Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Установи району, які фінансуються з місцевого бюджету / Заклади системи соціального захисту / Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.


 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

 

 

про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,

      №2м)

 

 

 

 

 

за рік 2014р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коди

 

 

Установа

Лановецький районний центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

за ЄДРПОУ

24637378

 

 

Територія

10

за КОАТУУ

6123810100

 

 

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

 

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

-

-

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

010

Відділ у справах сім"ї та молоді

 

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

 

 

Періодичність: квартальна, річна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру: грн коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

3 115,00

3 115,00

-

3 115,00

3 115,00

3 115,00

-

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

3 115,00

-

-

3 115,00

3 115,00

3 115,00

-

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Використання товарів і послуг

2200

080

3 115,00

-

-

3 115,00

3 115,00

3 115,00

-

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

210

3 115,00

-

-

3 115,00

3 115,00

3 115,00

-

 

 

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

220

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

230

3 115,00

3 115,00

-

3 115,00

3 115,00

3 115,00

-

 

 

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

240

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

250

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

260

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Поточні трансферти

2600

270

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

280

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

290

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

300

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Соціальне забезпечення

2700

310

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

320

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Стипендії

2720

330

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Інші виплати населенню

2730

340

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Інші поточні видатки

2800

350

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальні видатки

3000

360

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Придбання основного капіталу

3100

370

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

380

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

390

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

400

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

410

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальний ремонт

3130

420

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

430

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

440

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Реконструкція  та  реставрація

3140

450

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

460

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

470

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

480

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

490

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

500

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальні трансферти

3200

510

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

520

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

530

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

540

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

550

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

560

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

570

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

580

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

590

-

-

-

-

-

-

-

 

 

  Надання інших внутрішніх кредитів

4113

600

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

610

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

620

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Інші видатки

5000

630

X

-

X

X

X

X

X

 

 

Нерозподілені видатки

9000

640

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

Юзюк С.М

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

Зиско О.Б

 

 

 

13 сіня 2015року

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)