Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Послуги, що надаються через ЦНАП / Земельний кадастр

Інформаційна_картка_земельний_кадастр


ПОГОДЖЕНО:                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО:

     Голова Борщівської РДА                                              НачальникВідділуДержземагентства

_____________Я.І. Верхола                                               уБорщівськомурайоні

_____________2013р                                                          __________________Л.Є.Землянська

                                                                                              ______________2013р

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

НАДАННЯ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

(назваадміністративноїпослуги)

Дозвільний центр Борщівської райдержадміністрації(найменуваннясуб’єктанаданняпослуги)

 

Інформація про центр наданняадміністративноїпослуги

Найменування центру наданняадміністративноїпослуги, в якомуздійснюєтьсяобслуговуваннясуб'єктазвернення

   Дозвільний центр Борщівської райдержадміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання

адміністративноїпослуги

м. Борщів вул.Шевченка, 20а

 

2.

Інформаціящодо режиму роботи центру

наданняадміністративноїпослуги

   П’ятниця з 9:00 по 12:30 год.

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронноїпошти та веб-сайт центру наданняадміністративноїпослуги

Телефон 2-10-89

Электрона адреса: zem_vid@bor.tr.ukrtel.net

 

Нормативніакти, якимирегламентуєтьсянаданняадміністративноїпослуги

4.

ЗакониУкраїни

Стаття 38 Закону України “Про Державнийземельний кадастр”

5.

АктиКабінетуМіністрівУкраїни

Пункти 166, 171 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 17 жовтня 2012 року № 1051.

6.

Актицентральнихорганіввиконавчоївлади

-

7.

Актимісцевихорганіввиконавчоївлади/органівмісцевогосамоврядування

-

Умовиотриманняадміністративноїпослуги

8.

Підстава для одержанняадміністративноїпослуги

Заява про наданнявитягу з  Державного земельного кадастру

9.

Вичерпнийперелікдокументів, необхідних для отриманняадміністративноїпослуги, а такожвимоги до них

1. Заява про надання витягу з  Державного земельного кадастру за визначеною формою.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

10.

Порядок та спосібподаннядокументів, необхідних для отриманняадміністративноїпослуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

11.

Платність (безоплатність) наданняадміністративноїпослуги

Наданняадміністративноїпослугиздійснюється на платнійоснові.

 

У разіплатності:

11.1

Нормативно-правовіакти, на підставіякихстягується плата

Пункт 9 додатку1 до постанови КабінетуМіністрівУкраїни
від 01 серпня 2011 року № 835 “ДеякіпитаннянаданняДержавним агентством земельнихресурсів та йоготериторіальними органами адміністративнихпослуг”.

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративногозбору) за платнуадміністративнупослугу

Розмір плати за наданняпослуги –53  гривні.

Оплата послугиздійснюється шляхом попередньогоперерахуваннякоштів через банки та/абовідділенняпоштовогозв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжнедорученняабоквитанція з відміткою банку чивідділенняпоштовогозв’язку.

11.3.

Розрахунковийрахунок для внесення плати

Розрахунковийрахунок для внесення плати надаєтьсятериторіальним органом Держземагентства, якийнадаєадміністративнупослугу.

12.

Строкнаданняадміністративноїпослуги

Витяг з Державного земельного кадастру про земельнуділянкувидаєтьсязаявникові в день надходженнявідповідної заяви.

13.

Перелікпідстав для відмови у наданніадміністративноїпослуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості.

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру  звернулася неналежна особа.

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

14.

Результатнаданняадміністративноїпослуги

Отриманнявитягу з Державного земельного кадастру абоповідомлення про відмову у наданнівідомостей з Державного земельного кадастру.

15.

Способиотриманнявідповіді (результату)

Заявник отримує витяг з Державного земельного кадастру в день звернення до державного кадастрового реєстратора.

16.

Примітка

 

 
 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg