Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Інформація про Центр надання адміністративних послуг Лановецької районної державної адміністрації

Інформація про діяльність відділу з питань надання адміністративних послуг Лановецької РДА


Інформація

про діяльність центру надання адміністративних послуг за грудень 2017 року

Назва району/міста/

об’єднаної  територіальної громади

Кіль-кість звернень

Кількість наданих консуль-тацій

Загальна кількість наданих адмініст-ративних послуг

З них (вказати кількість):

Кількість відмов      у наданні  адміні- стратив-них послуг

Кількість наданих ад-міністра-тивних послуг через відді-лення поштово-го зв’язку

Кількість наданих послуг безпосередньо предста-вниками Держзем-агентства в ЦНАП (не включається в загальну кількість послуг наданих через центр)

кількість наданих послуг ОДА

кількість наданих послуг РДА

з них

кількість наданих послуг міської/селищної ради

кількість наданих послуг територіаль-них органів ЦОВВ

з них наданих (у разі наявності вказати кількість):

cоціаль-

них послуг

послуг  у сфері Державної реєстрації

 

дозвіль-них докумен-тів

 

послуг Головного тери-торіального управління юстиції

послуг Державної міграційної служби

послуг Державного земельного агентства (через адміністра-тора)

За місяць

250

279

421

-

174

-

161

-

247

0

1

-

246

2

-

-

По наростаючій

2461

3001

5295

-

1940

-

1671

-

3355

2

8

-

3345

62

-

-

 

Начальник відділу з питань надання

адміністративнихпослуг райдержадміністрації                                                                                                                      Т.М. ВЛАСЮК