Бучацька районна державна адміністрація
48400, м.Бучач, майдан Волі, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

На головну

23.02.2015 ВИДИ ПЕНСІЙ


ВИДИ ПЕНСІЙ

за віком             

по інвалідності          

у зв'язку з втратою годувальника

Умови призначення пенсій за віком:

·        пенсійний вік 60 років - для чоловіків,

для жінок - 57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

 

·        наявність страхового стажу 15 років

Розмір пенсії за віком розраховується індивідуально для кожного пенсіонера і залежить від заробітної плати та страхового стажу

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом за наявності

·        у чоловіків 35 років

·        у жінок 30 років страхового стажу.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Максимальний розмір пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність

 

 

 

Документи, необхідні для призначення пенсій за віком

 

До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

·                 паспорт, іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації);

·                 документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті);

·                 трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток, довідки, свідоцтва про народження дітей (жінки, які в період до досягненнядитиною трирічного віку не працювали), строкові договори чи довідки, що підтверджують або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, спеціальний торговий патентом, або свідоцтво про сплату єдиного податку, або патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідка про сплату страхових внесків фізичною особою, котра здійснювала підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 року):

·                 виписка із акта огляду МСЕК для підтвердження  періоду  перебування на інвалідності у зв’язку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням;

·                 довідка про заробітну плату (дохід) до 01 липня 2000 року, за бажанням в період до 1 січня 2016 року, із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

 

У разі призначення пенсій за віком із зниженням пенсійного  віку додатково подаються документи, що підтверджують таке право. Документи, які засвідчують особливий статус особи.

 

Пенсія по інвалідності

 

Умови призначення пенсій по інвалідності:

·        страховий стаж від 1 до 15 років в залежності від віку особи, яка визнана інвалідом

·        визнання особи  інвалідом органами МСЕК

 

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Документи для призначення пенсії по інвалідності ті ж самі, що й для призначення пенсії за віком. Крім того, необхідною є виписка із акта огляду МСЕК, яку орган МСЕК надсилає в орган, який призначає пенсію, за місцем проживання пенсіонера.

 До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії.

Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

Окрім довідки про інвалідність, до заяви про призначення пенсії по інвалідності, додають усі документи, які необхідні для призначення пенсії за віком.

 

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника

 

Умови призначення пенсій у зв'язку з втратою годувальника:

·        наявність непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні,

·        страховий стаж від 1 до 15 років в залежності від віку в якому помер годувальник

 

У разі смерті пенсіонера або якщо годувальник помер у період проходження строкової військової служби, пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають незалежно від наявності в померлого годувальника страхового стажу

Дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

 

Документи, необхідні для призначення пенсій у зв'язку з втратою годувальника

 

·        свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісті відсутнім

·        документи про стаж годувальника

·        документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків померлому годувальнику

·        довідка з ЖЕКу про склад сімї померлого годувальника та документи, що підтверджують родинні стосунки члена сімї з померлим годувальником (свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб)

·        довідка з навчальних закладів про навчання дітей на денній формі навчання (для виплати пенсій до 23 років)

 

Для призначення до пенсій підвищень і надбавок подаються відповідні документи (посвідчення про встановлення статусу)

Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії

Заява про призначення (перерахунок) пенсії або про її відстрочення та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду, особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсії

1. Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:

1) пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

2) пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності;

3) пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

2. Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до цього Закону.

3.                Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Перерахунки пенсій

 

·                         Непрацюючим пенсіонерам у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений від стажу та заробітку. Перерахунок пенсії провадиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.

·                         У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.

Перерахунок призначеної пенсії провадиться в такі строки:

у разі виникнення права на підвищення пенсії - з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа;

у разі настання обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії, - з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони мали місце до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо вони мали місце після 15 числа.

 
Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації.
Сподіваємось, що  інформація, представлена на нашому сайті буде для Вас корисною і цікавою!

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

.

Актуальна тема