Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/president.gif
 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/kmu.gif
 • http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/actbanersnet/Ban11/$FILE/vru.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/predstav2.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/cp9wldlwaaan2iu.jpg
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/10_big.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/8030251sm.jpg
 • http://eacs.com.ua/img/m65_0_ru.jpg 
 • http://vodolaga.org/Dizayn/pub-inf.jpg
 • http://www.minjust.gov.ua/static/images/bann/publicinfo-1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://comin.kmu.gov.ua/img/Anti_kor_Portal.gif 
 • http://www.itk.ua/files/partners/middle_image_37.png?r=1359587582
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  http://comin.kmu.gov.ua/img/ukrinform.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mp29.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/111

             http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/222.png

              

На головну

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 8 квітня 2015 р. № 214 «Про затвердження Методики формуванняспроможнихтериторіальних громад»


 

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. № 214 
Київ

Про затвердження Методики формуванняспроможнихтериторіальних громад

Відповідно до статті 11 Закону України “Про добровільнеоб’єднаннятериторіальних громад” КабінетМіністрівУкраїни постановляє:

1. Затвердити Методику формуванняспроможнихтериторіальних громад, щододається.

2. РадіміністрівАвтономноїРеспублікиКрим, обласнимдержавнимадміністраціям у місячний строк розробитипроектиперспективнихпланівформуваннятериторій громад згідно з Методикою, затвердженоюцієюпостановою, та подати їх на розглядВерховної Ради АвтономноїРеспублікиКрим, обласних рад.

3. Міністерствурегіональногорозвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарстванадаватироз’ясненнящодозастосування Методики, затвердженоїцієюпостановою.

Прем'єр-міністрУкраїни

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 39


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановоюКабінетуМіністрівУкраїни 
від 8 квітня 2015 р. № 214

МЕТОДИКА 
формуванняспроможнихтериторіальних громад

1. Ця Методика визначаємеханізм та умовиформуванняспроможнихтериторіальних громад, а також порядок розроблення і схвалення перспективного плану формуваннятериторій громад АвтономноїРеспублікиКрим, області (далі - перспективний план).

2. У ційМетодицітермінивживаються у такому значенні:

спроможнатериторіальна громада - територіальнігромадисіл (селищ, міст), які в результатідобровільногооб’єднанняздатнісамостійноабо через відповідніорганимісцевогосамоврядуваннязабезпечитиналежнийрівеньнаданняпослуг, зокрема у сферіосвіти, культури, охорониздоров’я, соціальногозахисту, житлово-комунальногогосподарства, з урахуваннямкадровихресурсів, фінансовогозабезпечення та розвиткуінфраструктуривідповідноїадміністративно-територіальноїодиниці;

потенційнийадміністративний центр спроможноїтериторіальноїгромади - населений пункт (село, селище, місто), який, як правило, розташованийнайближче до географічного центру територіїспроможноїтериторіальноїгромади та маєнайбільшрозвинутуінфраструктуру;

зона доступностіпотенційногоадміністративного центру спроможноїтериторіальноїгромади - територіянавколопотенційногоадміністративного центру спроможноїтериторіальноїгромади, щовизначається з урахуваннямдоступностіпослуг у відповідних сферах на територіїтакоїгромади.

Іншітермінивживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про місцевесамоврядування в Україні” та “Про добровільнеоб’єднаннятериторіальних громад”.

3. Формуванняспроможнихтериторіальних громад здійснюється з урахуванням:

здатностіорганівмісцевогосамоврядуваннявирішуватисуспільніпитання, які належать до їхкомпетенції, для задоволення потреб населеннявідповіднихадміністративно-територіальниходиниць;

історичних, географічних, соціально-економічних, культурнихособливостейрозвиткувідповіднихадміністративно-територіальниходиниць;

розвиткуінфраструктуривідповіднихадміністративно-територіальниходиниць;

фінансовогозабезпеченнявідповіднихадміністративно-територіальниходиниць;

трудовоїміграціїнаселення;

доступностіпослуг у відповідних сферах.

