;

5)      Положення про загальноосвітній навчальний заклад;

6)      Укази Президента України та постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції, та закони України, акти Кабінету Міністрів України, інші акти законодавства, розпорядження голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, інші підзаконні нормативно-правовими акти, що регулюють діяльність відділу

 

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу загального діловодства та контролю апарату Зборівської районної державної адміністрації

( 47201, м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 24)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) дотримуватися Конституції та законів України;

2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;

3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

4) з повагою ставитися до державних символів України;

5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;

7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки, дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку;

8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;

9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

10) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;

12) зберігати службову інформацію, персональні дані осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом;

14) не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

15) виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

16) дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів;

17) забезпечення ефективної роботи по дотриманню термінів виконання контрольних документів;

18) здійснення підготовки до проведення, планових і позапланових виробничих, навчальних (інструктивних), інформаційних та інших нарад, засідань комісій та робочих груп, які проводяться керівництвом районної державної адміністрації, забезпечування їх протоколювання, оформлення та зберігання протоколів, результатів їх виконання;

19) виконання завдань поточної роботи відділу з питань діловодства та контролю;

20) підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів для голови, першого заступника та заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації.

Умови оплати праці

посадовий оклад 4100 гривень, інші виплати відповідно до Закону України „Про державну службу”

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1)                копія паспорта громадянина України;

2)                письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі;

3)                письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)                копія (копії) документа (документів) про освіту;

5)                оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6)   заповнена особова картка встановленого зразка (особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1200/29330);

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Примітка:

- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК;

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може подавати інші документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи, які надсилаються поштою, повинні бути у закритому конверті з обов’язковою позначкою «Конкурсній комісії райдержадміністрації на зайняття вакантних посад державної служби».

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, (каб. 12) м. Зборів Тернопільської області

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

конкурс буде проведений 14 листопада 2018 року об 11.00 за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, (каб.9) м. Зборів Тернопільської області

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Вільгоцька Марія Володимирівна,

тел. (03540) 2 20 96,

zboriv_kadry@gmail.com

 

Кваліфікаційні вимоги

І

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, гуманітарного спрямування

2

Досвід роботи

не потребує досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) порядок підготовки аналітичних, інформаційних довідок, протоколів нарад і засідань та інших матеріалів;

2) форми та методи роботи із засобами масової інформації;

4) правила ділового етикету.

2

Командна робота та взаємодія

1 ) вміння працювати в команді.

3

Сприйняття змін

1) здатність приймати зміни та змінюватись.

4

Особистісні компетенції

1)      вміння активно слухати;

2)   стресостійкість.

5

Технічні вміння

 

володіння комп’ютером – рівень користувача;

навики роботи з базовими програмами Microsoft Office (Word, Excel), вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;

навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

6

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3) Закон України “Про запобігання корупції”;

4) Закон України “Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про звернення громадян»;

6) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

7) Закон України «Про захист персональних даних»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

1) укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі, інші нормативно-правові акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відділу загального діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації;

2) Регламент районної державної адміністрації.

 

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства  Зборівської районної державної адміністрації

( 47201, м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 24)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1)     здійснення керівництва діяльністю відділу архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, забезпечення виконання покладених на відділ завдань, персональна відповідальність за їх виконання;

2)     здійснення контролю за виконанням документів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень, доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації працівниками відділу архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації;

3)     видання у межах своєї компетенції наказів, організація та контроль за їх виконанням;

4) забезпечення дотримання законодавства у сфері архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства;

5) забезпечення в установленому порядку своєчасного розгляду заяв, звернень і скарг громадян з питань, що належать до його компетенції, вживання відповідних заходів щодо їх вирішення.;

6) вирішення інших питань діяльності відділу в межах і порядку, визначених законодавством та положенням про відділ архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

Умови оплати праці

посадовий оклад 5600 гривень, інші виплати відповідно до Закону України „Про державну службу”

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1)                копія паспорта громадянина України;

2)                письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3)                письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)                копія (копії) документа (документів) про освіту;

5)                посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6)                заповнена особова картка встановленого зразка;

7)                декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, (каб. 12) м. Зборів Тернопільської області

Дата, час і місце проведення конкурсу

конкурс буде проведений 24 квітня 2018 року об 11.00 за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, (каб.9) м. Зборів Тернопільської області

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Вільгоцька Марія Володимирівна,

тел. (03540) 2 20 96,

zboriv_kadry@gmail.com

 

Кваліфікаційні вимоги

І

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта відповідного професійного спрямування (архітектурна) за ступенем магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В”, служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) порядок підготовки проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації та внесення до них змін і доповнень;

2) основи державного управління та програмного забезпечення;

3) форми та методи роботи із засобами масової інформації;

4) правила ділового етикету;

5) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

6) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2

Командна робота та взаємодія

1 ) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння працювати з людьми з урахуванням їх психологічних особливостей.

3

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

4

Особистісні компетенції

1) вміння працювати в стресових ситуаціях;

2) інноваційність та креативність;

3) незалежність та ініціативність;

4) орієнтація на обслуговування;

5

Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3) Закон України “Про запобігання корупції”;

4) Закон України “Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про звернення громадян»;

6) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

7) Закон України «Про захист персональних даних»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

1) Зокон України «Про архітектурну діяльність»;

2) Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

3) Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»;

4) укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність відділу архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації;

5) Регламент районної державної адміністрації;

6) основи трудового законодавства.

3.

Технічні знання

 

володіння навичками роботи з ПК та базовими програмами (MS Office), навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

 

код ЄДРПОУ 04058350

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”, Зборівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу загального діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації.

 

Відповідно до Законів України „Про державну службу”, «Про архітектурну діяльність», порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, районна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

начальника відділу архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

Вимоги до кандидатів: вища архітектурна освіта, досконале володіння комп’ютером, досвід роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років, знання державної мови.

Інформацію про умови проведення конкурсу можна отримати у відділі організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Зборів, вул. Б.Хмельницького,24. Телефон для довідок 2-20-96
 

 

 

 

 

Інформаційні послуги