Бучацька районна державна адміністрація
48400, м.Бучач, майдан Волі, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

На головну

№601 від “ 25” грудня 2015 року Про схвалення проекту про районний бюджет на 2016 рік.


  УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

                              

від “  25    ”      грудня        2015 року        м. Бучач                                 №   601

 

 

   Про схвалення проекту про

  районний бюджет на 2016 рік.

 

 

 

Розглянувши поданий фінансовим управлінням рйдержадміністрації проект  районного бюджету на 2016 рік:

 

1.  Схвалити проект районного бюджету на 2016 рік:

1)  доходи районного бюджету у сумі 341883,7 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного  бюджету 339622,6 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 2261,1 тис. грн., згідно з додатком 1;

2)  видатки районного  бюджету у сумі 341883,7  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного  бюджету у сумі 339622,6 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 2261,1 тис. грн згідно з додатком 3 ;

3)   повернення кредитів до районного бюджету у сумі 20,0 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 20,0 тис.гривень згідно з додатком 4 ;

4)   надання кредитів з  районного бюджету у сумі 20,0 тис.грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 20,0 тис.гривень згідно з додатком 4 ;

2. Схвалити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  районного бюджету на 2016 рік за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, у тому числі по загальному фонду   тис. грн. та спеціальному фонду   тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

            3. Схвалити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  86,0 тис. гривень.

            4.Схвалити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету на 2016 рік у сумі  540,0   тис.грн. 

            5. Схвалити  перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці працівників бюджетних  установ;

-  нарахування на заробітну плату;

-  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-  забезпечення продуктами харчування;

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-  поточні трансферти місцевим бюджетам;

-  поточні трансферти населенню.

            6. Схвалити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих  (регіональних)  програм у сумі  1104,3  тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього розпорядження.

            7.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

            8. Розпорядникам коштів  районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

            9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені  статтею 64  Бюджетного кодексу України.

            10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів  є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України. 

            11. Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації:

- у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл  (перерозподіл) виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню, та у разі здійснення обласною державною адміністрацією протягом 2016 року перерозподілу субвенцій між їх  видами чи додаткового надання субвенцій, між головними  розпорядниками коштів районного бюджету, з послідуючим затвердженням внесених змін районною радою в установленому порядку.

   12.Надати право фінансовому управлінню Бучацької районної державної адміністрації :

   1) в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

    2) в процесі виконання районного бюджету у виняткових за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених  у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації  видатків бюджету  у межах загального  обсягу  бюджетних призначень  за кодом функціональної класифікації   окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету.     

            13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.          

            14. Додатки  1, 3, 4, 7 до цього розпорядження є його невід’ємною частиною.       

     15. Дане розпорядження  подати на розгляд та затвердження  черговою сесією  районної ради.                                                               

  16. Контроль за виконання  розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

                                                                                                

Виконувач обов”язків голови

районної держаної  адміністрації                                           В.В.БЕБИХ
Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації.
Сподіваємось, що  інформація, представлена на нашому сайті буде для Вас корисною і цікавою!

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

.

Актуальна тема