Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Центр надання адміністративних послуг

Громадські об'єднання.


ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги» від 11.02.2016 року №99 на відповідні головні територіальні управління юстиції покладено виконання функцій з державної реєстрації громадських об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, з підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання.

Наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 року №359/5 затверджено Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі – Порядок), розділом III якого врегульовано особливості проведення державної реєстрації громадських формувань через фронт-офіси.

Порядком передбачено, що державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів, тобто до центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», що забезпечують прийняття та видачу документів під час державної реєстрації.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 17.06.2016 №1717/5 «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань» така ж процедура подачі документів у сфері реєстрації громадських формувань передбачена і для місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Згідно Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.  Відповідно громадське  об’єднання подає документи для реєстрації громадського об’єднання або повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про своє утворення. 

Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.

Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи.

Засновниками громадської спілки не можуть бути:

1) політичні партії;

2) юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення;

3) юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа;

4) юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Під істотною участю слід розуміти пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

Інформацію про істотну участь особи внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, її можна переглянути шляхом безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім того, вказана інформація міститься в статуті або засновницькому договорі (положенні) юридичної особи. Звертаємо Вашу увагу, що якщо засновником юридичної особи є інша юридична особа, у якої в свою чергу, засновник – інша юридична особа, необхідно подавати статути або засновницькі договори (положення) всіх учасників цього ланцюга для встановлення конкретної фізичної особи – засновника юридичної особи.

Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи.

Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після прийняття рішення про реєстрацію або прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання в установленому законом порядку.

У разі неподання (ненадсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним.

Для державної реєстрації ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ подається наступний перелік документів:

1) заява про державну реєстрацію строворення юридичної особи  за формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних – підприємців та громадських формувань»;

2) примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог частин другоїп'ятоїсьомої статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання».

Протокол установчих зборів громадського об’єднання має містити відомості про:

1) дату та місце проведення установчих зборів;

2) осіб, які брали участь в установчих зборах;

3) рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності.

4) рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадського об’єднання.

5) рішення про затвердження статуту громадського об’єднання;

6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту;

7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій;

Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.

3) реєстр громадян, які брали участь в установчих зборах. Даний реєстр є невід’ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об’єднання. В ньому зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

4) статут (у двох примірниках) Статут громадського об’єднання  повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству (ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання»);

5) відомості про керівні органи громадського формування (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку); відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), за наявності згоди цієї особи, передбачена ч. 6 ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання»;  Відомості про ревізора.

Для реєстрації ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ, крім вищезазначених документів, подаються документи, які містять відомості щодо структури власності засновників - юридичних осіб та фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб (установчі документи юридичної особи, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, тощо, додатково див. стор. 4-5).

Реєстр громадян, які брали участь в установчих зборах повинен містити  повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

У разі якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична особа додатково подається легалізований у встановленому порядку документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження - витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Документи, які подаються (надсилаються) до уповноваженого органу з питань реєстрації, мають бути викладені державною мовою.

У разі неподання (ненадсилання) документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним.

 
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/topimg/invest_pasport.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif