Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Соціальний захист населення

Опіка та піклування


Про повноваження органів опіки та піклування стосовно недієздатних осіб та осіб,цивільна дієздатність яких обмежена у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

 

 7 січня 2018 року набрав чинності Закон України від  4 грудня 2017 р № 2229-19. «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Частиною 3 статті 9 Закону до повноважень органів опіки та піклування у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена віднесено:

1) вирішення питання щодо отримання соціальних послуг постраждалою особою, яка є недієздатною особою, у разі якщо законного представника такій особі не призначено або законний представник є кривдником чи ухиляється від захисту прав та інтересів такої особи;

2) надання згоди на внесення персональних даних про недієздатну особу, яка повідомила про вчинення насильства або є постраждалою особою, до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, якщо законний представник такої особи є кривдником або ухиляється від захисту прав та інтересів недієздатної особи;

3) влаштування постраждалої особи, яка є недієздатною особою, до закладу соціального захисту у разі, якщо у зв’язку із вчиненням домашнього насильства проживання такої особи в сім’ї чи з опікуном становить загрозу її життю та здоров’ю;

4) вжиття заходів для надання недієздатній особі, яка є кривдником, психіатричної допомоги у примусовому порядку у разі, якщо у зв’язку із вчиненням домашнього насильства проживання такої особи в сім’ї чи з опікуном становить загрозу життю та здоров’ю членів сім’ї або опікуна;

5) порушення перед судом питання про звільнення в установленому законодавством порядку від повноважень опікуна або піклувальника у разі вчинення ними домашнього насильства стосовно недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

6) захист прав та представлення інтересів постраждалої особи, яка є недієздатною особою, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування чи в суді (у разі потреби);

7) порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення в установленому законодавством порядку до відповідальності посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків під час виявлення та роботи з постраждалими особами, які є недієздатними особами або особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

8) здійснення інших передбачених законодавством заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, чи за їх участю.

       Частиною шостою статті 20 Закону передбачено,якщо опікуни є кривдниками постраждалих осіб або ухиляються від захисту їхніх прав та інтересів  питання надання допомоги постраждалим недієздатним особам  є органи опіки та піклування.

У разі вчинення домашнього насильства стосовно недієздатної особи - право звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника мають опікун, орган опіки та піклування.( Пункт 3 частини 1 статті 26 Закону)

 

 

      Про ведення особових справ недієздатних осіб  та осіб цивільна дієздатність яких обмежена органами опіки та піклування

 

Органи опіки та піклування є ключовими суб’єктами відносин у сфері опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена На них покладено низку завдань щодо захисту прав та інтересів таких осіб, які передбачені Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного Комітету України у справах сім'ї та молоді , Міністерства освіти України ,Міністерства охорони здоров'я України,  Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року №34/166/131/88 та іншими нормативно-правовими актами. Ведення органами  опіки та піклування обліку осіб, які потребують опіки (піклування) передбачено пунктами 1.7 та 3.5 Правил опіки та піклування. Зокрема при  встановленні  опіки  (піклування)  орган  опіки та піклування  оформляє  на  кожного  підопічного  особову  справу із занесенням  до неї усіх вищенаведених документів, яка зберігається в  органах  опіки  та  піклування за місцем проживання підопічного протягом 75 років.     Особова  справа  підопічного  нумерується  і  під відповідним номером  заноситься  до  реєстру,  який  ведеться органом опіки та піклування. Окрім реєстру, ведеться алфавітна книга або картотека.     На обкладинці зазначаються номер справи, прізвище, ім'я та по батькові   підопічного  й  опікуна  або  піклувальника,  їх  місце проживання, рік і дата заведення справи.     На  зворотному  боці  обкладинки  наклеюється  аркуш паперу з описом документів, що знаходяться у справі.

               Ведення особової справи рекомендується розпочинати після набрання законної сили рішенням суду про визнання повнолітньої особи недієздатною та  встановлення над нею опіки або обмеження цивільної дієздатності особи та встановлення над нею піклування відповідно до частини першої статті 40 Цивільного кодексу України частин першої та другої  статті 60 Цивільного кодексу.

               Документи,  за наявності яких органи опіки і піклування призначають опікуна:

     повідомлення  державних,  громадських  організацій  або заяви громадянина (громадян);

     копії  свідоцтва про народження особи, що потребує опіки, або іншого документа, який підтверджує її вік;

     копія свідоцтва про  смерть  батьків  або  рішення  суду  про визнання   громадянина   безвісно   відсутнім  або  оголошення  їх померлими чи  інших  матеріалів,  які  підтверджують  неможливість виховання   дитини.  Якщо  опіка  призначається  над  повнолітньою особою, - рішення суду про визнання даної особи недієздатною;

     акт обстеження умов життя особи, що потребує опіки, і опис її майна;

     довідки про стан здоров'я особи, що потребує опіки (якщо вона раніше проживала окремо), та майбутнього опікуна (піклувальника);

     довідка про місце проживання майбутнього опікуна і його заява про прийняття на себе обов'язків про опіку;

     акт перевірки  умов життя майбутнього опікуна та висновок від органів опіки та  піклування  за  місцем  проживання  опікуна  про можливість виконувати опікунські обов'язки;

     довідка лікувальної  установи   про   відсутність   в   сім'ї майбутнього опікуна (піклувальника) захворювань,  що перешкоджають влаштуванню до нього особи, що потребує опіки;

     документ про закріплення за дитиною житлової площі.

      Документи, за наявності яких органи опіки і піклування
призначають піклувальника:

     повідомлення  державних,  громадських  організацій  або заява громадянина (громадян);

     копія  свідоцтва  про  народження  неповнолітньої  особи,  що потребує  піклування, або рішення суду про визнання особи обмежено дієздатною;

     медичний висновок   про  стан  здоров'я  особи,  що  потребує піклування;

     довідка про місце проживання особи, що потребує піклування;

     заява майбутнього  піклувальника  про   прийняття   на   себе обов'язків щодо піклування;

     довідки  про  стан  здоров'я  майбутнього піклувальника і про місце   його   проживання   (лише   при   встановленні  опіки  над неповнолітнім);

     акт  обстеження житлових умов майбутнього піклувальника (лише при встановленні піклування над неповнолітнім).

     Опікун  над  повнолітніми  дієздатними особами, які за станом здоров'я  самостійно  не  можуть  захищати свої права і виконувати свої обов'язки, може бути призначений тільки на прохання цих осіб.

Опікуни  (піклувальники) подають щорічно, не пізніше 1 лютого, до органів опіки та піклування звіт про свою діяльність за минулий  рік  щодо  захисту  прав  та інтересів підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла.

     На вимогу органів опіки та піклування опікуни (піклувальники) зобов'язані подавати звіти в інший визначений ними термін.

     Після  припинення опіки та піклування опікуни (піклувальники) подають загальні звіти про свою діяльність.

 

Глолвнийспеціаліст відділу обслуговування

інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю

за правильністю призначення та виплати пенсій

управління соціального захисту населення

районної державної адміністрації                                                                       О.М.БЕЗУХ
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif