Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/president.gif
 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/kmu.gif
 • http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/actbanersnet/Ban11/$FILE/vru.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/predstav2.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/cp9wldlwaaan2iu.jpg
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/10_big.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/8030251sm.jpg
 • http://eacs.com.ua/img/m65_0_ru.jpg 
 • http://vodolaga.org/Dizayn/pub-inf.jpg
 • http://www.minjust.gov.ua/static/images/bann/publicinfo-1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://comin.kmu.gov.ua/img/Anti_kor_Portal.gif 
 • http://www.itk.ua/files/partners/middle_image_37.png?r=1359587582
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  http://comin.kmu.gov.ua/img/ukrinform.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mp29.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/111

             http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/222.png

              

На головну

Проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства


 Проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства (згідно з Постановою КМУ № 384 від 11.04.2011 р.)

Метою проведення конкурсу є визначення юридичної особи, крім державних та комунальних підприємств, або фізичної особи-підприємця (далі - приватний партнер), яка забезпечить створення сприятливіших умов для здійснення державно-приватного партнерства.

Організація конкурсу, його проведення та визначення переможця здійснюються:

- КМУ чи уповноваженим ним органом - щодо об'єктів державної власності;
- Радою міністрів АРК - щодо об'єктів, які належать АРК;
- місцевими радами - щодо об'єктів комунальної власності.
Рішення про проведення конкурсу приймається вищезазначеними органами після проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та погодження Мінекономрозвитку висновку про результати проведення зазначеного аналізу. Зазначене рішення розміщується протягом 5 робочих днів на власному веб-сайті органу управління.
(Строк подання заявок на участь у конкурсі не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу.
Строк розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями не може бути меншим ніж п'ять календарних днів з дати закінчення подання конкурсних пропозицій.
Строк проведення конкурсу не може бути меншим ніж 45 календарних днів з дати закінчення подання заявок на участь у конкурсі.)
Конкурс проводиться за такими етапами:
- подання заявок на участь у конкурсі;
- попередній відбір претендентів з урахуванням кваліфікаційних та інших вимог, визначених конкурсною документацією (далі - кваліфікаційні вимоги);
- подання конкурсних пропозицій;
- розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу;
- проведення оцінки конкурсних пропозицій;
- визначення переможця конкурсу.

(За обґрунтованим рішенням органу управління конкурс може проводитися без попереднього відбору щодо відповідності кваліфікаційним вимогам.)

Орган управління утворює комісію з питань проведення конкурсу (далі - комісія) у складі не менше семи осіб, призначає голову і секретаря комісії та затверджує положення про комісію.
Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. За результатами засідання комісії складається протокол, який підписується головуючим та секретарем, членами комісії, які брали участь у засіданні.
Конкурсна документація оприлюднюється на веб-сайті органу управління не пізніше ніж через три дні після її затвердження зазначеним органом та надається особі на її письмовий запит.
Орган управління опубліковує не пізніше ніж за місяць до закінчення строку подання заявок на участь у конкурсі (далі - заявка) оголошення про його проведення в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" чи в офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування або АРК, якщо державними партнерами є зазначені органи, а також розміщує на власному веб-сайті органу управління та Міністерства.
Орган управління не пізніше ніж через три дні після затвердження конкурсної документації надсилає рекомендованим листом оголошення про проведення конкурсу Мінекономрозвитку.
За результатами попереднього відбору комісія складає протокол щодо відповідності претендентів кваліфікаційним вимогам і подає в одноденний строк органові управління на затвердження проект рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі.
Орган управління надсилає претендентові в одноденний строк з дня затвердження рішення про допущення/недопущення претендента до участі в конкурсі відповідне письмове повідомлення з належним обґрунтуванням.
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на засіданні комісії. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями головуючий на засіданні комісії оголошує зазначене на конверті з конкурсною пропозицією найменування учасника конкурсу, розкриває конверт і оголошує анотацію конкурсної пропозиції. За результатами розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями комісія складає протокол.
За результатами проведення оцінки конкурсних пропозицій члени комісії, які беруть участь у засіданні комісії, заповнюють і підписують відомості про результати проведення оцінки конкурсних пропозицій (далі - відомості про оцінювання) за встановленою комісією формою та подають їх секретареві комісії.
За результатами розгляду даних, наведених у відомостях про оцінювання та звіті про оцінювання, комісія пропонує визначити переможцем учасника, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.
За результатами проведення конкурсу комісія складає протокол щодо визначення переможця конкурсу, відхилення всіх конкурсних пропозицій без визначення переможця або оголошення конкурсу таким, що не відбувся, у трьох примірниках і подає їх на затвердження органові управління.
Орган управління розглядає і затверджує примірники протоколу щодо визначення переможця конкурсу протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за результатами її роботи (місцеві ради - на найближчому пленарному засіданні).
Протокол засідання комісії щодо визначення переможця конкурсу оприлюднюється на веб-сайті органу управління не пізніше ніж через три дні після затвердження такого протоколу.
Орган управління надсилає рекомендованим листом примірник затвердженого протоколу:
- в одноденний строк - переможцю конкурсу;
- у триденний строк - Мінекономрозвитку для розміщення на його веб-сайті.
Орган управління надсилає у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення про затвердження результатів конкурсу відповідне письмове повідомлення учасникам конкурсу. Кожному учасникові конкурсу в день звернення видається копія протоколу засідання комісії щодо визначення переможця конкурсу. Примірник затвердженого протоколу засідання комісії щодо визначення переможця конкурсу разом з відомостями про оцінювання та звітом про оцінювання, іншими документами і матеріалами з питань проведення конкурсу зберігаються органом управління в установленому порядку.
Комісія зобов'язана у десятиденний строк після затвердження результатів конкурсу оприлюднити відповідно до закону інформацію про прийняття та/або відхилення конкурсних пропозицій учасників конкурсу з обґрунтуванням причин шляхом опублікування її в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" чи офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування або Автономної Республіки Крим, якщо державним партнером є зазначені органи, а також шляхом розміщення на веб-сайті органу управління.
Орган управління погоджує протягом 30 робочих днів з Мінекономрозвитку підготовлений органом управління за результатами проведення конкурсу проект договору про партнерство щодо його відповідності істотним умовам, визначеним у рішенні про проведення конкурсу, та поданій переможцем конкурсу пропозиції. Після погодження зазначеного проекту договору державний партнер укладає з переможцем конкурсу договір про партнерство.
Орган управління надсилає протягом трьох днів рекомендованим листом з повідомленням про вручення завірену ним копію договору про партнерство Міністерству, яке здійснює його реєстрацію та оприлюднює не пізніше ніж три робочих дні на власному веб-сайті.

Оскарження результатів проведення конкурсу проводиться в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

Процедура проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства(згідно з Постановою КМУ № 384 від 11.04.2011 р.)

 
 

 

 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"