Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Вакансії і оголошення / Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань управління персоналом апарату Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу з питань управління персоналом апарату Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області


                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

          наказом керівника апарату

          районної державної адміністрації

                                                                                   03.08.2018  №  41-к

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу з питань управління персоналом апарату Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області

(48500, Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Шевченка, 23)

Загальні умови

Посадові обов’язки

- організовує роботу щодо розробки структури районної державної адміністрації;

- розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

- вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

- здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;

- контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців апарату районної державної адміністрації, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

- вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті районної державної адміністрації та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації;

- приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

- розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

- надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

- за дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації;

- разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації:

- організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

- опрацьовує штатний розпис апарату районної державної адміністрації;

-спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу апарату районної державної адміністрації;

- забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

  - організовує проведення внутрішніх навчань     державних службовців апарату районної державної адміністрації;

- здійснює планування професійного навчання державних службовців апарату районної державної адміністрації;

- узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;

- разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

- аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

- надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

-  обчислює стаж роботи та державної служби;

 - здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління (далі – підпорядковані організації);

- розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

- організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

- ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

- оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

- забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу апарату районної державної адміністрації;

- здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

- формує графік відпусток персоналу апарату районної державної адміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

- здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату районної державної адміністрації;

- оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу апарату районної державної адміністрації;

- забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

- здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до відділу;

- забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті районної державної адміністрації;

- забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

- здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті районної державної адміністрації, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях;

- розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

 

Умови оплати праці

посадовий оклад 6500 гривень, інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

Строк подання документів 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Документи приймаються за адресою: м.Чортків, вул. Шевченка, 23, каб.12

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений в Чортківській районній державній адміністрації за адресою: м.Чортків, вул.Шевченка, 23, об 11.00 год           28 серпня  2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 Гелюх Юлія Романівна  (03552) 2-02-92,

 0981285010

 yulyahelyukh@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта не нижче ступеня магістра гуманітарного або юридичного спрямування

2

Досвід роботи

 досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 Вимоги до компетентності

                    Вимога

                                          Компоненти вимоги

   1

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи ;

2)  мотивування;

3) вміння розв'язання конфліктів

   2

Прийняття ефективних рішень

1) здатність працювати в декількох проектах одночасно

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння ефективно використовувати ресурси;

4) вміння надавати пропозиції та аргументувати їх;

   3

Комунікація та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) вміння працювати в команді

3) співпраця та налагодження партнерської взаємодії

4

Впровадження змін

1) реалізація плану змін

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснення змін

5

Знання сучасних інформаційних технологій

1) володіння комп'ютером  - рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

2) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

   6

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) пунктуальність;

3) системність і самостійність в роботі;

4) уважність до деталей;

5) наполегливість;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) ініціативність

8  вміння працювати в стресових ситуаціях

                                                                     Професійні знання

Вимога

                            Компоненти вимоги

   1

Знання законодавства

 

 

 

  знання:

  1) Конституції України;

  2) Закону України «Про державну службу»;

  3) Закону України «Про місцеві державні  адміністрації»

  4) Закону України «Про запобігання корупції»

  

  2

 

 

 

 

 

Знання спеціального    законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи   державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

знання:

Кодексу законів України про працю, постанов Верховної ради України, актів Президента             України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби, що забезпечують формування та реалізацію державної політики в сфері державної служби.

 

 

          Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                          Л.З.МЕЛЬНИК

 

                        Ю.Р.Гелюх
 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема