Бучацька районна державна адміністрація
48400, м.Бучач, майдан Волі, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

На головну

№ 399-од від 22 серпня 2016 року Про організацію роботи з профілактики соціального сирітства, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


 

 

                                                      

 

 

УКРАЇНА

БУЧАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від  22 серпня 2016 року        м. Бучач                                № 399-од

 

Про організацію роботи

з профілактики соціального сирітства, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Відповідно до Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, на виконання Указу Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609/2012Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, Плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 419-р, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.08.2016 року    № 463-од «Про організацію роботи з профілактики соціального сирітства, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та з метою забезпечення реалізації кожною дитиною права на виховання в сім'ї, зростання в безпечному сімейному оточенні, підвищення ефективності роботи державних органів та органів місцевого самоврядування із запобігання соціальному сирітству, вдосконалення системи надання соціальних послуг дітям і сім’ям з дітьми:

1. Службі у справах дітей районної державної адміністрації:

1) забезпечити неухильне виконання вимог законодавства щодо своєчасного виявлення, постановки на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з внесенням до єдиного електронного банку даних, та надання статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

2) передбачити в місцевому бюджеті кошти на придбання і облаштування дитячого будинку сімейного типу;

3) щорічно перевіряти стан виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень з питань захисту прав дітей, при виявленні порушень вживати дієвих практичних заходів щодо їх усунення;

4) посилити контроль за додержанням прав дітей у навчальних закладах, спеціальних установах та закладах соціального захисту дітей усіх форм власності, діяльністю опікунських рад, сприяти влаштуванню дітей до сімейних форм виховання;

5) налагодити ведення обліку дітей, батьки яких тривалий час перебувають за межами населених пунктів, удосконалювати форми і методи встановлення громадської опіки над такими дітьми;

6) забезпечити своєчасне вилучення дітей з умов, що загрожують їх життю та здоров’ю та направлення таких дітей з метою реабілітації у відповідні заклади з подальшим їх влаштуванням до сімейних форм виховання;

7) у встановленому законодавством порядку вирішити питання щодо організації у центральній районній клінічній лікарні єдиних днів для проходження двічі на рік медичних оглядів дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях опікунів, піклувальників;

8) посилити контроль та нагляд: за умовами утримання і виховання усиновлених дітей, та дітей, які виховуються в сім’ях опікунів і піклувальників, прийомних сім’ях; а також захистом особистих, майнових і житлових прав таких дітей;

9) забезпечити стовідсоткове взяття за місцем походження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, та осіб з їх числа на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи облік осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво чи придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, визначених законодавством;

10) вжити заходів щодо збереження, у разі потреби – відновлення санітарно-технічного стану житла, яке зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та передачі його у придатному для проживання стані дітям, які повертаються після закінчення (припинення) їх перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

11) забезпечити щоквартальну перевірку стану виконання батьківських обов’язків батьками, діти яких влаштовані до інтернатних закладів за їх заявами. У випадках, коли батьки не відвідують дітей, не цікавляться станом їх здоров’я, утримання, навчання та розвитку, не забирають їх в сім’ї на вихідні дні та в канікулярний період, вирішити питання про надання таким дітям статусу дітей, позбавлених батьківського піклування;

12) забезпечити здійснення контролю за цільовим використанням отримувачами коштів державних соціальних допомог сім’ям з дітьми для забезпечення повноцінного виховання та утримання дітей. 

2. Управлінню праці та соціального захисту населення; відділам освіти; культури, національностей, релігій і туризму;  секторам у справах  молоді та спорту; охорони здоров’я та цивільного захисту населення; службі у справах дітей райдержадміністрації:

1) забезпечити дотримання законодавства про права дітей на освіту, охорону життя та здоров’я, оздоровлення, доступу дітей до високоякісних медичних послуг, попередження інвалідності серед них, надання належної амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям-інвалідам, охоплення
дітей-інвалідів медико-соціальною реабілітацією, інклюзивною освітою, проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей дошкільного та шкільного віку, організацію медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у навчальних закладах, формування здорового способу життя;

2) створити умови для здобуття позашкільної освіти дітьми, особливо в сільській місцевості, шляхом розвитку мережі гуртків, спортивних секцій, відкриття філій ДЮСШ;

3) активізувати роботу закладів та установ культури на місцях щодо залучення дітей до участі в роботі аматорських творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах, особливо в сільській місцевості;

4) забезпечити своєчасність призначення та виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях опікунів, піклувальників, грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам;

5) сприяти діяльності громадських організацій щодо здійснення ними незалежного громадського контролю за додержанням прав дітей у навчальних закладах, спеціальних установах для дітей і закладах соціального захисту, в яких перебувають діти;

6) посилити контроль за умовами утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в підпорядкованих їм закладах;

7) постійно інформувати громадськість про роботу щодо соціально-правового захисту дітей, профілактику соціального сирітства, розвиток сімейних форм виховання.

3. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

1) вжити додаткових заходів щодо удосконалення роботи з підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та відповідних соціальних працівників;

2) підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

3) забезпечити розміщення в засобах масової інформації соціальної реклами, організовувати проведення інформаційної компанії щодо видів соціальних послуг і допомог, які надаються дітям та сім’ям з дітьми, із зазначенням контактної інформації центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і фахівців із соціальної роботи.

4) постійно здійснювати соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, дітей, які перебувають під опікою, піклуванням та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах;

5) удосконалити форми і методи роботи щодо профілактики соціального сирітства, соціальної роботи з сім'ями, які мають дітей і перебувають у складних життєвих обставинах, виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, супроводу дітей, батьки яких є трудовими мігрантами, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4. Виконавчому комітету об’єднаної територіальної громади Золотопотіцької селищної ради спільно зі службою у справах дітей райдержадміністрації:

1) забезпечити виявлення та постановку на облік дітей, які опинились в складних життєвих обставинах;

2) вжити узгоджених заходів щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей на рівні територіальної громади.

5. Виконавцям цього розпорядження про проведену роботу інформувати службу у справах дітей районної державної адміністрації щокварталу
до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом.

6. Службі у справах дітей райдержадміністрації забезпечити координацію роботи та узагальнення матеріалів і про стан виконання розпорядження інформувати районну державну адміністрацію щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

7. Визнати такими, що втратили  чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації:

 від 31 січня 2012 року № 84 „Про забезпечення реалізації прав дітей”;

 від 22 червня 2012 року № 425-од „Про забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей в районі”.

8. Контроль за виконанням розпорядження  покласти на заступника голови районної державної адміністрації  ПОГОНЦЯ І.О.

 

 

Голова районної державної

           адміністрації                                                                                                   В.В.БЕБИХ
Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації.
Сподіваємось, що  інформація, представлена на нашому сайті буде для Вас корисною і цікавою!

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

.

Актуальна тема