Бучацька районна державна адміністрація
48400, м.Бучач, майдан Волі, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

На головну

П Е Р Е Л І К відомостей, що становить службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»


П Е Р Е Л І К

відомостей, що становить  службову інформацію, якій надається

гриф обмеження доступу «Для службового користування»

 

1.      Мобілізаційна робота

 

         1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (конкретні цифрові показники, аналітичні та методичні матеріали тощо) щодо:

         1.1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.

         1.1.2. Виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період.

         1.1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.

         1.1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

         1.1.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.

         1.1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

         1.1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

         1.1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період

         1.1.9. Виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період.

         1.1.10. Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період.

         1.1.11. Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.

         1.1.12. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

         1.1.13.Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

         1.1.14. Виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період.

         1.1.15. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в центральних або місцевих органах виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

         1.1.16. Капітального будівництва в особливий період.

         1.1.17. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

         1.1.18. Потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

         1.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

         1.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

         1.4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

         1.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         1.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         1.7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення   кваліфікації, проведення навчальних зборів фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки (місце та час проведення, тематика занять). 

         1.8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

         1.9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

         1.10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

         1.11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

         1.12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

         1.13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

         1.14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

         1.15. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що       становлять державну таємницю.

         1.16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

         1.17. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

         1.18. Відомості про оціночні показники з мобілізаційної підготовки територіального органу управління та навчальних закладів МНС України.

         1.19. Відомості щодо перевірки мобілізаційної підготовки територіального органу управління та навчальних закладів МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         Примітка:

         1. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям, які   містять відомості з питань мобілізаційної роботи, надається гриф обмеження доступу „Для службового користування” з позначкою „Літер „М”.

         2. Пересилання мобілізаційних документів здійснюється із зазначенням на пакеті, крім грифа „Для службового користування”, позначки „Літер „М”.

 

2. Будівництво та архітектура

 

         2.1. Проекти адміністративного планування  району.            

         2.2. Звіти про інженерні вишукування для складання проектів планування та забудови населених пунктів району.

         2.3. Плани міста та інших населених пунктів виконаних на картографічних матеріалах у масштабі:

         а) 1 : 50000 і крупніше у будь-якій системі координат крім державної;

         б) 1 : 100000 у державній системі координат 1942 р. або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

         2.4. Топографічні, цифрові карти, фото плани і фотокарти масштабів        1 : 10000 – 1 : 50000 (незалежно від форми та виду носія інформації на територію України, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

         2.5. Плани міста масштабу 1 : 10000 – 1 : 20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі  координат УСК – 2000 або в системі координат СК - 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

         2.6. Спеціальні карти, створені в державній системі координат              УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання масштабів 1 : 50000 – 1 : 200000, карти ділянок масштабів 1 : 25000, 1 :50000.

         2.7. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК – 2000 і СК - 42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

 

   3. Житлово-комунальне господарство

 

         3.1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення,     заходи їх  охорони у м. Бучач, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

         3.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до            комунальних водоводів об’єктів промисловості.

         3.3. Координати джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

         3.4. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

         3.5. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районі та місті з населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

         3.6. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

 

4. Зв’язок

 

         4.1. Відомості за окремими показниками про організацію окремого об’єкта урядового та спеціального зв’язку.

         4.2. Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах  (крім тих, що становлять державну таємницю).

         4.3. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

 

5. Технічний захист інформації

 

         5.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової  інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційній  (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, де циркулює службова інформація.

         5.2. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексно системи захисту) службової інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, з грифом обмеження доступу „Для службового користування”.

         5.3. Відомості за окремими показниками про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту службової інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, з грифом обмеження доступу „Для службового користування”.

         5.4. Відомості про характеристику засобів забезпечення технічного захисту службової інформації якщо розкриваються окремі показники норм ефективності захисту або вимог щодо забезпечення захисту інформації.

         5.5. Програмне забезпечення функціональних комплексних завдань в яких використовується службова інформація.

 

6. Охорона державної таємниці

 

         6.1. Відомості щодо організації та забезпечення охорони державної таємниці, у тому числі стосовно технічного захисту інформації з обмеженим доступом, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         6.2. Журнали обліку та зведені відомості щодо обліку секретних документів.

         6.3. Акти перевірок наявності  секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних матеріальних носіїв інформації.

         6.4. Номенклатура секретних справ.

         6.5. Акти атестації режимних приміщень.

         6.6. Акти категоріювання та обстеження об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

         6.7. Облікові картки працівників про надання допуску громадянину до державної таємниці, після їх заповнення.

         6.8. Відомості щодо заходів пропускного та внутрішньо об’єктового режиму.

         6.9. Відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в інші країни працівників, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

         6.10. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

         6.11. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

 

7. Зовнішньоекономічна діяльність

 

         7.1. Відомості про потенціал підприємств військово-оборонного комплексу.

         7.2. Відомості, що стосуються безпеки держави, розголошення яких створює загрозу національним інтересам держави.

         7.3.  Відомості за сукупністю всіх показників про контрагентів, напрями, об’єми запланованої та тієї, що здійснюється, міждержавної спеціалізації (кооперації) щодо створення або виробництва озброєння (військової техніки, новітніх технологій, товарів подвійного використання) у цілому щодо області.

 

8. Питання цивільного захисту

 

         8.1. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

         8.2. Розпорядження щодо організації зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.

         8.3. Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот.

         8.4. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями „Каштан” та „Стихія”).

         8.5. Пояснювальні записки до планів та схем зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку МНС України в мирний час.

         8.6. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

         8.7. Інструкції посадових осіб та номери чергової обслуги вузлів зв’язку щодо організації зв’язку.

         8.8. Оперативно-технічна інформація бойових постів та оперативних вузлів зв’язку.

         8.9. Табелі термінових та строкових донесень МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей , що становлять державну таємницю.

         8.10. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення.

         8.11. Виписки з радіоданих.

         8.12. Перелік засобів обробки інформації з обмеженим доступом за кожний окремий структурний підрозділ, аварійно-рятувальний загін сил цивільного захисту. 

         8.13. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

         8.14. Відомості про час та маршрут транспортування вибухових речовин та засобів підриву, вибухонебезпечних предметів, а також місця їх знищення та знешкодження.  

         8.15. Програми професійної підготовки особового складу сил      цивільного захисту області.

         8.16. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та     техногенної безпеки області.

         8.17. Нормативні документи щодо показників та критеріїв визначення  оцінки, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.

         8.18. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за територіальним органом МНС України.

         8.19. Відомості про стан протипожежного захисту державних установ та військових частин.

         8.20. Відомості щодо нових методик дезактивації матеріалів, які знаходяться у стадії розробки або випробування.

         8.21. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, міста, підприємств, установ, організацій району, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         8.22. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних  об’єктів, які віднесені до І – ІІ ступенів хімічної небезпеки за район (місце розташування об’єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об’єкті). 

         8.23. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони), які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         8.24. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

         8.25. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міста та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

         8.26. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні        напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільної оборони (цивільного захисту) особливого періоду, що плануються (реалізованих) у генеральних   планах забудови населених пунктів та відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

         8.27. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) за район.

         8.28. Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період.

         8.29. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         8.30. Зведені відомості про джерела та види небезпеки, можливі   рівні надзвичайних ситуацій та технологічні характеристики потенційно небезпечних об’єктів за район, які зареєстровані у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів.

         8.31. Карта техногенно-екологічного та природного становища району, міста, віднесеного до категорії з ЦЗ (ЦО), з пояснювальними записками  та іншими нанесеними даними (інформацією), що не підпадають під дію ЗВДТ.

 

9. Охорона здоров’я

 

         9.1. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові.

 

10. Релігія

 

         10.1. Зведені відомості щодо врегулювання конфліктних ситуацій в населених пунктах району.

         10.2. Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних діячів з питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі.

         10.3. Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації в районі.

         10.4. Зведені відомості про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

 

          11. Територіальна оборона

 

         11.1. Відомості щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

 

 

 

 

12. Питання взаємодії з правоохоронними органами

 

         12.1.  Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

         12.2. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства ) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

 

13. Культура

 

         13.1. Відомості про охоронну сигналізацію в музеях і організацію охорони у місцях розміщення унікальних цінностей.

         13.2. Відомості про розробку охоронної сигналізації, спеціально призначеної для унікальних історико-культурних цінностей.

 

14. Освіта

 

         14.1. Науково-дослідні роботи і дисертації з економіки розвитку воєнної сфери, військово-промислового комплексу, науково-технічного комплексу оборонного призначення, експертного потенціалу оборонної тематики та послуг, конверсії оборонного виробництва.

         14.2. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт з їх патентування в Україні і за кордоном.

         14.3. Відомості про систему охорони та внутрішньо-об’єктовий режим.

         14.4. Відомості щодо підготовки фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань.

        

15. Архівна справа

        

         15.1. Протоколи засідань експертно-перевірних комісій державного архіву району, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу „Для службового користування”.

 

16. Соціальний захист

 

         16.1. Матеріали із відомостями щодо персональних даних інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, підопічних дитячих, психоневрологічних та геріатричних будинків-інтернатів, центрів реабілітації дітей-інвалідів, підопічних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), одержувачів всіх видів державної соціальної допомоги та пенсій.

         16.2. Інформація центрального банку даних з проблем інвалідності.

         16.3. Матеріали із відомостями щодо персональних даних постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

         16.4. Матеріали із відомостями щодо користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматизованого  Реєстру пільговиків (ЄДАРП).

 

17. Земельні відносини

 

         17.1. Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України,  Департаменту з питань виконання покарань, Служби безпеки України (за наявності координат поворотних точок).

 

Загальні вимоги

 

         Посадовим особам, при наданні документам грифу «Для службового користування» неухильно керуватись вимогами законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» щодо віднесення інформації до службової.

         Відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до службової інформації може належати така інформація:

         1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню або прийняттю рішень;

         2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності у сфері оборони країни, яку не віднесено до  державної таємниці.

 
Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації.
Сподіваємось, що  інформація, представлена на нашому сайті буде для Вас корисною і цікавою!

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

.

Актуальна тема