Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Послуги, що надаються через ЦНАП / Відділ реєстрації Борщівської райдержадміністрації

реєстратор_14


ПОГОДЖЕНО

Голова Борщівської районної

державної адміністрації

__________ Я.І.ВЕРХОЛА

„___”____________2013р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

____________ М.С.МУЗИКА „____”_____________2013р.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності

фізичної особи – підприємця за її рішенням

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(назва адміністративної послуги)

 

 

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційної служби Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

_________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, – суб'єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

             вулиця Шевченка, 20а  , каб.202

м. Борщів,  Борщівський район, Тернопільська область

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 8.00 – 17.15

 п’ятниця  - 8.00 – 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

(03541) 2-17-08

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (статті 8, 47).

5.

Акти Кабінету Міністрів України

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

1. Наказ Міністерства юстиції України від 14.10.2011          № 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1207/19945.

2. Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2013          № 730/5 "Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.04.2013 за № 671/23203.

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення фізичної особи – підприємця.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням (форма 12).

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця така фізична особа – підприємець або уповноважена нею особа письмово зазначає та підтверджує своїм особистим підписом, що нею вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).

2. Довідка відповідного органу служби доходів та зборів про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів.

3. Довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.

 

У разі якщо після закінчення проведення заходів щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог фізичній особі не надані у встановленому законом порядку органом доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати податків,  зборів та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, фізична особа – підприємець або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення  такого строку набуває право на подання державному реєстраторові документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням, за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням за принципом мовчазної згоди.

 

У разі якщо документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем подаються заявником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстраторові додатково пред'являються паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що підтверджує його (її) повноваження (довіреність).

 

Документи, які відповідно до вимог Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" подаються (надсилаються поштовим відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

 

Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто, поштовим відправленням з описом вкладення або через уповноважену особу.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Реєстраційний збір не справляється.

11.

Строк надання адміністративної послуги

Строк державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем не повинен перевищувати одного робочого дня з дати надходження документів.

 

Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем видається (надсилається поштовим відправленням) державним реєстратором заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем.

 

Повідомлення про залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням, відповідно до опису видається (надсилається поштовим відправленням) державним реєстратором заявнику в день надходження документів.

 12.

Перелік підстав для залишення документів без розгляду

1. Документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації.

2. Документи не відповідають вимогам, встановленим частиною одинадцятою статті 47, частиною першою або другою статті 8 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців". 

3. Документи подані не в повному обсязі.

4. Документи подані раніше закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів, зазначеного у заяві про припинення підприємницької діяльності. 

5. Від органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України надійшло повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, і воно не відкликане.

13.

Результат надання адміністративної послуги

1. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем.

2. Повідомлення про залишення без розгляду документів.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, повідомлення про залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням, відповідно до опису, видаються (надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення) державним реєстратором заявнику.

 


ПОГОДЖЕНО

Голова Борщівської районної

державної адміністрації

__________ Я.І.ВЕРХОЛА

„___”____________2013р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

____________ М.С.МУЗИКА „____”_____________2013р.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

 Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційної служби Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

_________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, – суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності

фізичної особи – підприємця за її рішенням

____________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етап
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дію, рішення)

1.    Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

В день надходження документів.

2.    Видача (надсилання поштовим відправленням) фізичній особі – підприємцю або уповноваженій нею особі (далі – заявник) копії опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, з відміткою про дату надходження документів.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

В день надходження документів.

 

3.    Перевірка документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав залишення їх без розгляду.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

В день надходження документів.

 

4.    Видача (надсилання  поштовим  відправленням) заявнику повідомлення про залишення документів, без розгляду, із зазначенням підстав залишення документів, без розгляду, та документів, що подавалися відповідно до опису – у разі залишення документів без розгляду.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

В день надходження документів.   

 

5.    Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця – у разі відсутності підстав для залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, без розгляду.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

Не пізніше одного робочого дня з дати надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

6.    Видача (надсилання поштовим відправленням) заявнику повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.   

 

 
 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg