Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Центр надання адміністративних послуг

Меморадндум про співробітництво.


 

МЕМОРАНДУМ

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ЦЕНТРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

 «23»  травня  2013 року                                                          м.Ланівці

 

З метою реалізації правових засад реалізації прав,свобод і законих інтересів фізичних та юридичних у сфері надання адміністративних послуг :

1.Лановецька районна державна адміністрація;

2.Лановецька районна рада;

3.Лановецький районний сектор Держтехногенбезпеки у Тернопільській області ;

4.Управління ветеринарної медицини в Лановецькому районі

5.Відділ Держземагенства у Лановецькому районі;

6.Відділ Державтоінспекції  РВ УМВС в Тернопільській оболасті;

7.Відділ містобудування та архітектури  райдержадміністрації;

8.Відділ освіти райдержадміністрації

9.Відділ з питань державної реєстрації  райдержадміністрації;

надалі - Сторони домовилися про наступне:

1.                       Сторони, відповідно до своїх завдань та чинного законодавства України, будуть здійснювати співробітництво та координацію своєї діяльності в частині, яка стосується надання ними адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбаченні законом дії , у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що пербуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

2.                       Центр надання адміністративних послуг  у цьому Меморандумі розглядається, як  механізм взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг  в основі  якого лежить принцип здійснення всіх чи більшої частини проміжних етапів надання адміністративних послуг без участі, або за мінімальної участі суб’єктів звернення.

Субєкти надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший

державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноваженні відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

         Субєкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративної послуги.

        3.           Метою створення центру надання адміністративних послуг є:

   1) розширення інформаційно-консультаційного обслуговування суб’єктів звернення;

   2) координація діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, яка б дозволяла всі чи більшу частину проміжних етапів надання адміністративних послуг здійснювати без участі, або за мінімальної участі суб’єкта. господарської діяльності;

   3) скорочення часових та інших витрат суб’єктів звернення ,пов’язаних. із отриманням адміністративних послуг.

4.         Загальні принципи діяльності центру надання адміністративних послуг:       

    1) умови надання адміністративних послуг ,не повинні суперечити чинному законодавству;

    2) у центрі надання адміністративних послуг на основі координації діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг можуть застосовуватися спрощені системи документообігу;

    3) розгляд окремих питань, пов’язаних із наданням адміністративної послуги , відбувається,  за можливості, одночасно усіма задіяними в них Сторонами;

    4) здійснення всіх чи більшої частини проміжних погоджень та узгоджень, пов’язаних із наданням адміністративної послуги, відбувається без участі, або за мінімальної участі суб’єкта звернення:

5.            Функції центру надання адміністративних послуг:

     1) забезпечення інформаційно-консультативного обслуговування суб’єктів звернення з питань проходження процедур надання адміністративних послуг;

     2) організація взаємодії Сторін в частині наданні ними адміністративних послуг:

     3) вчинення погоджувальних дій, підготовка офіційних висновків щодо відповідності поданих документів встановленим вимогам та умовам, визначення причин, які не дозволяють прийняти позитивні рішення з тих чи інших регулювань, обґрунтування напрямків їх усунення;

     4) досудове врегулювання спірних питань, які виникають між суб’єктами надання адміністративних послуг та суб’єктами звернення.

6.         Для забезпечення  ефективного функціонування центру надання адміністративних послуг Сторони визнали за доцільне;

      1) обов’язки здійснення загального керівництва роботою центру надання адміністративних послуг та вирішення проблемних питань координації діяльності Сторін покласти на керівника центру надання адміністративних послуг;

      2) вирішення поточних  завдань функціонування центру надання адміністративних послуг покласти на адміністратора центру надання адміністративних послуг;

      3) утворити постійно діючий колегіальний орган-раду центру надання адміністративних послуг, до персонального складу  якої повинні входити уповноважені представники Сторін наділених правом прийняття рішень із винесених на обговорення питань та правом підпису.

      4) сторони  зобов’язуються. внутрішніми наказами призначити із складу своїх працівників ,осіб відповідальних за зв’язки із центром надання адміністративних послуг;

      5) субєкти надання адміністративних послуг зобов’язуються надавати адміністративні послуги лише через центр надання адміністративних послуг;

      6) суб’єкти надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу зобов’язуються розробити і затвердити інформаційну та технологічну картки.                      

7.         З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть утворюватися територіальні підрозділи центру надання адміністративних послуг.

8.         Організація та порядок взаємодії Сторін  при  здійсненні окремих процедур надання адміністративної послуги, відбуватиметься в порядку, визначеному відповідними технологічними картками.

9.         Технологічні картки здійснення окремих процедур надання адміністративних послуг, підлягають обов’язковому погодженню із усіма задіяними у цій процедурі дозвільними органами та затверджуються головою районної державної адміністрації.

Перелік процедур надання адміністративних послуг, які здійснюватимуться в центрі надання адміністративних послуг , може розширюватися залежно від потреб суб’єктів звернення та можливостей організації їх проходження в рамках центру надання адміністративних послуг.

10.          Сторони зобов’язуються діяти згідно вимог, передбачених у погоджених ними документах, які регулюють діяльність центру надання адміністративних послуг, а також виконувати вказівки та доручення керівника центру надання адміністративних послуг  в частині забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг.

11          У процесі досягнення спільних цілей, Сторони будуватимуть свої  взаємовідносини  на засадах рівності ,чесного партнерства та створення режиму  максимального  сприяння.

         12.         Центр надання адміністративних послуг працює із суб’єктами звернень  за адресою м.Ланівці вул..Незалежності 19

13.         Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання ,і діє впродовж 3-х років, по закінченню яких його дія автоматично продовжується на наступний 3-річний термін , якщо жодна із Сторін в письмовій формі не повідомить інші сторони не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення відповідного періоду дії Меморандуму  про свій намір припинити його дію.

14.          За згодою Сторін  до Меморандуму можуть бути внесені зміни та  доповнення, оформлені у вигляді протоколів, що становитимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

15.          Цей Меморандум є відкритим для участі в ньому інших сторі, зацікавлених у спільному досягненні поставленої мети.

 

                    МЕМОРАНДУМ ПІДПИСАЛИ :

 

Від Лановецької районної державної адміністрації                                В.М.Морозюк

 

Від Лановецької районної ради                                                                 О.П.Блажейчук

 

Від Лановецького районного сектору

Держтехногенбезпеки у Тернопільській обл..                                         О.Л.Мороз

 

Від управління ветеринарної медицини в

Лановецькому районі                                                                                 В.В.Богоніс

 

Від відділу Держземагенства у Лановецькому

районі                                                                                                           В.М.Бабич

  

Від  ВДАІ Лановецького РВУМВС в Тернопільській обл..                   В.М.Ребрина

 

Від відділу містобудування та архітектури

Райдержадміністрації                                                                                 Ю.І. Сірант

 

Від відділу освіти райдержадміністрації                                                  В.А.Ратушко

 

Від відділу державної реєстрації

райдержадміністрації                                                                                  Н.Б.Яблонська
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/topimg/invest_pasport.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif