Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

№653 від 03.10.2011 року


              

 

                                       УКРАЇНА

        ГУСЯТИНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

                       ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                             РОЗПОРЯДЖЕННЯ

      ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від  03.10. 2011  року         селище Гусятин         №653

 

Про проведення оцінки ефективності

здійсненняконтролю за виконанням

завдань, визначених законами України,

постановами Верховної Ради України,

актами і дорученнями Президента

України, Кабінету Міністрів України,

розпорядчимидокументами голів

обласної та районної державних адміністрацій

 

               Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року №522 "Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України", відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 вересня 2011 року №766 з даного питання, зметою зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення організації роботи з контролю та діловодства:

               1.Утворити робочу групу з проведення у 2011 році оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голів обласної та районної державних адміністрацій (далі - акти і доручення), у складі згідно з додатком 1.

              2. Затвердити:

        2.1.Методику проведення оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голів обласної та районної державних адміністрацій (далі – Методика), згідно з додатком 2.

       2.2.Показники оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами районної державної адміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради

                                              2

 

України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голів обласної та районної державних адміністрацій (далі-Показники), згідно з додатком 3.

 3.Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, проаналізувати ефективність здійснення контролю за дотриманням Показників та за результатами аналізу вжити дієвих заходів щодо поліпшення цієї роботи.

4. Робочій групі:

     4.1.Протягом жовтня 2011 року провести вивчення ефективності здійснення у 2011 році структурними підрозділами райдержадміністрації завдань, визначених актами і дорученнями.

   4.2.За підсумками цієї роботи до 10 листопада 2011 року провести оцінку ефективності здійснення структурними підрозділами райдержадміністраціїконтролю за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями (далі - оцінка).

   4.3.Звіт про результати проведення оцінки подати першому заступнику голови районної державної адміністрації до 15 листопада 2011 року та довести до відома керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

5.Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації на підставі звіту:

    5.1.Прийняти рішення щодо заохочення відповідних осіб, які здійснюють контроль за виконанням актів і доручень, або застосувати до них заходи дисциплінарного впливу, передбачені законодавством про працю та Законом України "Про державну службу".

     5.2.Провести аналіз причин невиконання завдань, визначених актами і дорученнями.

6.Рекомендувати органам місцевого самоврядування застосовувати Методику, затверджену цим розпорядженням, під час провадження діяльності, пов'язаної зі здійсненням контролю за виконанням актів і доручень, в частині делегованих повноважень.

7.Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на сектор  контролю апарату райдержадміністрації.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації  Семківа Б.В.

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                               Я.Є.УГЛЯР

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

                                                        03.10.2011 року       №653 


СКЛАД
робочої групи з проведення у 2011 році оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами
райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голів обласної та районної державних адміністрацій

 

СЕМКІВ

Богдан Васильович

-

керівник апарату райдержадміністрації, керівник робочої групи

 

САБАДАХ

Василь Михайлович

-

начальник організаційного відділу апарату райдержадміністрації

 

СЕМЕНЯК

Ольга Йосипівна

-

завідуюча сектором контролю апарату райдержадміністрації

 

КОВАЛИШИН

Ольга Іванівна

-

начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

 

ДЗЮДА

Зоряна Миколаївна

-

головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                   Б.В.СЕМКІВ         

 

                       

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 2

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

                                                                        03.10.2011 року № 653

 

МЕТОДИКА

проведення оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голів обласної та районної державних адміністрацій


1.Ця Методика застосовується під час проведення оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голів обласної та районної державних адміністрацій (далі — оцінка).

2.Оцінка проводиться щороку в жовтні, а також за ініціативою голови райдержадміністрації, з урахуванням виконання вимог законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голів обласної та районної державних адміністрацій (далі — акти і доручення), аналізу організації ведення діловодства, відомостей, які містяться в інформаціях, довідках, архівних і аналітичних матеріалах, інших документах.

3.Оцінка проводиться робочою групою райдержадміністрації. Склад робочої групи та її голова затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

4.Строк проведення оцінки не повинен перевищувати 10 робочих днів.

5.Оцінка проводиться за Показниками, затвердженими цим  розпорядженням.

6.За результатами проведення оцінки протягом п'яти робочих днів складається звіт, який підписується головою і членами робочої групи та подається голові райдержадміністрації. Звіт розміщується на веб-сайті райдержадміністрації.

7.Звіт, складений за результатами проведення оцінки діяльності структурного підрозділу райдержадміністрації, заслуховується на нарадах під головуванням заступника голови райдержадміністрації, який координує діяльність цього підрозділу.

 

 

 

                                              2

 

8.За результатами проведення оцінки діяльність структурного підрозділу райдержадміністрації визначається як:

- ефективна, якщо всі показники, за якими проводилася оцінка, визначено позитивними;

-  недостатньо ефективна, якщо один або два такі показники визначено негативними;

- неефективна, якщо три і більше зазначених показників визначено негативними.

9.На підставі звіту голова райдержадміністрації, керівник структурного підрозділу райдержадміністрації приймає рішення про:

- заохочення відповідних осіб, які здійснюють контроль за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями;

-  застосування до відповідних осіб заходів дисциплінарного впливу, передбачених законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

- проведення аналізу причин невиконання завдань, визначених актами і дорученнями;

- здійснення заходів щодо поліпшення організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями, у т.ч. підвищення кваліфікації відповідних осіб.

 


Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                     Б.В.СЕМКІВ                          

 

 

                             

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

03.10.2011 року       №653 


ПОКАЗНИКИ
оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами
райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами
  Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голів обласної та районної державних адміністрацій

 

1.Дотримання строків виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голів обласної та районної державних адміністрацій (далі - завдання).

2.Дотримання порядку реєстрації та розгляду (резолюції голови) законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голів обласної та районної державних адміністрацій в електронній базі даних реєстрації документів або в реєстраційно-контрольних картках.

3.Дотримання порядку формування справ, банків даних (електронна реєстрація документів), картотек.

4.Дотримання вимог щодо  розгляду і встановлення строків виконання завдань, підготовки проектів документів, які містять інформацію про їх виконання, а також подання пропозицій стосовно продовження строків виконання завдань.

5.Дотримання вимог щодо змісту, рівня підготовки та належного оформлення документів, які розробляються на виконання завдань.

6.Дотримання вимог щодо погодження проектів документів, які розробляються на виконання завдань.

7.Дотримання вимог щодо організації контролю за виконанням завдань.

8.Дотримання вимог щодо здійснення контролю за виконанням планів заходів із забезпечення виконання завдань.

9.Дотримання вимог щодо розроблення та затвердження орієнтовних графіків здійснення контролю за виконанням завдань.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                     Б.В.СЕМКІВ                                

 

 
 

Інформаційні послуги