Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Соціальний захист населення

Соціальні послуги для інвалідів


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації щодо організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату 

Міністерство соціальної політики з метою якісної організації роботи з перевезення осіб з інвалідністю, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 189 „Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату? розробило Рекомендації щодо організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі – Рекомендації.) 

  

Ці Рекомендації щодо організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, розроблено з метою якісної організації виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 189 „Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату?, надання допомоги працівникам органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади у наданні транспортних послуг та ефективного використання бюджетних коштів.

 

Загальні положення

1. Перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, здійснюється з метою забезпечення доступу осіб, які мають труднощі у пересуванні, до об’єктів соціальної інфраструктури.

2. Організацію перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, рекомендується здійснювати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчому органу міської ради, ради об’єднаної територіальної громади (далі — місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення).

3. Перевезення організовується для осіб з інвалідністю з захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, інших маломобільних груп населення у разі, якщо такі особи не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів, у тому числі отриманих через структурні підрозділи соціального захисту населення, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі – отримувач транспортної послуги).

4. Перевезення отримувачів транспортної послуги рекомендується здійснювати в межах адміністративно-територіальної одиниці до / з:

лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та навчальних закладів, закладів культури, закладів, що надають соціальні послуги, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень, центрів правової допомоги, центрів надання адміністративних послуг, інших закладів соціальної сфери;

структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевих органів самоврядування, суду;

авто -, залізничних вокзалів, аеропорту.

Також рекомендується здійснювати перевезення отримувачів транспортної послуги для участі у соціальних, культурно-масових та спортивних заходах.

Водночас не рекомендується здійснювати перевезення до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів транспортної послуги.

5. Під час організації перевезення отримувачів транспортної послуги рекомендується дотримуватись принципів адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання транспортних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних норм і правил.

Організація перевезення

6. Для забезпечення організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю рекомендується створити службу перевезення / соціально-транспортну службу ,,Соціальне таксі” (далі – Служба).

Служба може бути утворена як самостійна юридична одиниця або структурний підрозділ комунального підприємства / закладу, що надає соціальні послуги (територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центр надання соціальних послуг, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо), центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (далі – заклад).

Також Служба може бути утворена при структурному підрозділі з питань соціального захисту населення чи іншому підрозділі виконавчого органу міської ради, ради об’єднаної територіальної громади (далі – структурний підрозділ).

7. Рекомендується Положення про Службу затвердити органом, що прийняв рішення про її створення, або керівником закладу, структурним підрозділом якого вона є.

У Положенні про Службу Рекомендується передбачити порядок, умови та періодичність надання транспортних послуг Службою, територію, на якій діятиме Служба, права та обов’язки отримувачів транспортних послуг, зобов’язання Служби.

8. Завданнями Служби рекомендується визначити:

виявлення та ведення обліку отримувачів транспортної послуги;

прийом та розгляд заяв та інших документів отримувачів транспортної послуги, ведення журналу їх обліку;

організація та забезпечення якісного та безпечного надання транспортних послуг, установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями, родичами отримувачів транспортних послуг;

ведення особових справ отримувачів транспортних послуг;

утримання автотранспортних засобів в належному технічному стані, створення умов для здійснення перевезень (забезпечення паливом, технічне обслуговування, страхування тощо);

утримання приміщень для зберігання автотранспорту в необхідному санітарно-технічному стані, з дотриманням вимог діючого законодавства, забезпечення охорони транспортних засобів та приміщень.

9. З метою забезпечення виконання завдань Служби рекомендується до діяльності Служби залучити наступних працівників:

диспетчера, який, зокрема, прийматиме заявки на надання транспортних послуг, вестиме журнал реєстрації цих заявок, складатиме та контролюватиме маршрути поїздок автотранспорту;

старшого механіка, який, зокрема, забезпечуватиме технічно справний стан автомобілів, видання та підпис подорожніх листів водіям в день виїзду, організацію роботи щодо надання технічної допомоги водіям на маршруті;

провідного інженера з безпеки руху, який, зокрема, контролюватиме технічний стан автомобілів, рівень підготовки водіїв, безпечність їхньої роботи на маршруті, проводитиме з водіями інструктажі з правил безпечного перевезення пасажирів; 

сестру медичну, яка, зокрема контролюватиме стан здоров’я водіїв перед виїздом на маршрут;

соціального працівника, який, зокрема виявлятиме та вестиме облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, інших маломобільних груп населення, що потребують транспортних послуг, розглядатиме заяви щодо надання транспортних послуг та відповідні документи, формуватиме особові справи отримувачів транспортних послуг;

соціального робітника, який забезпечуватиме супроводження отримувачів транспортних послуг під час їх перевезення, надаватиме допомогу при їх посадці та виході з автомобіля;

водія автомобіля, який здійснюватиме перевезення отримувачів транспортних послуг згідно з визначеними маршрутами.

Зазначені працівники можуть бути штатним працівниками Служби / закладу / структурного підрозділу, при якому вона створена або залученими на цивільно-правових засадах.

10. Для забезпечення діяльності Служби рекомендується використовувати спеціально обладнаний автотранспорт, пристосований для осіб з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації (з підйомним пристроєм, кріпленням для візків, низьким рівнем підлоги, пандусами, додатковими місцями для осіб, що супроводжують людей з інвалідністю тощо).

Також може використовуватися транспортний засіб місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, іншого органу, закладу чи установи, громадської організації на підставі відповідного рішення (розпорядження / наказ про використання транспорту) або угоди про співпрацю.

Службовий автомобіль органу місцевої влади, бюджетної установи та організації використовується згідно з порядком використання автомобілів для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю, затвердженим керівником відповідного органу, установи чи організації.

11. На кожен виїзд автомобіля рекомендується оформляти подорожній лист відповідно до графіку надання транспортних послуг,

12. Водію автомобіля Служби рекомендується дотримуватись маршруту перевезення відповідно до наряду на перевезення та здійснювати його зміну тільки за погодженням із керівником Служби.

13. У святкові та вихідні дні також може здійснюватися надання транспортних послуг отримувачу транспортних послуг  за рішенням засновника Служби.

 

Умови та порядок надання транспортних послуг

14. Рекомендується для користування послугами Служби отримувачу транспортної послуги зареєструватися у диспетчера, надати заяву, ксерокопію паспорта, ідентифікаційного номера, а також довідки МСЕК або іншого документа (медичний висновок), що дає підстави для отримання транспортної послуги.

Рішення про надання транспортних послуг рекомендується приймати керівнику Служби або керівнику закладу / структурному підрозділу, при якому вона утворена, за результатами розгляду наданих отримувачем транспортних послуг заяви та документів, зазначених в абзаці першому цього пункту Методичних рекомендації.

Після прийняття рішення про надання транспортних послуг, рекомендується укладати договір про надання транспортних послуг між Службою та отримувачем транспортних послуг.

15. Після укладання договору про надання транспортних послуг та з метою їх подальшого отримання, рекомендується отримувачу послуги подавати заявку диспетчеру на кожну поїздку (телефоном або засобами електронного зв’язку) не пізніше ніж за 2-3 доби до  запланованої поїздки. При цьому отримувач транспортних послуги вказує день, час запланованої поїздки, початкову та кінцеву адресу маршруту, потребу у супроводженні (наявність супроводжуючої особи).

Рекомендується заявки реєструвати диспетчеру у спеціальному журналі реєстрації замовлень.

Заявки на організацію та надання транспортних послуг також можуть надавати заклади (установи), що надають соціальні, медичні, реабілітаційні та інші послуги особам з інвалідністю, з наданням копій документів, зазначених в абзаці першому пункту 14 цих Методичних рекомендації.

16. Рекомендується диспетчеру за результатами опрацьованих заявок складати графік надання транспортних послуг на кожен день, де вказувати прізвище, ім’я та по батькові отримувача транспортної послуги, час та адреса прибуття (відправлення) автомобіля, місце призначення, наявність супроводжуючої особи.

Графік надання транспортних послуг рекомендується також погоджувати з водієм, який забезпечує надання транспортних послуг.

У графіку надання транспортних послуг, складеному та підписаному диспетчером Служби, рекомендується робити відмітку про виконання надання транспортної послуги (ставиться підпис особи, яка скористалася послугою).

17. У виняткових випадках, у разі потреби здійснення незапланованої (екстреної) поїздки, заявки можуть прийматися за 1 добу. Такі заявки можуть виконуватися при наявності вільного часу в графіку надання транспортних послуг або при співпадінні маршруту екстреної поїздки із запланованим маршрутом та за наявності вільного місця для перевезення.

18. Рекомендується інформувати отримувача транспортних послуг завчасно, не пізніше ніж за 24 години (телефоном або в інший зручний для отримувача транспортних послуг спосіб) про час прибуття автомобіля, місце його прибуття та інші умови надання транспортної послуги (наприклад, щодо місця очікування автомобіля на вулиці у визначеному місці, часу очікування, можливостей чи допомоги у пересуванні  отримувача послуг тощо).

19. У разі відмови від поїздки рекомендується отримувачу транспортної послуги повідомити про це диспетчера не пізніше ніж за 3 години до запланованого часу замовлення транспортної послуги або в інший термін, визначений Положенням про Службу.

20. Рекомендується здійснювати супровід соціальним робітником (можливо 2 соціальних робітника для отримувачів транспортних послуг, які пересуваються на інвалідних візках, або мають значні утруднення в пересуванні) отримувачів транспортних послуг, які потребують сторонньої допомоги, та дітей з інвалідністю.

Рекомендується не допускати надання транспортних послуг дітям з інвалідністю без супроводження дорослого.

Супровід отримувача транспортної послуги соціальним працівником також може бути здійснено  при пересуванні вулицею, в будівлі, сходами, підйом / вивантаження візка, супровід до місця призначення тощо.

До супроводження отримувачів транспортних послуг рекомендується залучати волонтерів.

21. Послуги з перевезення надаються Службою безкоштовно. Служба може надавати платні послуги відповідно до законодавства.

22. На кожного отримувача транспортних послуг заводиться особова справа, у якій зберігаються заява та копії документів, зазначені в абзаці першому пункту 14 цих Методичних рекомендації.

 

Умови забезпечення спецавтомобілями для перевезення осіб з інвалідністю 

Пунктом 4 Порядку визначено умови забезпечення спецавтомобілями для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зокрема:

 проживання не менше ніж 25 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 функціонування служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі - служба з перевезення), або наявність рішення про утворення її в поточному році;

 наявність документів, що підтверджують затвердження видатків на поточний рік для фінансування служби з перевезення;

 меморандум щодо роботи служби з перевезення, укладений між виконавчими органами рад та громадськими організаціями, спілками, ініціативними групами осіб з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. 

Перелік та строк подання документів  

Відповідно до пункту 5 Порядку для прийняття рішення Мінсоцполітики щодо доцільності забезпечення спеціально обладнаним автомобілем виконавчий орган ради з урахуванням вищезазначених умов подає заяву, до якої додаються:

положення про службу з перевезення, в якому передбачено умови надання послуг з перевезення, періодичність їх надання, наявність телефонної лінії тощо;

у разі відсутності служби з перевезення - рішення про її утворення;

інформація про кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

інформаційна довідка про діяльність служби з перевезення за період її утворення, але не більше ніж за два роки;

документи, що підтверджують затвердження видатків для фінансування служби з перевезення на поточний рік.

Відповідно до пункту 2 Постанови в 2018 році такі заяви подаються на розгляд робочої групи до Мінсоцполітики до 1 червня, а в подальшому – щороку до 1 квітня.

 

Головний спеціаліст відділу обслуговування

інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю

за правильністю призначення та виплати пенсій

управління соціального захисту населення

районної державної адміністрації                                                                    Олександр БЕЗУХ

 

 

 

 

18 квітня фахівці Лановецької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості  спільно з начальником відділу обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю за правильністю призначення та виплати пенсій управління соціального захисту населення Лановецької РДА провели семінар для осіб з особливими потребами, які перебувають на обліку в районній філії з метою пошуку роботи.

Учасників семінару поінформували про послуги, які особи з інвалідністю можуть отримати в службі зайнятості, а також ознайомили з механізмом взаємодії з іншими соціальними службами району.

Було інформовано про забезпечення осіб з інвалідністю санаторно-курортними путівками, технічними засобами реабілітації  та надано відповіді на всі поставлені запитання.

Особи з інвалідністю потребують особливої уваги, тому забезпечення правових гарантій їх соціального захисту і надалі залишається одним з пріоритетних напрямів діяльності служби зайнятості.

З метою розвитку соціальних послуг в територіальних громадах для людей з інвалідністю Урядом з 2018 року запроваджено програму придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, створення служб перевезень для таких категорій осіб. На ці цілі у Державному бюджеті України  на 2018 рік передбачено кошти у сумі 30 млн. гривень.

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/lanovetska/ua/40613/5306.jpg 

12 квітня 2018 року у приміщенні управління соціального захисту населення

Лановецької райдержадміністрації відбулась нарада щодо надання соціальних послуг інвалідам з вадами слуху.     

У заході взяли участь начальник відділу обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю за правильністю призначення та виплати пенсії соціального захисту населення Лановецької РДА Бердар С.А., голова Кременецької територіальної організації УТОГ Незбрицька Н.Ю. та член Кременецької територіальної організації УТОГ Лящук Н.В.

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/lanovetska/ua/40613/img_20171128_100409.jpg28 листопада 2017 року у Лановецькому районному центрі зайнятості відбувся семінар з соціальними партнерами на тему: «Надання  послуг особам з інвалідністю».     

У заході взяли участь  начальник відділу обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю за правильністю призначення та виплати пенсії Лановецького соціального захисту населення Лановецької РДА Світлана Бердар, завідувач сектору забезпечення, наповнення бюджету фінансово-економічного відділу Лановецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Іван Дмитришин, головний спеціаліст відділу персоналу та організаційно-інформаційної роботи Лановецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Лариса Халуп’як, начальник Лановецького РЦ СССДМ Світлана Юзюк, секретар Лановецької міської ради Олена Процюк, юрисконсульт Лановецької РДА Тижук Оксана, сільський голова  Білозірської сільської ради Володимир Горносум, начальник відділу кадрів ЛКЦРЛ Надія Толкачева, відповідальні за ведення кадрової роботи у ТОВ «Агро-Ланівці» Тетяна Лепетун, ПСК «Теко-Ланівці» Валентина Мельник.

3 грудня –Міжнародний день  людей з інвалідністю. День не святковий, а покликаний  привернути увагу до проблем цих людей, захисту їх прав, показати переваги від участі цих людей в політичному, суспільному, економічному і культурному житті, а також є нагадуванням людству про його обов’язок перед цими людьми: проявляти турботу, милосердя - зазначила директор районного центру зайнятості  Світлана Філюк.

Заступник директора-начальник відділу надання соціальних послуг Ольга Солтис розповіла про послуги які надає служба зайнятості особам з інвалідністю. Звернула увагу на те, що фахівці центру зайнятості сприяють особам з обмеженими фізичними можливостями у підборі підходящої роботи відповідно до їх професійних навичок, знань, та з урахуванням довідки до акту огляду медико-санітарної експертної комісії з висновком про умови і характер праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань інваліда. Проводять професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, надають профорієнтаційні та профконсультаційні послуги, залучають до участі в громадських та тимчасових роботах, сприяють започаткуванню власної справи.

З початку року в центрі зайнятості в пошуках роботи перебувала 21особа з інвалідністю, 10 таких осіб в цей період працевлаштовані, 2 особи  проходили професійне навчання за направленням районного центру зайнятості.

Станом на 28.11.2017р. в районному центрі зайнятості  перебуває 7  осіб з інвалідністю, з якими ведеться робота з пошуку підходящої роботи та соціальної адаптації згідно їх реабілітаційних програм.

Кожен з учасників заходу поділився досвідом свого напрямку роботи по наданню послуг особам з інвалідністю.

Отже спільна праця соціальних партнерів дає можливість полегшити життя людей з особливими потребами, зробити його більш комфортнішим, змінити громадську думку щодо зайнятості таких людей, надати їм можливість реалізувати свій творчий та інтелектуальний потенціал.

 На завершення семінару директор районного центру зайнятості Світлана Філюк зазначила, що людство має зрозуміти, що люди з інвалідністю є частиною суспільства і що для них мають бути створені умови, які дадуть змогу відчувати себе рівними серед рівних.

 

 Комплексна реабілітація для дітей з інвалідністю

Відповідно до положень  про державні реабілітаційні установи  їхнім цільовим призначенням  є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, та/або дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі - Дитина), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Такі центри забезпечують тимчасове перебування Дітей, які мають відповідні медичні показання та потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

Реабілітаційні послуги в стаціонарному режимі перебування можуть отримувати діти,які за станом здоров'я потребують постійного цілобового догляду.

Такі ребілітаційні установи забезпечують :

- створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

 - створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Дітей, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

- проведення комплексу заходів з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Дітей і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників;

- розвиток навичок автономного проживання Дітей в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

- оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Дітей в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів.

Реабілітаційна  установа забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Дітей, які проходять реабілітацію в установі.

Дитина, яка протягом 10 робочих днів з дати, вказаної у рішенні про її зарахування до центру,не прибула для проходження реабілітації до центру не приймається.На її місце може бути зарахована інша дитина.

Дитина,відрахована з поважних причин,у тому числі за станом здоров'я,може бути поновлена в цетрі за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання,що підтверджується відповідними медлчними документами,але тільки на строк,що залишився від попереднього курсу реабілітації.

До  реабілітаційнихустанов не зараховуються діти, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

Діти можуть бути відраховані з Центру:

- за бажанням батьків/ законних представників      

-  у разі порушення дисципліни,в тому числі щодо невиконання реабілітаційних заходів

- при загостренні основного чи супутних захворювань.

Термін реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження  дитини.У виняткових випадках  реабілітаційна комісія може продовжити термін перебування особи в Центрі після виповнення її 18 років з метою завершення курсу реабілітації відповідно до індивідуального плану реабілітації.

Реабілітаційний центр у письмовій формі  повідомляє батьків або законних представників дитини про закінчення курсу реабілітації не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

                 На підставі рішення реабілітаційної комісії за дитиною зберігається місце в Центрі в разі її хвороби,карантину,хвороби або відпустки батьків  та (або) законних представників,а також у літній період,але не більше ніж 60 календарних днів.

 Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією

 

Комплексна реабілітація для осіб з інвалідністю, які досягли повноліття

 

Відповідно до положень  про державні реабілітаційні установи  їхнім цільовим призначенням  є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття (далі - Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Центр забезпечує тимчасове перебування в ньому осіб,які мають відповідні медичні показання та потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

Завдання центрів :

- створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

 - створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

- проведення,  відповідно до потреб Особи, комплексу заходів з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників;

- розвиток навичок автономного проживання Осіб в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

- проведення заходів з комплексної реабілітації  учасників антитерористичної операції, у тому числі на виконання відповідних програм;

- надання інформаційно-консультативних послуг Особам та учасникам антитерористичної операції, підприємствам, установам, організаціям з питань реабілітації Осіб;

- проведення у разі  потреби заходів із професійної та/або опанування Особами трудових навичок(зокрема й таких, що формуються у трудових майстернях), визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних у відповідних навчальних закладах;

- оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів.

 

Особа, яка протягом 10 робочих днів з дати, вказаної у рішенні про її зарахування до центру, не прибула для проходження реабілітації до центру не приймається. На її місце може бути зарахована інша Особа.

Особа, відрахована з поважних причин, у тому числі за станом здоров'я, може бути поновлена в центрі за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання, що підтверджується відповідними медичними документами, але тільки на строк, що залишився від попереднього курсу реабілітації.

До  реабілітаційнихустанов не зараховуються Особи, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

 

Особа може бути відрахована з Центру:

- за власним бажанням;                                             

-  у разі порушення дисципліни, в тому числі щодо невиконання реабілітаційних заходів;

- при загостренні основного чи супутних захворювань.

Термін реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження  особи і не може перевищувати 60 календарних днів на рік.У разі потреби в наданні особі  послуг з професійної реабілітації строк реабілітаційного процесу визначається відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних планів.

 

Довідково:

Відповідно до додатків 1-6 до Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 08 грудня 2006 року №1686 ( зі змінами),особи старше пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне   страхування»,можуть отримувати в державних реабілітаційних установах послуги з медичної, фізичної, соціальної реабілітації.

  

Головний спеціаліст відділу обслуговування

інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю

за правильністю призначення та виплати пенсій

управління соціального захисту населення

районної державної адміністрації                                                                         О.М.БЕЗУХ

 

Реабілітація дітей-інвалідів

Одним з пріоритетних завдань Мінсоцполітики є формування та реалізація державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю, зокрема дітей з інвалідністю.

З цією метою Мінсоцполітики та місцевими органами влади утворено мережу реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, зокрема Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м.Миколаїв, вул. 3-тя Слобідська,55, телефон(0512) 47  45 19 )

Протягом останніх років зазначена реабілітаційна установа займається  здійсненням комплексу реабілітаційних заходів спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство, вивченням, узагальненням і розповсюдженням вітчизняного та світового досвіду застосування реабілітаційних методик і напрацювань реабілітологів, їх апробацією та адаптацією в умовах центрів  соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, розробкою інформаційних та аналітичних матеріалів.

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації.

 

Згідно постанови Кабінету  Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 238)

, яка регулює  Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації  забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю ,діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату ,особи похилого віку,. жінки після мастектомії, військовослужбовці які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення .

 

Цей Порядок визначає механізм безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;виплати особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям населення грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації (далі — компенсація);безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонтуї. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

 До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення через структурні підрозділи соціального захисту належать: протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;засоби для пересування;допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;меблі та оснащення;спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією. До технічних та інших засобів реабілітації, за які за бажанням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників виплачується компенсація, належать:допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;протези молочної залози, ліфи для кріплення протезів молочної залози,в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальник), ортези на верхні кінцівки, зокрема компресійні рукави при лімфодемі; друге крісло колісне.

Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації . Зазначеними засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються також діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату (далі - діти віком до 18 років).

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезно-ортопедичними виробами.

Жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил,  особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці та працівники МВС , інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в АТО в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також мирні громадяни, які проживали в районах проведення АТО, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень (далі - постраждалі внаслідок АТО), забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій чи висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.

 Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю по слуху та дітей з інвалідністю по слуху мобільними телефонами є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по слуху.

Особи з інвалідністю по слуху та діти з інвалідністю по слуху віком від 7 років забезпечуються мобільними телефонами для письмового спілкування. .

 Особи з інвалідністю I і II групи по зору та діти з інвалідністю по зору віком від 14 років забезпечуються годинниками (електронними - діти віком від 6 років), аудіоплеєрами.

Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю по зору та дітей з інвалідністю по зору засобами реабілітації, зазначеними у цьому пункті, є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по зору.

 Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти з інвалідністю, позачергово - особи з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з вродженими вадами молочних залоз у разі первинного протезування.

 Для взяття на облік інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законні представники подають органу соціального захисту населення заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - заява про взяття на облік).

Разом із заявою про взяття на облік пред'являються такі документи інваліда, дитини-інваліда, іншої особи:

паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

індивідуальна програма (для інваліда та дитини-інваліда) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації ;

рішення ВЛК чи висновок ЛКК для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність;

довідка, що підтверджує місце проживання/перебуваня безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

витяг з наказу командира військової частини  або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ,  осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС,  інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність);

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта  через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

       Забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами шарнірними на нижні кінцівки та кріслами колісними здійснюється згідно з договорами, укладеними органом соціального захисту населення з підприємством та особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками (далі — тристоронній договір).

       Забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації (крім протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних нижніх кінцівок та крісел колісних), надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, надання реабілітаційних послуг здійснюється згідно з договорами, укладеними органом соціального захисту населення з підприємством.

      Договори, у тому числі тристоронні, укладаються за місцем проживання/перебування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або її законних представників, за місцем проходження реабілітації.

 

 Головний  спеціаліст   відділу обслуговування

 інвалідів, ветеранів війни,праці  та контролю

 за правильністю призначення та виплати пенсій

 управління    соціального захисту населення  

  райдержадміністрації                                                                                   О.М.БЕЗУХ
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif