Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/president.gif
 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/kmu.gif
 • http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/actbanersnet/Ban11/$FILE/vru.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/predstav2.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/cp9wldlwaaan2iu.jpg
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/10_big.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/8030251sm.jpg
 • http://eacs.com.ua/img/m65_0_ru.jpg 
 • http://vodolaga.org/Dizayn/pub-inf.jpg
 • http://www.minjust.gov.ua/static/images/bann/publicinfo-1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://comin.kmu.gov.ua/img/Anti_kor_Portal.gif 
 • http://www.itk.ua/files/partners/middle_image_37.png?r=1359587582
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  http://comin.kmu.gov.ua/img/ukrinform.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mp29.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/111

             http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/222.png

              

На головну

Загальний огляд ДПП


 Державно-приватне партнерство як природнє явище не є новим для України. Державний та приватний сектори взаємодіють постійно в межах таких форм правовідносин як концесія, оренда, лізинг тощо.

У 2010 році Верховна Рада України прийняла Закон України "Про державне приватне партнерство" від 01.07.2010 № 2404-VI.

Відповідно до цього закону державно-приватне партнерство – це співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами.

Запровадження державно-приватного партнерства в Україні передбачено Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки від 02.06.2010р. "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", схваленою Комітетом економічних реформ при Президентові України. Зокрема Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження цієї програми, затвердженим Указом Президента України від 12.03.2013р. №128/2013 в цьому році передбачається прийняття Концепції розвитку ДПП в Україні на 2012 – 2018 роки та Стратегії розвитку ДПП в Україні на 2012 – 2018 роки разом із відповідним Планом дій.

Розвиток ДПП з метою залучення інвестицій визначено одним із основних напрямів реалізації Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, затвердженої Постановою КМУ "Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні" від 2.02.2011 № 389.

Сутність ДПП полягає у тому, що держава залучає приватний сектор до вирішення соціальних, економічних, технічних, екологічних завдань, які мають загальносуспільне значення. Потреба у ДПП випливає з ряду причин (див. рис. 1). Найістотніша сукупна причина полягає у тому, що існує розрив між поставленими суспільними завданнями та наявними в розпорядженні держави ресурсами, а також на обмеженні можливостей передачі певних об’єктів у приватний сектор повністю.

 

Рис. 1 Причини виникнення потреби у ДПП

Таким чином, ДПП дозволяє державі, залишаючись власником активів та контролером процесу, за допомогою приватного партнера впроваджувати передові технології, оновлювати та розбудовувати інфраструктуру, досягаючи не тільки розрахованих техніко-економічних показників, але й інших системних показників, що покращують добробут нації.

Впровадження ДПП є поступовим процесом від впровадження простих його форм до складних багаторівневих моделей (див. рис 2).

Залучення приватного партнера передбачає наявність істотного фактору – вигоди, який може бути нульовим або незначним у випадку здійснення тієї самої діяльності державною організацією, оскільки держава, перш за все, переслідує цілі створення добробуту для суспільства, а не отримання комерційних вигод. Тому, при розробці ідеї ДПП важливо виявити можливість дієвості ланцюга "капіталовкладення-попит-збут-вигода", щоб визначити наскільки ДПП може приваблювати приватного партнера і чи можна створити конкуренцію серед потенційних приватних партнерів, щоб обрати найбільш відповідного кандидата на конкурсних засадах.

 

Рис. 2. Рівень залучення приватного партнера в процесі ДПП.

 

Відповідно до положень чинного законодавства ДПП не є приватизацією.

Сутність приватизації – це відчуження майна, що перебуває у державній або комунальній власності на користь юридичних або фізичних осіб.

Натомість, у Законі України «Про державне приватне партнерство» (від 01.07.2010 №2404/VI) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17/print1360566219272632  визначено, що ДПП – це співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами.

Крім того, цей Закон визначає ознаки, які при їх одночасній наявності вказують на те, що співробітництво є власне ДПП:

- забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера;

- довготривалість відносин (від 5 до 50 років);

- передача приватному партнеру  частини  ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства;

- внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством.

