Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Соціальний захист населення

Про підвищення рівня мінімальної заробітної плати


Про підвищення рівня мінімальної заробітної плати

Як відомо, питання дотримання законодавства щодо оплати праці ніколи не втрачає своєї актуальності, однак зараз, у зв’язку зі встановленням з 1 січня 2017 року нового розміру мінімальної заробітної плати, яка, зокрема, становитиме 3200 гривень, дане питання набуває особливої гостроти.

27 грудня Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». 

Даний закон спрямований на підвищення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, встановлення в країні дієвого контролю у сфері дотримання законодавства про працю та збільшення надходжень до страхових фондів та державного бюджету.

Зокрема, законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародних норм:
         - запроваджено нову методологію визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою);
         - мінімальний посадовий оклад встановлюється у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У разі якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

         Крім цього, мінімальна заробітна плата не буде застосовуватись як розрахункова величина при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо.

         Законом також внесені зміни до законів України, в яких заробітна плата або посадові оклади визначаються на основі мінімальної заробітної плати. Вони будуть визначатись у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

 

         Зростанняпрожитковогомінімуму для працездатних осіб:

         На підставі цих змін у законодавстві сформовано ключові фінансові показники Державного бюджету на 2017 рік. 
         Зокрема, прожитковий мінімум для працездатних осіб установлено                  з 1 січня 2017 року – 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні; мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: з 1 січня – 3200 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня – 19,34 гривні.

        

 

 

 Підвищення рівня оплати працівників окремих галузей бюджетної сфери

З метою реалізації зазначених Законів Урядом прийнято рішення, спрямовані на підвищення рівня оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери.

Перше, це постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (постанова від 28 грудня 2016 р. № 1037).

У постанові зазначено, що з 1 січня 2017 року посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, визначеного у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.                          У 2017 році цей розмір становить 1600 гривень.

Водночас керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з метою недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати доручається забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати, за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій, залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

По-друге, Уряд прийняв рішення щодо підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, в тому числі вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (постанова від 14.12.2016 № 974). 

Це ще один крок до підвищення престижності їх роботи. Згідно з прийнятим рішенням з 1 січня 2017 року посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів підвищуватимуться на 2 тарифні розряди.

Наприклад: посадовий оклад вчителя без категорії, який з 01 грудня 2016 визначається за 8 тар. розрядом ЄТС і становить – 2189 гривень, з 01 січня 2017 буде визначатись за 10 тар. розрядом ЄТС і становитиме 2912 гривень (зростання на 33 % або на 723 гривні); посадовий оклад вчителя вищої категорії, який                            з 01 грудня 2016 визначається за 12 тар. розрядом ЄТС і становить – 2830 гривень, з 01 січня 2017 визначатиметься за 14 тар. розрядом ЄТС і становитиме 3872 гривні (зростання на 38% або на 1042 гривні).

Збільшення посадових окладів педагогічних працівників всіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, відбуватиметься з 1 вересня 2017 року. 

При цьому органам місцевого самоврядування надане право приймати власне рішення про таке зростання тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 1 вересня 2017 року.

 

 

 

 

Про контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

З метою посилення державного контролю у сфері зайнятості та оплати праці внесено зміни до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, якими делеговано виконавчим органам міських рад міст обласного значення та об’єднаним територіальним громадам здійснення на відповідних територіях повноважень Державної служби України з питань праці у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

З огляду на зазначене Мінсоцполітики спільно з Держпраці розробило відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України, яким буде затверджено новий порядок здійснення такого контролю інспекторами праці, який буде єдиний для працівників Держпраці та відповідальних працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, на яких буде покладено функції контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Це рішення має на меті створити нову систему контролю із залученням органів місцевого самоврядування, які мають велику зацікавленість у легалізації зайнятості на території територіальних громад та збільшенні надходжень до місцевих бюджетів.

Необхідно зауважити, що делегування цих функцій не означає, що держава перестає відповідати за повноту їх реалізації. На Державну службу України з питань праці покладаються функції координації роботи та методичного керівництва інспекторів з праці.

Планується також внести відповідні зміни до Положення про Державну службу України з питань праці та Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Варто нагадати, що законодавством передбачено, що фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) тягне за собою накладення штрафу до 17 000 гривень, а за повторне порушення передбачається накладення штрафу у розмірі до 34 000 гривень.Крім адміністративної відповідальності посадових осіб статтею 265 КЗпП передбачена також фінансова відповідальність роботодавця за аналогічні порушення у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, а за недопуск інспектора до проведення перевірки з цих питань 100 мінімальних заробітних плат, що становить 96 000 та 320 000 гривень відповідно.

Крім цього, слід зазначити що прийнятим 6 грудня Законом на органи Пенсійного фонду покладено повноваження здійснення моніторингу за сплатою єдиного соціального внеску, оскільки, на жаль, мають місце численні порушення у сфері дотримання законодавства про оплату праці, зокрема виплати заробітної плати у розмірі, меншому за мінімальний.

Органи Пенсійного фонду повинні будуть аналізувати цю інформацію та передавати органам, що здійснюють на відповідній території функції контролю зазначену інформацію для здійснення перевірки згідно з законодавством.
Вагому роль в координації роботи на місцевому рівні з реалізації заходів легалізації трудових відносин і оплати праці, звичайно відіграють органи Державної фіскальної служби.

Разом з органами Пенсійного фонду вони мають забезпечити роботу з страхувальниками щодо дотримання порядку формування та подання відомостей до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

Ефективне виявлення територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування порушень у сфері делегованих повноважень та притягнення винних осіб до відповідальності, не лише дозволить забезпечити дотримання трудових прав громадян, зменшення дефіциту Пенсійного фонду, але й сприятиме наповненню місцевих бюджетів.

 

 

 

З 1 СІЧНЯ 2017 РОКУ ЗБІЛЬШЕНА ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ПРАЦІ

У зв’язку із набуттям чинності з 01.01.2017 Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ (далі – Закон № 1774) Державна служба України з питань праці повідомляє.

Починаючи з 01.01.2017 статтею 265 Кодексу законів про працю України запроваджені фінансові санкції стосовно юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (9600 гривень).

У разі, якщо недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків розмір штрафу складе 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (320000 гривень).

Крім того, у зв’язку із встановленням розміру мінімальної заробітної плати на рівні 3200 гривень Законом України „Про державний бюджет на 2017 рік“ значно збільшені розміри штрафних санкцій за порушення законодавства про працю, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України.

Так, у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків розмір штрафної санкції складатиме 96 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

За порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі розмір штрафу складатиме 9600 гривень.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі 32 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

У разі недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, штраф складатиме 32 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України загрожує роботодавцям штрафом у розмірі 3200 гривень.

Прес-служба Держпраці


 

 

 

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

Лановецької РДА                                                                 Р.С.КОРНІЙЧУК

 

Пашковський 22488