Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ №37-од від 26.11.2018

Відділу у справах молоді та спорту

Чортківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

наказ  №57-од від 26.11.2018

_Фінансового управління Чортківсської

 райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу) 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1. ___1115011_________ Відділ у справах молоді та спорту Чортківської райдержадміністрації
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. __1115011___ _Відділ у справах молоді та спорту Чортківської райдержадміністрації

         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. __1115011__ __ Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту____
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 256,0 тис. грн., у тому числі загального фонду 256,0 тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, рішення сесії районної ради  від 21.12.2017 року №332  «Про районний бюджет на 2018рік», від 07.03.2018 №358, від 11.05.2018 №384 і від 22.11.2018 №450 «Про внесення змін до районного бюджету та 2018 рік»

     6. Мета бюджетної програми: забезпечення та реалізація першочергових та перспективних заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту в районі.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

1115011

Програма: проведення навчально-тренувальних зборів та змагань

 

 

256,0

 

 

.

 

 

 

1

 

Затрат

Здійснення комплексу заходів, щодо створення умов для ефективної реалізації державної молодіжної політики в районі.

 Тис.грн

 План та кошторис заходів

256,0

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість заходів відділу (у розрізі їх видів)

Од.

План заходів

89

 

 

 

 

 

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений  відділом у справах молоді та спорту
;
- середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), проведених відділом у справах молоді та спорту грн..

Тис.грн

звіт

2,88

4

 

якості

 

х

 

 

 

удосконалення системи підготовки спортсменів для участі в районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме утвердженню патріотичних почуттів у молоді та підвищенню авторитету Чортківського району, зокрема Тернопільщини у всеукраїнському та світовому спортивному русі

 

-

-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                   
                                    __________  ___О.В. ГАЛУЩАК____
                
                                                                                                             (підпис)                          (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу                                      __________  ____Г.О.ІЗВЄКОВА_____
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)            
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема