Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Вакансії

Конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади головного спеціаліста сектору прийняття рішень відділу грошових виплат та компенсацій


Наказ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом начальника управління

соціального захисту населення

райдержадміністрації
від 07.05.2018р. № 5-к

УМОВИ 
проведення конкурсу на заміщення тимчасово вакантної посади головного спеціаліста

сектору прийняття рішень відділу грошових виплат та компенсацій

Загальні умови

Посадові обов’язки

В секторі прийому громадян

 

Приймає документи для призначення соціальних допомог, житлових субсидій та компенсацій, що включає:

- надання консультацій стосовно права конкретної сім’ї чи особи на отримання усіх видів грошових виплат та компенсацій;

 

безпосередній прийом громадян, які звертаються за призначенням усіх видів грошових виплат та компенсацій;

 

перевірку правильності заповнення заяви та декларації та допомога (у разі необхідності) у її заповненні;

 

перевірку правильності оформлення та повноти документів, що підтверджують право заявника на відповідні види допомоги;

 

видачу заявникові повідомлення (відривного талона) про прийняття заяви та документів;

 

звірка відомостей, наведених в заяві, з пред'явленими паспортами (документами, які засвідчують особу) зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) громадян та членів їх сімей, які претендують на отримання соціальної допомоги, свідоцтвами про народження неповнолітніх дітей та іншими документами, які передбачені відповідними нормативними актами для призначення допомоги;

 

проведення співбесіди з заявником з метою уточнення поданої інформації, виявлення інформації, не підтвердженої поданими документами та визначення додаткових документів, які мають бути подані заявником у встановлені терміни;

 

визначення за результатами співбесіди із заявниками необхідністі (доцільністі) проведення обстеження сім’ї чи особи державним соціальним інспектором;

 

реєстрація заяви у журналі реєстрації заяв для призначення всіх видів допомоги, формує особові справи з призначення всіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат;

 

Надає запити до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та житлово-комунальних організацій міста з питань щодо призначення всіх видів допомог та житлових субсидій.

 

Передає до сектору прийняття рішень сформовані справи заявників, які звернулись за призначенням всіх видів соціальних допомог та житлових субсидій.

 

Проводить інвентаризацію особових справ осіб, які одержують допомоги та компенсації в терміни згідно наказу по управлінню.

 

Надає отримувачам відомості про термін дії та розміри призначених допомог та житлових субсидій.

 

На усні та письмові запити готує відповідь щодо перебування на обліку отримувачів допмог та житлових субсидій.

 

Несе відповідальність за правильність оформлення та і ведення особових справ отримувачів допомог, житлових субсидій, зберігання документів, нерозповсюдження персональних даних, тощо.

 

Проводить збір, обробку персональних даних згідно Закону України „Про захист персональних даних”.

В секторі прийняття рішень

1. Опрацьовує прийняті документи: формує справу для подальшої обробки:

- формує в електронному вигляді особові справи з призначення усіх видів грошових виплат та компенсацій, житлових субсидій;

- розраховує розмір та терміни призначення допомог, житлових субсидій;

- готує проекти рішення щодо призначення (відмови у призначенні) грошових виплат та компенсацій, житлових субсидій;

- готує відповідні розрахунки, звіти.

2. Передає призначенні справи завідувачу сектора відділу прийняття рішень для перевірки.

 

Слідкує за актуальністю електронної бази допомог та субсидій.

 

Проводить обробку, накопичення та зберігання, поширення та знищення персональних даних згідно Закону України „Про захист персональних даних”.

Загальні завдання та обов’язки

 

Виконує завдання та обов’язки відповідно до ротації спеціалістів між сектором прийому громадян та сектором прийняття рішень згідно графіку затвердженого заступником начальника управління.

2. Бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян.

3. Вносить пропозиції по питаннях прийому документів та призначенню грошових виплат та компенсацій, житлових субсидій.

4. Приймає участь у виробничих нарадах, технавчанні, інших заходах які проводяться у відділ та в прийомі громадян.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 4200 грн., надбавка за ранг державного службовця, надбавка за стаж роботи в розмірі 3% від посадового окладу за кожен відпрацьований рік на посадах державної служби, але не більше 50%.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово вакантна посада на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку основного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) оригінали інших документів для підтвердження відповідності умовам конкурсу в разі проведення закритого конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Тернопільська обл., м.Шумськ, вул. Українська, б.59, управління соціального захисту населення Шумської районної державної адміністрації,

9.00 6 червня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Головатюк Наталія Ярославівна

(03558) 2 12 82

kadry6116@ukr.net

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, молодший бакалавр або бакалавр

2.

Досвід роботи

Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільне

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання;

4) вміння ефективно використовувати ресурси;

5) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв'язок.

3

Технічні вміння

1) вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

 

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) високорозвинене відчуття обов’язку;

3) відмінна виконавча дисципліна;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) надійність у розв’язанні завдань повсякденної діяльності;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях;

9) високий рівень культури поведінки і спілкування з людьми;

10) гнучкість у використанні стилів спілкування і поведінки;

11) коректна поведінка у критичних ситуаціях

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України
Закону України “Про державну службу”; 
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закони України: «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»; «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю»; «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію»; «Про психіатричну допомогу».

2) Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 25.06.2008 №567 «Про використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;

- від 31.01.2007 №81 «Про затвердження Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьками-вихователями і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ям за принципом «гроші ходять за дитиною» у 2007 році;

- від 01.20.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»;

- від 26.07.1995 № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян»;

- від 22.02.2006 №189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»;

- 27.12.2017 №1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»

3) Положення про порядок призначення та надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

4) Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 «Про затвердження інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги»

5) Загальні правила етичної поведінки державних службовців та осіб місцевого самоврядування.

6) Правила ділового етикету.

7) Характер і порядок взаємодії підрозділів управління.

8) Основи трудового законодавства.

9) Регламент управління.
Анонси подій

Інформаційні послуги

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг