Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/president.gif
 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/kmu.gif
 • http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/actbanersnet/Ban11/$FILE/vru.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/predstav2.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/cp9wldlwaaan2iu.jpg
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/10_big.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/8030251sm.jpg
 • http://eacs.com.ua/img/m65_0_ru.jpg 
 • http://vodolaga.org/Dizayn/pub-inf.jpg
 • http://www.minjust.gov.ua/static/images/bann/publicinfo-1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://comin.kmu.gov.ua/img/Anti_kor_Portal.gif 
 • http://www.itk.ua/files/partners/middle_image_37.png?r=1359587582
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  http://comin.kmu.gov.ua/img/ukrinform.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mp29.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/111

             http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/222.png

              

На головну

Н А К А З Про затвердження форми подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства


 
 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
16.08.2011      N 40
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2011 р.
за N 1217/19955
 
Про затвердження форми подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства
 
На виконання пункту 4 Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 N 384 (384-2011-п) "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства, що додається.
2. Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства:
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В.А.
 
Міністр                                                        А.П.Клюєв
 
ПОГОДЖЕНО:
 
Перший заступник Голови –
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва                                      Г.Яцишина
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.08.2011  N 40
 
 
ФОРМА
подання пропозиції щодо здійснення
державно-приватного партнерства
 
1. Інформація про об'єкт державно-приватного партнерства (далі - ДПП)
1.1. Об'єкт ДПП: ________________________________________________________
1.2. Найменування державного партнера (відповідно Закону України "Про державно-приватне партнерство"): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.3. Найменування підприємства, установи, організації, в управлінні/власності якої перебуває об'єкт ДПП (далі - підприємство): _______________________________________
________________________________________________________________________
1.4. Код за ЄДРПОУ, види діяльності за КВЕД об'єкта ДПП/підприємства: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.5. Дата державної реєстрації об'єкта ДПП/підприємства: _____________________
_____________________________________________________________________________
1.6. Форма власності об'єкта ДПП: _________________________________________
1.7. Місцезнаходження, поштова адреса об'єкта ДПП/підприємства: _____________
_____________________________________________________________________________
1.8. Прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта ДПП/підприємства: ____________
_____________________________________________________________________________
1.9. Контактний телефон, факс та адреса електронної пошти об'єкта ДПП/підприємства: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.10. Характеристика об'єкта ДПП: _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
2. Інформація про особу, яка подає пропозицію щодо здійснення ДПП (далі - особа)
2.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові особи: __________________________
_____________________________________________________________________________
2.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); види діяльності за КВЕД: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.3. Дата державної реєстрації: _____________________________________________
2.4. Місцезнаходження (місце проживання), поштова адреса: ___________________
_____________________________________________________________________________
2.5. Прізвище, ім'я, по батькові керівника: ___________________________________
_____________________________________________________________________________
2.6. Контактний телефон, факс та адреса електронної пошти: ___________________
_____________________________________________________________________________
2.7. Досвід роботи у сфері здійснення ДПП: _________________________________
_____________________________________________________________________________
2.8. Засновники особи (зазначаються для юридичної особи): ____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
 
3. Інформація про проект, що передбачається реалізувати у рамках ДПП
3.1. Назва проекту, що планується реалізуватись у рамках ДПП: ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.2. Мета проекту: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.3. Строк реалізації проекту: _____________________________________________
3.4. Форма здійснення ДПП: ______________________________________________
3.5. Загальна вартість проекту, тис. гривень: _________________________________
3.6. Прогнозована сума інвестицій, яку планує інвестувати особа, тис. гривень: ____
_____________________________________________________________________________
3.7. Фінансові результати реалізації проекту ДПП (за строк реалізації проекту):
 

Внутрішня норма

дохідності,

%

Чиста дисконтована

вартість,

тис. гривень

Строк окупності

проекту,

роки

Надходження до

бюджету,

тис. гривень

 

 

 

 

 
3.8. Перелік робіт/товарів/послуг, які планує здійснювати під час реалізації проекту ДПП особа (якісні та кількісні показники):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.9. Наявність інноваційної складової проекту, що передбачається реалізувати в рамках ДПП: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.10. Перелік ризиків, які особа готова взяти на себе під час реалізації проекту ДПП: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.11. Сума та вид державної підтримки, які необхідні особі для реалізації проекту, тис. гривень: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.12. Інформація про земельну ділянку, якщо земельна ділянка необхідна для реалізації ДПП: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
 
4. Історія та поточний стан проекту
4.1. Підстави для реалізації проекту (державні програми, програми розвитку регіонів, стратегії розвитку галузі, інші документи): ________________________________
_____________________________________________________________________________
4.2. Інформація про проведені зустрічі, переговори, підписані із суб'єктами господарювання договори або інші документи, що стосуються проекту:
 
 

Дата

Прізвище, ім'я, по батькові, посада

Предмет переговорів, листів-відповідей із зазначеного питання

 

 

 

 
4.3. Інформація про проведені зустрічі, переговори, підписані договори або інші документи, отримані листи-відповіді від представників органів управління, що стосуються об'єкта ДПП:
 

Дата

Прізвище, ім'я, по батькові, посада

Предмет переговорів, листів-відповідей із зазначеного питання

 

 

 

 
4.4. Інша інформація, яку Ви бажаєте подати для розгляду: _____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
 
"__" _______ 20__ року __________________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка заповнила пропозицію)
 
             ___________________________________________________________
                                           (посада)
 
         М.П.* _________________________________________________________
                                           (підпис)
 
_______________
* Для юридичної особи.
 
Заступник директора
департаменту інвестиційної
та інноваційної політики                                        Т.М.Лисиця
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітка

 

Внутрішньою нормою дохідності (IRR) є ставка дохідності, яка прирівнює очікувані чисті грошові потоки до початкових витрат. Для розрахунку IRR необхідно обчислити щодо R таку формулу:

inv16

де r — ставка дохідності, яка дає NPV = 0.

   Проект приймається за умови, що значення його внутрішньої норми дохідності більше за ставку дохідності, що вимагається за проектом. У даному разі величина k з формули чистої теперішньої вартості являє собою ставку дохідності, що потребується.

   У переважній більшості випадків IRR — метод оцінки капітальних проектів. Він дає таке саме рішення стосовно прийняття чи відхилення пропозиції щодо інвестування. Проекти з позитивними значеннями чистої теперішньої вартості матимуть вартість r більшу за вартість k.

 

Чиста поточна (приведена/ дисконтована/ теперішня) вартість (Net Present Value (NPV)) - Метод оцінки інвестицій, за яким розраховується приведена (дисконтована) вартість прогнозованих в майбутньому надходжень від основної діяльності підприємства (прибутків) і відповідних видатків коштів (наприклад, вартості інвестицій) з застосуванням вибраного коефіцієнту дисконтування (завжди рівного необхідній нормі прибутку). Приведена (поточна) вартість всіх передбачених надходжень коштів (прибутку) мінус приведена вартість очікуваних наявних затрат. Якщо їх різниця позитивна, тобто одержана позитивна чиста приведена вартість, даний проект прийнятний.

  

 

 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"