Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Інформаційні та технологічні картки / Управління соціального захисту населення РДА

При народженні дитини


                                    ПОГОДЖЕНО

Голова Чортківської районної державної адміністрації

 

_____________________________________С.В.КОБІС (підпис)

               МП

«____» «___________» 20__ р

                      

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

начальник управління соціального захисту населення Чортківської районної державної адміністрації _________________________В.Д.ЦВЄТКОВ  

(підпис)

               МП

«____» «__________» 20___ р

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 Призначення державної  допомоги при народженні дитини

 

Управління  соціального захисту населення

Чортківської районної державної адміністрації

Відділи: прийому громадян, опрацювання документів і контролю, виплати

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

48500, вул. Шевченка, 21, м.Чортків

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 8.00 до 17.00

П'ятниця: з 8.00 до 16.00  

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел. (03552)2-39-07

e-mail:   chortkiv@sobes-ter.gov.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

1. Статті 10-12 Закону України “Про державну допомогу сімям з дітьми” від 21.11.1992р. № 28ІІ-ХІІ із змінами

2. Закон України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 10-16 Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сімям з дітьми” із змінами

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Свідоцтво про народження дитини.    

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 Допомога при народженні дитини надається на підставі:

1) заяви одного з батьків (опікуна), що складається за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України;

2) копія свідоцтва про народження дитини;

3) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги у зв»язку із народженням дитини, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка для призначення допомоги при народженні дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської ( крім міст обласного значення) рад. Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України ;

4) особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні другої або наступних дітей подають довідку про склад сім’ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яка враховується при визначенні розміру допомоги;

5) опікуни подають, крім зазначених документів,  копію рішення про встановлення опіки. загальнообов»язковому державному соціальному страхуванню у зв»язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

6) у разі народження дитини під час перебування жінки в                                   слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає її заяву і копію 
свідоцтва про народження дитини до управління соціального захисту населення.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються особисто заявником або в окремих випадках, визначених пунктом 43 Порядку призначення і виплати  державної допомоги сім’ям з дітьми, документи збираються та подаються за іншим механізмом.

  

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно 

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 -

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 -

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 днів з дня подання заяви за умови надання всіх необхідних документів.

 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстава передбачена абзацом 1 пункту 12 Порядку призначення і виплати  державної допомоги сім’ям з дітьми, а саме, якщо звернення за допомогою надійшло пізніше дванадцяти місяців після народження дитини, а також  абз. 2 пункту 12 – у разі народження мертвої дитини

14.

Результат надання адміністративної послуги

Нарахування та виплата допомоги при народженні дитини.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

   Заявник отримує  повідомлення про розмір нарахованої допомоги.

16.

Примітка

У  разі  коли до заяви не додані всі необхідні документи,
орган праці та соціального захисту населення повідомляє  заявника, які документи мають бути подані додатково. Якщо вони будуть подані
не  пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного повідомлення,  днем  (місяцем)  звернення за призначенням допомоги вважається день (місяць) прийняття або відправлення заяви. 

 

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

 
                                                     

Інформаційні послуги

 

 

 

 
 
                                                    

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