Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Паспорти

Паспорт 17


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Чортківської РДА

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

_Фінансового управління Чортківської РДА (найменування місцевого фінансового органу)
від .№ 2-од/6-од  від 11.01.2018р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1.     1500000                Управління соціального захисту населення  Чортківської районної державної    адміністрації

                                      (КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)

2.     1510000                Управління соціального захисту населення Чортківської районної державної     адміністрації   

                                     

         (КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)

3.       0813230                                забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей

      (КПКВК МБ)   (КТФКВК)1    позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та                     

                                                        прийомних сім’ях
                                                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 824,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 824,0      тис. гривень та спеціального фонду –   -   тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :  Рішення сесії  Чортківської районної ради від 21.12.2017р.№ 332 «Про  районний  бюджет на 2018 рік»                                                                               

6. Мета бюджетної програми    Забезпечення охоплення дітей- сиріт сімейними формами виховання

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813230

 

забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітейпозбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та                     

                                                        прийомних сім’ях

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                                                (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0813230

 

Програма забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім”ях         

                                                       

       824,0

 

               824,0

 

 

 

Завдання Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання-дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім”ями

824,0

-

824,0

 

 

 

Усього

824,0

-

824,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

5

6

7

Державна регіональна цільова програма 1

824,0

 

824,0

Програма 1

 

 

 

Усього

824,0

 

824,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

 

 

 

КПКВК

Показники

 

Одиниця виміру

Джерело інформації

Рік

1

2

3

4

5

6

1

 

Програма забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім”ях              

 

 

 

824,0

 

 

Завдання Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання-дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім”ями

 

 

 

 

 

затрат

 

 

824,0

 

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість дитячих будинків сімейного типу

осіб

базові дані

2

 

 

Кількість батьків-вихователів

осіб

базові дані

4

 

 

Кількість прийомних сімей

осіб

базові дані

3

 

 

Кількість прийомних батьків

осіб

базові дані

5

 

 

Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу

осіб

базові дані

10

 

 

Кількість вихованців у прийомних сім”ях

осіб

базові дані

3

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір допомоги

грн.

базові дані

           4500,0

 

 

якості

%

 

100

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду

План звітного періоду (рік)

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                   
                                    __________          В.Д.ЦВЄТКОВ
                                                                                                             (підпис)              (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________            Г.О.ІЗВЄКОВА
                                                                                                             (підпис)               (ініціали та прізвище)           

 

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема