Тернопільська районна державна адміністрація
46009, м.Тернопіль, майдан Перемоги, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Зразок контракту


 ДОДАТОК 1
до Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України,
затвердженого Указом Президента України
від 10 грудня 2008 року № 1153/2008

 

Зразок

(Малий Державний Герб України)

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КОНТРАКТ
про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб
______________________________________ складу
(категорія військовослужбовців)

Міністерство оборони України в особі ________________________________________

________________________________________________________________________________

(посада, найменування військової частини, військове звання,

_______________________________________________________________________________,
прізвище, ім'я та по батькові командира (начальника)

з одного боку, та громадянин України (військовослужбовець) ________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць,

________________________________________________________________________________

рік народження, ідентифікаційний номер, а також військове звання, ________________________________________________________________________________

найменування військової посади, яку займає*, та особистий ________________________________________________________________________________

номер за наявності, місце проживання, серія і номер паспорта, _______________________________________________________________________________,

коли і ким виданий)

з іншого боку, перебуваючи під захистом держави і маючи усі права і свободи, закріплені Конституцією України, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України уклали цей Контракт про таке:

1. Громадянин України ________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють порядок проходження військової служби, і добровільно бере на себе зобов'язання:

проходити військову службу у Збройних Силах України протягом строку Контракту, а в разі настання особливого періоду - понад установлений строк Контракту, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої статті 23 та частиною восьмою статті 26Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", відповідно до вимог, визначених законодавством, що регулює порядок проходження військової служби, та цим Контрактом;

свято і неухильно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів (начальників);

дорожити бойовою славою Збройних Сил України, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України;

знати та сумлінно виконувати службові обов'язки за посадами, які займатиме протягом строку Контракту, а також особливі обов'язки, визначені статутами Збройних Сил України;

добре володіти довіреною технікою (озброєнням), уміло керувати підпорядкованим особовим складом, постійно підвищувати рівень військових професійних знань, удосконалювати свою виучку і майстерність, досягати позитивних результатів з бойової, мобілізаційної та фізичної підготовки;

суворо зберігати державну таємницю;

знати і неухильно додержуватися прийнятих Україною норм міжнародного гуманітарного права;

подавати про себе та членів своєї сім'ї інформацію, необхідну для проходження військової служби та соціального захисту.

2. Міністерство оборони України зобов'язується відповідно до законодавства забезпечити належні умови для проходження військової служби громадянином України _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

додержання його особистих прав і свобод та прав членів його сім'ї, включаючи надання пільг, гарантій і компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України;

призначення його на військові посади відповідно до отриманої освіти та військово-облікової спеціальності, присвоєння військових звань, просування по службі з урахуванням ділових і моральних якостей;

навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, в інших вищих навчальних закладах України, відповідних підрозділах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців, навчальних закладах іноземних держав, без відриву від служби;

охорону здоров'я його та членів його сім'ї, які мають право на отримання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України;

встановлену тривалість службового часу, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

вільне пересування територією України у вихідні, святкові та неробочі дні, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

надання відпочинку за виконання службових обов'язків у вихідні, святкові і неробочі дні;

належне матеріальне забезпечення під час проходження військової служби;

харчування за встановленими нормами військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, осіб офіцерського складу під час військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

виплату підйомної допомоги на нього та кожного члена його сім'ї, який переїжджає разом із ним на нове місце проходження військової служби;

виплату грошового забезпечення з урахуванням надбавок за вислугу років, знання та використання іноземної мови, відповідну кваліфікацію, спортивні і почесні звання та інших надбавок, доплат, винагород, премій;

жиле приміщення йому та членам його сім'ї або виплату грошової компенсації за піднайом (найом) ним житлового приміщення;

пенсійне забезпечення, виплату одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби;

інші соціальні виплати йому та членам його сім'ї, визначені законами та іншими нормативно-правовими актами.

3. Цей Контракт є строковим та укладається відповідно до строків, установлених законодавством, за погодженням сторін на _______________________________________________________________________________.

(зазначити строк контракту словами)

4. Сторони зобов'язуються не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку контракту повідомити одна одну про бажання або небажання укладати новий контракт чи відмову в його укладенні із зазначенням причин, передбачених нормативно-правовими актами.

5. Контракт укладено у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.

6. При вирішенні питань, не передбачених цим Контрактом, сторони керуються вимогами законів та інших нормативно-правових актів.

7. У разі порушення умов, визначених Контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законом.

8. Інші умови Контракту **

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________________________
_______________________________________

(особистий підпис, прізвище та ініціали громадянина України - військовослужбовця)

_______________________________________
_______________________________________

(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

 

М.П.

____________________ 20___ року

___________________ 20___ року

9. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

 

 

 

 

10. Підписи сторін:

_______________________________________
_______________________________________

(особистий підпис, прізвище та ініціали громадянина України - військовослужбовця)

_______________________________________
_______________________________________

(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

М.П.

 

____________________ 20___ року

___________________ 20___ року

 

11. Контракт набирає чинності з ________________ 20 ___ року.

_______________________________________
_______________________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

М.П.

____________________ 20___ року

 

111. Підпис військовослужбовця про отримання другого примірника Контракту _____________________________________________________________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали громадянина України – військовослужбовця)

 

      112. Строк Контракту продовжено до    _________________________________________
                                                                                     (строк, до якого продовжено дію Контракту)

     

______________________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

 

МП

 

________________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

12. Чинність Контракту припинено _________________ 20 _____ року у зв'язку з ________________________________________________________________________________

(підстави припинення Контракту, дата виключення
________________________________________________________________________________ військовослужбовця зі списків особового складу, номер наказу)

_______________________________________
_______________________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

М.П.

____________________ 20___ року

 

Примітка.

  * При укладенні першого контракту не заповнюється.

** Пункт 8 Контракту заповнюється в разі виникнення нових обставин або прийняття сторонами додаткових зобов'язань, які не суперечать законодавству.

 

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 430/2009 від 12.06.2009, № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016}
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

   

Актуальна тема

Звернення до сільських, селищних голів

З метою популяризації здорового способу життя протягом березня - жовтня поточного року в Тернопільському районі впроваджується щорічна Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція «Відповідальність починається з мене».

Для учасників АТО та членів їх сімей працює гаряча лінія

Орієнтовний розрахунок розміру субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Всеукраїнський Центр пошуку полонених, загиблих і зниклих безвісти воїнів АТО готовий допомогти усім хто розшукує своїх рідних, знайомих чи колег

ДОРОЖНЯ КАРТА для проведення лікування та медичної реабілітації демобілізованих

Про проведення в районі заходів шостої  черги мобілізаційного розгортання

ІНФОРМАЦІЯ щодо розвитку туризму в Тернопільському районі

ЗМІНИ до Положення про  порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Все про СУБСИДІЇ

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс про надання супутніх  послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг

УВАГА ЗМІНЕНИЙ ГРАФІК прийому громадян у Тернопільській районній державній адміністрації