4. Формуванняспроможнихтериторіальних громад здійснюється шляхом:

розроблення Радою міністрівАвтономноїРеспублікиКрим, облдержадміністрацією проекту перспективного плану;

схвалення проекту перспективного плану Верховною Радою АвтономноїРеспублікиКрим, обласною радою;

затвердженняКабінетомМіністрівУкраїниперспективнихпланів;

добровільногооб’єднаннятериторіальних громад;

формуванняорганівмісцевогосамоврядуванняспроможнихтериторіальних громад.

5. Рада міністрівАвтономноїРеспублікиКрим, облдержадміністраціярозробляє проект перспективного плану відповідно до цієї Методики іззалученням у разі потреби представниківорганівмісцевогосамоврядування, органівсамоорганізаціїнаселення та громадськостівідповіднихадміністративно-територіальниходиниць.

6. Формуванняспроможнихтериторіальних громад здійснюється у такійпослідовності:

1) визначенняпотенційнимиадміністративними центрами містобласногозначення та населенихпунктів, щомають статус районнихцентрів, та зон їхдоступності.

Зонидоступності таких потенційнихадміністративнихцентріввизначаються на відстані не більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям. Відстаньможе бути збільшена до 25 кілометрів у разі, коли чисельністьнаселенняспроможноїтериторіальноїгромади в зонівіддаленостівідпотенційногоадміністративного центру більш як 20 кілометрів становить не більш як 10 відсотківзагальноїчисельностінаселеннятакоїгромади. Такавідстаньможе бути зменшена у разівідсутностідоріг з твердим покриттямчиособливостейрельєфу, щоунеможливлюєсполучення (ріки без мостів, гори).

Зонидоступностіпотенційнихадміністративнихцентрівспроможнихтериторіальних громад визначаються з урахуваннямдоступностіпослуг у відповідних сферах, зокрема часу прибуття для наданняшвидкоїмедичноїдопомоги у невідкладнихвипадках та пожежноїдопомоги, що не маєперевищувати 30 хвилин;

2) визначенняпотенційнимиадміністративними центрами населенихпунктів (сіл, селищ, міст), якіранішемали статус районнихцентрів та розташовані на відстанібільш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттямвідмістобласногозначення та населенихпунктів, якімають статус районнихцентрів, та зон їхдоступності.

Зонидоступності таких потенційнихадміністративнихцентріввизначаютьсявідповідно до підпункту 1 цього пункту.

У разірозташування в зонідоступностіпотенційногоадміністративного центру спроможноїтериторіальноїгромади, визначеноговідповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, населеного пункту (села, селища, міста), якиймаєвідповіднікадровіресурси, фінансовезабезпечення та розвинутуінфраструктуру (зокрема, на територіїякого є загальноосвітнійнавчальний заклад I-III ступеня, проживає не менш як 250 дітейшкільного і 100 дітейдошкільноговіку), такий населений пункт може бути визначенийпотенційнимадміністративним центром спроможноїтериторіальноїгромади;

3) визначенняпотенційнимиадміністративними центрами іншихнаселенихпунктів (сіл, селищ, міст), територіяяких не охоплюється зонами доступностіпотенційнихадміністративнихцентрів, визначенихвідповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, якірозташовані на відстані не менш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттямвід таких потенційнихадміністративнихцентрів та частковозабезпеченіінфраструктурою.

У разінаявності на території, яка не охоплюється зонами доступностіпотенційнихадміністративнихцентрів, визначенихвідповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, більш як одного населеного пункту, якийможе бути визначенийпотенційнимадміністративним центром, переваганадається тому, щомаєнайбільшрозвинутуінфраструктуру.

7. Межітериторіїспроможноїтериторіальноїгромадивизначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, щовходять до її складу.

8. Межітериторійспроможнихтериторіальних громад визначаються з дотриманням таких вимог:

територіяспроможноїтериторіальноїгромадимаєвключатитериторіїтериторіальних громад, щовходять до її складу, та бути нерозривною;

спроможнітериторіальнігромадирозташовуютьсяу межахтериторіїАвтономноїРеспублікиКрим, однієїобласті та у разіможливості одного району.

9. Територіальна громада, яка розташована на однаковійвідстанівідпотенційнихадміністративнихцентрівспроможнихтериторіальних громад, може бути включена до складутієїспроможноїтериторіальноїгромади, потенційнийадміністративний центр якоїмаєнайбільшрозвинутусоціальну і транспортнуінфраструктуру та розташований у межах одного району.

10. З метою забезпеченнявідкритості та прозоростіроботи з розроблення проекту перспективного плану можеутворюватисяробочагрупа, до складуякоївходятьпредставники Ради міністрівАвтономноїРеспублікиКрим, облдержадміністрації, відповіднихорганівмісцевогосамоврядування, органівсамоорганізаціїнаселення та громадськості.

11. З метою врахуванняінтересівтериторіальних громад під час розроблення проекту перспективного плану уповноважені Радою міністрівАвтономноїРеспублікиКрим, облдержадміністрацієюпосадові особи проводятьконсультації з уповноваженимипредставникамиорганівмісцевогосамоврядування та їхасоціацій, а такожсуб’єктамигосподарювання та їхгромадськимиоб’єднаннями.

За результатами консультаційоформляється протокол.

Консультаціїпроводятьсяпід час:

визначенняперелікутериторіальних громад, щоможутьувійтидо складуспроможноїтериторіальноїгромади;

визначенняперелікутериторіальних громад, територіїяких не охоплюються зонами доступностіпотенційнихадміністративнихцентрів;

визначення меж територійспроможнихтериторіальних громад.

Консультаціїпроводятьсянасамперед з представникамитериторіальних громад, територіїякихохоплюються зонами доступностікількохпотенційнихадміністративнихцентрів.

12. Якщо в процесірозроблення проекту перспективного плану післяпроведенняконсультаційвиникланеобхідністьвнесення до ньогозмін, проводятьсядодатковіконсультації.

13. Проект перспективного плану розробляється в електронному та паперовомувигляді та включає:

графічнучастину, яка складається в масштабі 1:2000-1:10000, відображаємежіспроможнихтериторіальних громад, їхпотенційніадміністративніцентри та всінаселеніпункти, щоувійшли до їх складу;

паспортиспроможнихтериторіальних громад за формою згідно з додатком.

14. Проект перспективного плану схвалюється Верховною Радою АвтономноїРеспублікиКрим, відповідноюобласною радою та затверджується у встановленому порядку КабінетомМіністрівУкраїни.


Додаток 
до Методики

ПАСПОРТ

__________________________________________ 
(найменуванняспроможноїтериторіальноїгромади та її

__________________________________________ 
потенційногоадміністративного центру)

Найменуванняпоказника

Значенняпоказника

1.

Чисельністьнаселення станом на 1 січня 2015 р.

у тому числідітей:

дошкільноговіку

шкільноговіку

2.

Кількістьнаселенихпунктів, щовходятьдо складуспроможноїтериторіальноїгромади

3.

Обсягдоходів (розрахунковий) спроможноїтериторіальноїгромади, гривень

у тому числі:

сформованихвідповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України

бюджету розвитку

базовоїдотації

реверсноїдотації

4.

Площатериторіїспроможноїтериторіальноїгромади, кв. кілометрів

5.

Кількістьзакладів, щоутримуються за рахунок бюджету органівмісцевогосамоврядування

у тому числі:

загальноосвітніхнавчальнихзакладів I-III ступеня

загальноосвітніхнавчальнихзакладів I-II ступеня

загальноосвітніхнавчальнихзакладів I ступеня

дошкільнихнавчальнихзакладів

закладівпозашкільноїосвіти

закладівкультури

закладівфізичноїкультури

фельдшерсько-акушерськихпунктів

амбулаторій, поліклінік

лікарень

станційшвидкоїдопомоги

6.

Наявністьприміщень для розміщеннядержавнихорганів, установ, щоздійснюютьповноваженнящодо:

правоохоронноїдіяльності

реєстраціїактівцивільного стану та майнових прав

пенсійногозабезпечення

соціальногозахисту

пожежноїбезпеки

казначейськогообслуговування

7.

Наявністьприміщень для розміщенняорганівмісцевогосамоврядування

Відомості про територіальнігромади, щоувійдутьдо складуспроможноїтериторіальноїгромади

Порядковий номер

Найменуваннятериторіальних громад та населенихпунктів, щовходять до їх складу, іззазначеннямадміністративного статусу

Чисельністьнаселення станом на 1 січня 2015 р.

Відстань до потенційногоадміністративного центру спроможноїтериторіальноїгромади, кілометрів

 
 

 

 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"