Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Паспорти

Паспорт 50


Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ охорони здоровя Чортківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від

наказ Фінансове управління Чортківської районної державної адміністрації

__________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)

 від

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1. 07                        Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації                                                   
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0712010_         КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»  
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0712010_____  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 59769,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду 56170,1 тис. гривень та спеціального фонду – 3599,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  Наказ МОЗ №1099 від 29.12.2002 р. «Про паспорти бюджетних програм» ,«Закон України про державний бюджет»,рішення сесії районної ради №332 від 21.12.2017р., рішення сесії районної ради №358 від 07.03.2018р., рішення сесії районної ради №384 від 11.05.2018р., рішення сесії районної ради №410 від 10.07.2018р., рішення сесії районної ради №434 від 06.09.2018р., рішення сесії районної ради №450 від 22.11.2018р. рішення сесії районної ради №500 від 27.12.2018р.

 

 

    6. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоровя населення.

    7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0712010

 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення

      56170,1

      3599,2

     59769,3

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наданню населення-амбулаторнр-поліклінічної допомоги

      22468,04

        1295,0

     23763,04

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

       33702,06

       2304,2

    36006,26

 

 

 

ВСЬОГО

       56170,1

       3599,2

    59769,3

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 


 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0712010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення

 

 

 

   1

 

Завдання 1

Забезпечення наданю населення амбулаторно-поліклінічної допомоги

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

к-сть установ

Одиниці

Мережа

1

 

 

к-сть штатних одиниць

в т.ч.лікарів

Одиниці

Штатний розпис

181,25

50,25

 

 

к-сть ліжок у денних стаціонарах

Одиниці

Статистичні дані

43

 

 

продукту

 

 

 

 

 

к-сть ліжкоднів у денних стаціонарах

Тис.од.

Статистичні дані

28,8

 

 

к-сть лікарських відвідувань

Тис.од.

Статистичні дані

302,9

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі

днів

Статистичні дані

10,0

 

 

якості

 

 

 

 

 

рівень виявлення захворювання на ранній стадії

%

Статистичні дані

29

 

 

виявлення  захворювання у осіб працездатного віку

%

Статистичні дані

73

 

 

зниження рівня захворювання з попередніми роками

%

Статистичні дані

-7

   2

 

Завдання 2

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

к-сть установ

Одиниці

Мережа

1

 

 

к-сть штатних одиниць

в т.ч.лікарів

Одиниці

Штатний розпис

507,75

65,25

 

 

к-сть ліжок у звичайних стаціонарах

Одиниці

Статистичні дані

347

 

 

продукту

 

 

 

 

 

к-сть ліжкоднів у звичайних стаціонар.

Тис.од.

Статистичні дані

113,9

 

 

к-сть пролікованих хворих у стаціонарах

осіб

Статистичні дані

11524

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

днів

Статистичні дані

320,8

 

 

середня тривалість лікування в стаціонарах одного хворого

днів

Статистичні дані

9,9

 

 

якості

 

 

 

 

 

зниження рівня захворювання з попередніми роками

%

Статистичні дані

-4

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                                                       __________                Швидюк І.О.
                
                                                                         (підпис)               (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                __________               Ізвєкова Г. О.
                                                                                        (підпис)                    (ініціали та прізвище)           
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема