Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

№620 від“16” вересня 2011р.


 

 

 

                                                     УКРАЇНА

ГУСЯТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                                                РОЗПОРЯДЖЕННЯ

               ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  від“16” вересня 2011р.           селище Гусятин                       №620

 

 

 

Про затвердження Порядку проведення

іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад державних службовців апарату,

управлінь, відділів та інших структурних

підрозділів  райдержадміністрації

На виконання пункту 23 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 (із змінами) відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року №164 зареєстрованого в міністерстві юстиції України від 28 липня 2011 року за №930/19668, розпорядження голови облдержадміністрації від 16 вересня 2011 року №739 «: Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату облдержадміністрації»:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Гусятинської районної державної адміністрації, що додається.

2. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити своєчасне і належне проведення аналогічної роботи у відповідності до чинного законодавства.

 

 

3. Визнати таким, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату, відділів, управлінь та інших структурних підрозділів Гусятинської районної державної адміністрації» №402 від 26 липня 2010 року «Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату, відділів, управлінь та інших структурних підрозділів”

 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації .

 

 

 

 

 

Перший  заступник голови    

районної державної адміністрації                                  Я.Є.УГЛЯР                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

«16» вересня 2011 р.

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців апарату, управлінь, відділів

 та інших структурних підрозділів Гусятинської районної державної адміністрації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Гусятинській райдержадміністрації як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами) з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року №164 зареєстрованого в міністерстві юстиції України від 28 липня 2011 року за №930/19668.

1.2. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Перелік), наведений у додатку 1 до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року №164 зареєстрованого в міністерстві юстиції України від 28 липня 2011 року за №930/19668 (далі - Загальний порядок).

1.7. Порядок проведення іспиту в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті райдержадміністрації та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

1.10. Завдання 1 – 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені у вищеназваному Переліку, завдання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень апарату та відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, із наведених в додатку 1 до цього Порядку…

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

 

1.12. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Секретар конкурсної комісії за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

ІІ. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

ІІІ. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

 

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Гусятинської районної державної адміністрації. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

 

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до Порядку проведення конкурсу. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                            Б.В.СЕМКІВ

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Гусятинської районної державної адміністрації

Зразок форми екзаменаційного білета

________________________________________________________________________________

(найменування державного органу)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії 

__________________________________
           (підпис)          (прізвище, ініціали)

«___»____________ 20__ року

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____


для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації.

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Гусятинської районної державної адміністрації

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

 

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією

 

(найменування державного органу)

 

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

кандидата

Посада,

на яку претендує кандидат

Категорія посади,

на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Голова комісії 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Секретар комісії 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

 

           
 

Інформаційні послуги