Об'єкти ДПП - об'єкти, що перебувають у державній або комунальній  власності чи належать Автономній Республіці Крим. Об’єктами ДПП можуть бути як існуючі, так і створювані чи придбавані об’єкти. Слід зазначити, що при передачі об’єктів приватному партнеру (наприклад, в управління, в експлуатацію тощо) в межах договорів ДПП право власності на об’єкти ДПП не переходить до приватного партнера. Що стосується права власності на добудовані, перебудовані чи реконструйовані об’єкти, то право власності на них належить державному партнеру.Об'єкти державно-приватного партнерства не можуть бути приватизовані протягом усього строку здійснення ДПП. Об'єкти ДПП підлягають поверненню державному партнеру після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства. Об'єктами ДПП не можуть бути об'єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.

 

Нормативно-правове регулювання ДПП

В Україні створено необхідне правове поле для співробітництва державного та приватного секторів з метою залучення інвестицій в економіку України на засадах державно-приватного партнерства. Правовими засадами державно-приватного партнерства є Конституція України, Цивільний кодекс України (435-15), Господарський кодекс України (436-15), Закон України "Про державно-приватне партнерство", інші законодавчі акти України, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Метою Закону України "Про державно-приватне партнерство" від 1 липня 2010 року № 2404/VI є створення загальних умов для використання цього інструменту. Зокрема, Законом визначено правові, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні, врегульовано відносини, пов’язані з підготовкою, виконанням та припиненням договорів, що укладаються в рамках державно-приватного партнерства, встановлено гарантії дотримання прав та законних інтересів сторін цих договорів.

Державно-приватне партнерство застосовується з урахуванням особливостей правового режиму щодо окремих об'єктів та окремих видів діяльності, встановлених законом.

Зокрема, Законом визначено правові, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні, врегульовано відносини, пов’язані з підготовкою, виконанням та припиненням договорів, що укладаються в рамках державно-приватного партнерства, встановлено гарантії дотримання прав та законних інтересів сторін цих договорів.

Держава гарантує додержання встановлених цим Законом умов для провадження діяльності приватних партнерів, пов’язаної з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, дотримання їх прав і законних інтересів. При цьому, крім виконання зобов'язань відповідно до договорів державно-приватного партнерства передбачено надання державної підтримки у реалізації проектів як на ранніх стадіях, так і протягом дії договору та диверсифікація пов'язаних з державно-приватним партнерством фінансових ризиків. Так, питання надання державних гарантій регулюється положеннями Бюджетного кодексу України, Законами України про Державний бюджет на відповідний рік та окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.

Низка інших Законів України у сфері державно-приватного партнерства створює законодавче підґрунтя для здійснення ДПП, а саме:

- Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992 року № 2269-XII;

- Закон України "Про концесії" від 16.07.1999 року N 997-XIV;

- Закон України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" від 21.10.2010 року № 2624-VI;

- Закон України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" від 08.07.2011 року № 3687-VI;

- Закон України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" від 14.12.1999 року № 1286-XIV;

- Закон України "Про фінансовий лізинг" 16.12.1997 № 723/97- ВР.

Для іноземних приватних партнерів, які реалізують проекти в рамках державно-приватного партнерства на території України, встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.

Порядок подання пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства, проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, підготовки та проведення конкурсу з визначення приватного партнера визначаються підзаконними актами затвердженими Кабінетом Міністрів України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі як Уповноваженим органом з питань ДПП.

Низка підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють зазначені вище аспекти підготовки та здійснення ДПП:

- Постанова КМУ від 11.04.11р. № 384 "Деякі питання організації здійснення ДПП";

- Постанова КМУ від 16.02.11р. №232 "Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов'язаних з ДПП, їх оцінки та визначення форми управління ними";

- Постанова КМУ від 17.03.2011р. № 279 "Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства";

- Постанова КМУ від 9.02.2011р. № 81 "Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства";

- Наказ Мінекономрозвитку від 16.08.2011 № 40 "Про затвердження форми подання пропозиції  щодо здійснення державно-приватного партнерства";

- Наказ Мінекономрозвитку від  27.02.2012 № 255 "Про затвердження форми ТЕО та Методики аналізу ефективності проведення ДПП".

При підготовці проекту ДПП в залежності від обраного виду майбутньої угоди застосовуються також відповідні процедури та методики, що стосуються особливостей концесійних договорів, договорів про спільну діяльність, інвестиційних договорів та ін.

Безумовно, нормативно-правова база державно-приватного партнерства в Україні все ще перебуває в процесі розвитку, гармонізації та взаємоузгодження.
 

 

 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"