Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Послуги, що надаються через ЦНАП / Відділ реєстрації Борщівської райдержадміністрації

реєстратор_10


ПОГОДЖЕНО

Голова Борщівської районної

державної адміністрації

__________ Я.І.ВЕРХОЛА

„___”____________2013р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

____________ М.С.МУЗИКА „____”_____________2013р.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття,  приєднання, поділу або перетворення

___________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

 

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційної служби Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

______________________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, – суб'єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

             вулиця Шевченка, 20а  , каб.202

м. Борщів,  Борщівський район, Тернопільська область

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 8.00 – 17.15

 п’ятниця  - 8.00 – 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

(03541) 2-17-08

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (статті 8, 37).

5.

Акти Кабінету Міністрів України

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

1.Наказ Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1207/19945.

2. Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2013          № 730/5 "Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.04.2013 за № 671/23203.

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення юридичної особи у зв’язку із закінченням строку заявлення вимог кредиторами та процедури припинення юридичної особи. 

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.      Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в  результаті  злиття, приєднання, поділу або перетворення (форма 8). 

2.      Підписаний головою і членами комісії з припинення  юридичної особи та затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом,  який прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірник оригіналу передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття,  приєднання або перетворення, чи розподільчого  балансу,  якщо припинення здійснюється в результаті поділу, або їх нотаріально засвідчені копії.

3.      Довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню*.

4.      Документ про узгодження плану реорганізації  з  органом державної податкової служби (за наявності податкового боргу)*.

5.      Довідка відповідного органу державної податкової  служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів*.

6.      Довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування*.

 

* У разі державної реєстрації припинення юридичної  особи в результаті перетворення документи не подаються.

 

Додатково подається:

 

1.       Висновок  аудитора  щодо достовірності та повноти передавального акта або розподільчого балансу - у випадках, що встановлені законом.

2.       Копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - у разі проведення  державної реєстрації припинення акціонерного товариства.

3.        Довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність  нескасованих  випусків  цінних паперів цієї юридичної особи - у разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів.

 

Державна реєстрація припинення юридичної особи в  результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення за принципом мовчазної згоди:

 

У  разі якщо після  закінчення  процедури  припинення, передбаченої законом,  але  не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі не надані в  установленому законом   порядку   органом  державної  податкової  служби  та/або Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати  податків, зборів та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та  фондів  соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня  закінчення  такого строку  набуває  право  на подання державному реєстраторові документів, передбачених частинами  першою - п'ятою статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення за принципом мовчазної згоди.

За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний  реєстратор  проводить  державну  реєстрацію  припинення юридичної особи  в  результаті  злиття, приєднання, поділу або перетворення за  принципом мовчазної згоди, про що  вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

Вимоги до документів:

 

Документи, які подаються (надсилаються поштовим відправленням) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена.

Підпис  особи,  уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа зазначають та підтверджують своїм  особистим  підписом,  що ними  вчинено  всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи,  включаючи  завершення  розрахунків  з кредиторами  (у  тому  числі із сплати податків,  зборів,  єдиного внеску  на  загальнообов'язкове державне соціальне  страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).

Передавальний акт або розподільчий баланс повинен бути затверджений засновниками (учасниками) юридичної   особи або органом, який  прийняв рішення  про  припинення юридичної особи. Нотаріальне посвідчення  справжності підписів голови та членів комісії  з  припинення  юридичної особи на передавальному акті або розподільчому балансі у такому разі не вимагається.

Передавальний акт або розподільчий баланс центрального органу виконавчої влади повинен  бути  затверджений  головою  комісії з реорганізації. Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та членів комісії  з  реорганізації  на  передавальному акті або розподільчому  балансі  у  цьому випадку не вимагається.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються (надсилаються поштовим  відправленням з описом вкладення) головою комісії з  припинення  або  уповноваженою  нею  особою.

 

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

11.

Строк надання адміністративної послуги

Строк  державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,  приєднання, поділу або перетворення не повинен перевищувати одного робочого дня з дати надходження документів.

 

Повідомлення про залишення поданих документів без розгляду видається не пізніше наступного робочого дня з  дати  надходження документів.

12.

Перелік підстав для залишення документів без розгляду

1.     Документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації.

2.     Документи подані не у повному обсязі.

3.     Документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою та другою статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

4.     Передавальний акт  або  розподільчий  баланс  не відповідає вимогам, які встановлені частиною четвертою  статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

5.     Документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим частини першої статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

6.     В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо юридичної особи, що припиняється, містяться відомості про те, що вона є учасником (власником) інших юридичних осіб та/або   має  не  закриті відокремлені підрозділи.

7.     Не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо  юридична особа, що припиняється, є акціонерним  товариством. 

8.     Від органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України надійшло повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної  реєстрації припинення  юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, і воно не відкликане.  

9.      Не зазначені та  не підтверджені  особистим підписом голови комісії з припинення або уповноваженою ним особою відомості, передбачені частиною другою статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

14.

Результат надання адміністративної послуги

1.     Повідомлення про залишення документів без розгляду.

2.     Повідомлення про проведення  державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,  приєднання, поділу або перетворення.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про залишення документів без розгляду разом з документами, що подавалися для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення або повідомлення про проведення  державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,  приєднання, поділу або перетворення видаються (надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення) державним реєстратором заявнику.


 

ПОГОДЖЕНО

Голова Борщівської районної

державної адміністрації

__________ Я.І.ВЕРХОЛА

„___”____________2013р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

____________ М.С.МУЗИКА „____”_____________2013р.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційної служби Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

___________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, – суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття,  приєднання, поділу або перетворення

________________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етап
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дію, рішення)

1.    Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

В день надходження документів.

2.   Видача (надсилання поштовим відправленням) заявнику копії опису, за яким прийняті документи з відміткою про дату надходження документів.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

В день надходження документів.   

3. Перевірка документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для залишення їх без розгляду.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

Не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів.

4. Видача заявнику (надсилання поштовим відправленням з описом вкладення) повідомлення про залишення без розгляду поданих документів разом з документами, що подавалися для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення – у разі залишення документів без розгляду.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

Не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів.

5. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,  приєднання, поділу або перетворення – у разі відсутності підстав для документів без розгляду.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

Строк не повинен перевищувати одного робочого дня з дати надходження документів.

6. Видача (надсилання поштовим відправленням з описом  вкладення)  заявнику  повідомлення про проведення державної реєстрації припинення  юридичної особи в результаті злиття,  приєднання, поділу або перетворення – у разі проведення державної припинення юридичної особи в результаті злиття,  приєднання, поділу або перетворення

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

Не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,  приєднання, поділу або перетворення.
 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg