Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/president.gif
 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/kmu.gif
 • http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/actbanersnet/Ban11/$FILE/vru.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/predstav2.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/cp9wldlwaaan2iu.jpg
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/10_big.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/8030251sm.jpg
 • http://eacs.com.ua/img/m65_0_ru.jpg 
 • http://vodolaga.org/Dizayn/pub-inf.jpg
 • http://www.minjust.gov.ua/static/images/bann/publicinfo-1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://comin.kmu.gov.ua/img/Anti_kor_Portal.gif 
 • http://www.itk.ua/files/partners/middle_image_37.png?r=1359587582
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  http://comin.kmu.gov.ua/img/ukrinform.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mp29.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/111

             http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/222.png

              

На головну

Пояснення та формули розрахунку ключових фінансових показників фінансової моделі


 Додаток 2
до Методики проведення аналізу 
ефективності здійснення 
державно-приватного партнерства
 
Пояснення та формули розрахунку ключових 
фінансових показників фінансової моделі

1. Основна інформація стосовно ключових фінансових показників

При оцінці фінансової ефективності інвестицій грошовий потік, який формується в процесі реалізації ДПП, порівнюється з вихідною сумою інвестицій. ДПП визнається ефективним, якщо забезпечується повернення вихідної суми інвестицій і необхідна прибутковість для інвесторів, що надали капітал.

Усі суми інвестицій і грошові потоки, які генеруються проектом, приводяться (дисконтуються) до теперішнього часу або до певного розрахункового року, який, як правило, передує початку реалізації проекту. Ставка дисконту, яка використовується при дисконтуванні інвестицій і грошових потоків, залежить від використовуваного методу оцінки ефективності інвестицій, структури інвестицій у проект та вартості окремих складових капіталу, що залучається для фінансування проекту.

Показники індексу прибутковості (Profitability Index – PI), які показуютьспіввідношення доходів і витрат на здійснення ДПП (PI1) та співвідношення доходів і видатків державного та місцевих бюджетів у зв’язку із здійсненням ДПП (бюджетний ефект) (PI2), розраховуються як відношення суми дисконтованих грошових потоків до дисконтованої суми інвестицій. PI вказує, наскільки дисконтовані грошові потоки покривають дисконтовані інвестиції. Чим більше PI, тим ефективнішим уважається проект.

Показник

Формула

Індекс прибутковості (PI)

,

де n – прогнозний період;

k рік у прогнозному періоді;

NСFk – чистий операційний потік коштів (доходи) у рік k;

rk – річна ставка дисконту в рік k;

m – кількість років, протягом яких планується інвестування;

j – рік, у якому здійснюється інвестування;

Ij – інвестиції (витрати) у рік j;

rj – річна ставка дисконту в рік j

Висновок (інтерпретація): проект уважається ефективним, якщо РІ більше 1, проте навіть якщо він становить менше 1 для державного партнера, проект може бути прийнятним у разі можливості досягнення певних соціально-економічних цілей.

До запланованих бюджетних надходжень (грошових потоків) можуть бути включені:

надходження від податків, зборів, платежів;

кошти від сплати за отримання ліцензій, проведення конкурсів і тендерів на розвідку родовищ корисних копалин, будівництво та експлуатацію об’єктів;

дивіденди або частини прибутку в разі розподілу прибутку між державним та приватним партнерами;

інші надходження до бюджетів.

Чиста приведена вартість (Net Present Value – NPV) – дисконтована (приведена на початок реалізації проекту з урахуванням вартості капіталу) сума всіх грошових потоків від проекту, за вирахуванням дисконтованої суми інвестицій. Ефективні з фінансової точки зору проекти повинні мати позитивне значення NPV. Чим вище це значення, тим ефективнішим уважається проект.

Показник

Формула розрахунку

Чиста приведена вартість (NPV)

,  

де n – прогнозний період;

k рік у прогнозному періоді;

NСFk – чистий операційний потік коштів (доходи) у рік k;

rk – річна ставка дисконту в рік k;

m – кількість років, протягом яких планується інвестування в проект;

j – рік, у якому здійснюється інвестування;

Ij – інвестиції (витрати) у рік j;

rj – річна ставка дисконту в рік j

 

Найменування показника

Значення показника

Висновки (інтерпретація)

Чиста приведена вартість (NPV)

NPV ? 0

Чим вищий позитивний показник NPV, тим ефективніший проект.

Проте навіть якщо NPV дорівнює нулю, проект ДПП може бути прийнятним для державного партнера, якщо можливо досягти певних соціально-економічних цілей

NPV < 0

Проект ДПП є неефективним

Внутрішня норма рентабельності (Internal Rate of Return – IRR) – значення ставки дисконтування, при якому поточне значення інвестицій (витрат) дорівнює поточному значенню потоків грошових коштів (доходів) за рахунок інвестицій, або значення показника дисконту, при якому забезпечується нульове значення чистого поточного значення інвестиційних вкладень. IRR відображає прибутковість, яку забезпечують інвестиції в конкретний проект. Порівнявши цю прибутковість із вартістю капіталу, можна зробити висновок про фінансову ефективність проекту і доцільність його реалізації з точки зору окупності інвестицій. Ефективні з фінансової точки зору проекти повинні мати прибутковість (IRR) вище, ніж вартість капіталу, що інвестується в них; чим вище IRR, тим ефективнішим уважається проект.

Економічний зміст показника IRR – норма прибутковості інвестицій, при якій однаково ефективно вкласти капітал під IRR відсотків у які-небудь фінансові інструменти чи здійснити реальні інвестиції в проект.

Показник

Формула розрахунку

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

 

,

де n – прогнозний період;

k рік у прогнозному періоді;

IRR – значення ставки дисконтування, при якому поточне значення витрат дорівнює поточному значенню доходів, або значення показника дисконту, при якому забезпечується нульове значення чистого поточного значення інвестиційних вкладень;

NCFk – чистий операційний грошовий потік (доходи) у рік k;

I0 – сума початкових інвестицій

 

Найменування показника

Значення показника

Висновки (інтерпретація)

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

 

IRR ? вартість капіталу

Інвестиції є прийнятними, якщо показник IRR дорівнює або більший вартості капіталу. Чим вищий цей показник, тим прийнятнішим є проект ДПП

IRR < вартість капіталу

Навіть якщо показник IRR нижчий за вартість капіталу для державного партнера, це не вимагає відмови від проекту, якщо при цьому можливе досягнення певних соціально-економічних цілей

Дисконтований період окупності (Discounted Payback Period – DPP) –мінімальний період, за який окупаються первинні інвестиції. Ефективні з фінансової  точки зору проекти повинні мати DPР менше, ніж термін, на який планується реалізація проекту. Чим менше DPР, тим ефективнішим уважається проект.

 

Показник

Формула розрахунку

Дисконтований період окупності  (DPP)

 

 ,

де Т – період, у якому накопичений дисконтований чистий грошовий потік останній раз приймає негативне значення;

 – накопичений дисконтований чистий грошовий потік у періоді Т;

 – дисконтований чистий грошовий потік у періоді Т+1

Висновок (інтерпретація): дисконтований період окупності дає змогу визначити, який проміжок часу необхідний для того, щоб відшкодувати початкові інвестиції з урахуванням часу.

2. Додаткова інформація щодо розрахунку інвестиційних показників

Необхідно зазначити, що для ДПП інвестиційні показники розраховуються у двох ракурсах: як для проекту і як для заінтересованих сторін, зокрема приватного та державного партнерів, у зв’язку з чим грошові потоки розглядаються так само у двох ракурсах. Існують два підходи до оцінки фінансової ефективності проекту, тобто інвестицій, “традиційна схема” та “схема власного капіталу” (рис. 1).

 

Альтернативні схеми оцінки

фінансової ефективності проекту

 

 

 

Традиційна схема

 

Схема власного капіталу

 

Об’єкт оцінки

 

Ефективність проекту в цілому

 

Ефективність використання власних інвестицій

 

Прогноз грошових коштів

 

Загальний грошовий потік від проекту

 

Грошовий потік від проекту для власника

 

Ставка дисконтування, що використовується

 

Середньозважена вартість капіталу проекту (WACC)

 

Вартість власного капіталу проекту

 

Критерій фінансової ефективності проекту

 

IRR > WACC

 

IRR > вартості власного капіталу

Рис. 1. Основні підходи до оцінки фінансової ефективності проекту

 

Нижче наводяться припущення для оцінки фінансової ефективності за цими підходами.

Припущення за традиційною схемою:

за суму інвестицій приймаються суми всіх вкладень – і за рахунок власних коштів, і за рахунок позикових коштів;

при розрахунку грошових потоків не враховуються платежі з обслуговування кредитів;

під вартістю капіталу проекту розуміється середньозважена вартість капіталу;

у процесі прийняття рішення на основі IRR-методу значення внутрішньої норми рентабельності проекту порівнюється із середньозваженою вартістю капіталу.

Економічний зміст такої схеми оцінки полягає у визначенні фінансової ефективності проекту в цілому.

Припущення за схемою власного капіталу:

за суму інвестицій приймаються лише інвестиції за рахунок власного капіталу – коштів iнвесторiв, а також прибутку виконавця проекту, які спрямовуються для фінансування інвестицій у проект;

у розрахунку прогнозних грошових потоків ураховуються платежі з обслуговування кредитів;

як показник дисконту при оцінці NPV проекту використовується вартість власного капіталу;

у процесі прийняття рішення на основі IRR-методу значення внутрішньої норми рентабельності проекту порівнюється з вартістю власного капіталу проекту.

Така схема розрахунку дає можливість оцінити ефективність проекту з точки зору заінтересованих сторін проекту.

При оцінці фінансової ефективності проекту за традиційною схемою як вартість капіталу (ставки, за якою дисконтуються грошові потоки і суми інвестицій) використовується показник WACC – середньозважена вартість капіталу (Weighted Average Cost of Capital).

WACC визначається за такою формулою:

,

де Wd, We – частки позикових коштів і власного капіталу, що залучаються для фінансування проекту;

Cd, Ce – вартість відповідних часток капіталу;

Т – ставка податку на прибуток.

Розрахунки грошових потоків слід наводити в таблиці, як показано в таблицях 1 і 2.

Таблиця 1

Розрахунок грошових потоків для оцінки фінансової

ефективності проекту за традиційною схемою

Показник

Суми за роками, гривень

1

2

на кінець прогнозного періоду (n)

Чистий операційний прибуток

 

 

 

 

плюс процентні платежі (помножені на (1-Т), де Т – ставка податку на прибуток)

 

 

 

 

плюс амортизація

 

 

 

 

мінус зміна сум поточних активів

 

 

 

 

плюс зміна сум короткострокових зобов’язань

 

 

 

 

Грошовий потік від операційної діяльності

 

 

 

 

Термінальне значення, у тому числі:

Х

Х

Х

 

плюс вивільнення інвестицій в обігові активи

Х

Х

Х

 

мінус сума поточних заборгованостей

Х

Х

Х

 

плюс вартість основних засобів

Х

Х

Х

 

Чистий операційний грошовий потік, усього

 

 

 

 

Грошовий потік, отриманий у підсумковому рядку таблиці 1, використовується для розрахунку показників фінансової ефективності інвестицій.

Як ставка дисконтування при розрахунку показників фінансової ефективності проекту використовується WACC (середньозважена вартість капіталу проекту).

Як сума інвестицій у розрахунках використовується повна сума інвестицій у проект, здійснених як за рахунок власних, так і позикових коштів.

 


Таблиця 2

Розрахунок грошових потоків для оцінки фінансової

ефективності проекту за схемою власного капіталу

Показник

Суми за роками, гривень

1

2

на кінець прогнозного періоду

 (n)

Чистий операційний прибуток

 

 

 

 

мінус погашення боргу

 

 

 

 

плюс амортизація

 

 

 

 

мінус зміна сум поточних активів

 

 

 

 

плюс зміна сум короткострокових зобов’язань

 

 

 

 

Грошовий потік від операційної діяльності

 

 

 

 

Термінальне значення, у тому числі:

Х

Х

Х

 

плюс вивільнення інвестицій в обігові активи

Х

Х

Х

 

мінус сума поточних заборгованостей

Х

Х

Х

 

плюс вартість основних засобів

Х

Х

Х

 

мінус залишок заборгованості за облігаціями на кінець року

Х

Х

Х

 

Чистий операційний грошовий потік, усього

 

 

 

 

Грошовий потік із підсумкового рядка таблиці використовується для розрахунку показників фінансової ефективності інвестицій у проект.

При дисконтуванні грошових потоків і розрахунку показників фінансової ефективності інвестицій як ставка дисконтування використовується вартість власного капіталу, що інвестується в проект (у разі коли власний капітал надходить із різних джерел, необхідно використовувати середньозважену вартість власного капіталу). Як сума інвестицій у розрахунках використовуються лише суми інвестицій за рахунок власних коштів.

 

Директор департаменту

інвестиційно-інноваційної політики та

розвитку державно-приватного партнерства                                                  О.Г. Гнатцов
 

 

 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"