Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Послуги, що надаються через ЦНАП / Відділ реєстрації Борщівської райдержадміністрації

реєстратор_15


„ПОГОДЖЕНО”                                                                  „ЗАТВЕРДЖЕНО”

Голова Борщівської районної                              Начальник відділу-державний

державної адміністрації                                       реєстратор відділу державної

__________ Я.І.ВЕРХОЛА                                  реєстрації

„___”____________2013р.                                   Борщівської райдержадмінстрації

                                                                                ____________ І.М.Борейко

                                                                               „____”_____________2013р.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ,

 

Державна реєстрація юридичної особи

 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

             вулиця Шевченка, 20а  1 поверх

 м. Борщів,  Борщівський район

Центр адміністративних послуг  м. Борщів

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 8.00 – 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

п’ятниця  - 8.00 – 15.30

обідня перерва – 13.00 – 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 (03541) 2-11-78

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», стаття 24.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                            -

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення засновника (засновників) новоствореної юридичної особи або уповноваженої ними особи

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1.Заповнену реєстраційну картку (форма 1) на проведення державної реєстрації юридичної особи;
2.Примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; 

3.Два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник); 

4.Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;
 5.Інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

 

     У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ.

 

      У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

      У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

   

     Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
 

     Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ, що засвідчує її повноваження, або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подається засновником (засновниками) або уповноваженим представником  особисто, або надсилаються рекомендованим листом за описом вкладення. Якщо документи надсилаються рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально засвідчений

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», стаття 10.

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Десять неоподатковуваних мінімуму доходів громадян. Документом, що підтверджує внесення плати є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Отримувач: Борщівський районний бюджет,

Код ЄДРПОУ 37971052,

Реєстраційний рахунок № 31417512700030 в ГУДКСУ Тернопільської області,

МФО 838012

12.

Строк надання адміністративної послуги

Три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо: 

     документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;
     документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною п'ятою статті 10 Закону України «
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
      до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій; 

     документи подані не в повному обсязі;
      документи подано особою, яка не має на це повноважень.

Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є:
      невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;
      невідповідність установчих документів вимогам частини третьої статті 8 Закону України «
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
      порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:
      наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;
      невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
      наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абзацом четвертим частини другої статті 35 Закону України «
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
      наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;
      використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;
      невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кредитна спілка, недержавний пенсійний фонд тощо); 

     встановлена іншими законами заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається заявнику або надсилається поштою на адресу

16.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg