Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/president.gif
 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/kmu.gif
 • http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/actbanersnet/Ban11/$FILE/vru.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/predstav2.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/cp9wldlwaaan2iu.jpg
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/10_big.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/8030251sm.jpg
 • http://eacs.com.ua/img/m65_0_ru.jpg 
 • http://vodolaga.org/Dizayn/pub-inf.jpg
 • http://www.minjust.gov.ua/static/images/bann/publicinfo-1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://comin.kmu.gov.ua/img/Anti_kor_Portal.gif 
 • http://www.itk.ua/files/partners/middle_image_37.png?r=1359587582
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mindohodiv.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/2.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  http://comin.kmu.gov.ua/img/ukrinform.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mp29.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/111

             http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/222.png

             

На головну / Відділ агропромислового розвитку

Положення про відділ агропромислового розвитку


 

КРЕМЕНЕЦЬКА  РАЙОННА   ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

від  “ 18 “   квітня 2016  року                   м. Кременець                    № 173-од

 

Про затвердження Положення про відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового положень про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» від 26 вересня 2012 року № 887, керуючись Методичними рекомендаціями з розроблення положення про структурний підрозділ агропромислового розвитку місцевої державної адміністрації, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 листопада 2012 № 722, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 лютого 2016 року №74-од «Про впорядкування структури районної державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про відділ агропромислового розвитку Кременецької районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови  районної державної адміністрації від 01 жовтня 2012 року № 669-од  «Про затвердження Положення про управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації згідно із розподілом обов’язків.

 

 

Виконувач обов’язків голови

районної державної адміністрації                                     В.О. ОНИШКЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

18 квітня 2016  № 173-од

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ агропромислового розвитку

Кременецької районної державної адміністрації

 

1.    Відділ агропромислового розвитку Кременецької районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою Кременецької районної державної адміністрації з урахуванням вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації», входить до її складу і в межах Кременецького району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 

2.    Відділ підпорядкований голові Кременецької райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації і Міністерству аграрної політики та продовольства України, відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

3.    Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів Тернопільської обласної, Кременецької районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

4.    Основними завданнями відділу є:

 

- забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання районних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

- участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку районного агропродовольчого ринку і сільських територій району;

- організація роботи з питань землеробства, кадрового забезпечення, стандартизації, охорони праці та техніки безпеки

- участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів.

 

5.    Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

1)        забезпечує державну підтримку підприємств у сільській місцевості зокрема селянських (фермерських) та особистих підсобних господарств району;

2)        аналізує тенденції розвитку галузей агропромислового виробництва;

3)        здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

4)        готує пропозиції до проектів програм і прогнозів районного соціально-економічного розвитку району, а також відповідних цільових програм розвит-ку галузей агропромислового виробництва;

5)        надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення но-вих та реконструкції діючих виробництв;

6)        сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкурентного середовища, розвитку  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм  підприємництва у сільській місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

7)        розробляє і вносить пропозиції держадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

8)        розробляє пропозиції з охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, водних та лісових ресурсів;

9)         сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

10)    координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в регіон;

11)    забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

12)    забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

13)    бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва району, організовує експозиції на виставково-ярмаркових заходах;

14)    розробляє проекти розпоряджень голови Кременецької районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

15)    бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

16)    бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Кременецької районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

17)    бере участь у підготовці звітів голови Кременецької районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Кременецької районної ради;

18)    готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Кременецької районної державної адміністрації;

19)    розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

20)    інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21)    бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

22)    забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

23)    забезпечує захист персональних даних;

24)    бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин, збереженням меліоративних систем, подає  пропозиції адміністрації за результатами проведення моніторингу родючості ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

25)    організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність і разом з органами місцевого самоврядування визначає  доцільність подальшого утримання та експлуатації таких об'єктів;

26)    надає консультації та практичну допомогу у роздержавлені та приватизації майна в галузях агропромислового виробництва, впроваджує заходи щодо демонополізації, антимонопольного регулювання та розвитку конкуренції;

27)    сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

28)    забезпечує в межах своїх повноважень запровадження енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;

29)    реалізує разом з відповідними науково-дослідними, проектними устано-вами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадро-ву політику в галузях агропромислового виробництва;

30)    забезпечує в межах своїх повноважень дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

31)    вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими  для Міністерства аграрної політики та продовольства України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

32)    веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету, що надходять до товаровиробників як учасників цільових програм державної підтримки сільського господарства;

33)    здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

34)    координує виконання обласних, районних та галузевих програм розвитку тваринництва;

35)    вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

36)    забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка пе-редбачена законодавством сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

37)    сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

38)    забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

39)    забезпечує  в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

40)    здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності галузей;

41)    надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, го-дівлі сільськогосподарських тварин;

42)    координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

43)    розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій;

44)    розробляє районні програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

45)    формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні,  садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

46)    проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу  району;

47)    здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, опрацювання заходів щодо його поліпшення;

48)    у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів  палива та відновлюваних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

49)    виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

6.    Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- залучати до участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

 

7.    Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями не залежно від форм власності з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8.    Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Тернопільською обласною державною адміністрацією та директором Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації в установленому законом порядку.

 

9.    Начальник відділу:

 

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у роботі органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

19) забезпечує дотримання працівниками відділу правил етичної поведінки державних службовців, внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10.                       Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, іншим центральним органом виконавчої влади.

 

11.                       Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова Кременецької районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

12.                        Штатний розпис відділу затверджує голова Кременецької районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу.

 

13.                       Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

14.                       Припинення відділу, як юридичної особи, проводиться за розпорядженням голови райдержадміністрації згідно з чинним законодавством.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                               С.І. ФЕДИШЕНА

 

Виконувач обов’язків

начальника відділу

агропромислового розвитку

райдержадміністрації                                                                            В.З. СКОРОПЛЯС

 

О.В. Щербатко
 

 

 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"