Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Послуги, що надаються через ЦНАП / Відділ реєстрації Борщівської райдержадміністрації

реєстратор_1


„ПОГОДЖЕНО”                                                                  „ЗАТВЕРДЖЕНО”

Голова Борщівської районної                              Начальник відділу-державний

державної адміністрації                                       реєстратор відділу державної

__________ Я.І.ВЕРХОЛА                                  реєстрації

„___”____________2013р.                                   Борщівської райдержадмінстрації

                                                                                ____________ І.М.Борейко

                                                                               „____”_____________2013р.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ,

 

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

             вулиця Шевченка, 20а  1 поверх

 м. Борщів,  Борщівський район

Центр адміністративних послуг  м. Борщів

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 8.00 – 17.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

п’ятниця  - 8.00 – 15.30

обідня перерва – 13.00 – 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 (03541) 2-11-78

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», стаття 42.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

                                            -

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення фізичної особи, яка має намір стати
підприємцем

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1.Заповнену реєстраційну картку (форма 10) на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;
2.Копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
3.Документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
4.  Нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

 

     У разі подання електронних документів нотаріально посвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання провадити підприємницьку діяльність, надсилається державному реєстратору поштовим відправленням. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити поштового відправлення та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.

 

     У разі подання державному реєстратору електронних документів фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов'язані з підготовкою електронних документів фізичної особи. 

     

     Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України та намір стати підприємцем, повинна подати виключно особисто:
      заповнену реєстраційну картку (форма 10) на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
      документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
 

     У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.

    

            Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця. Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади, повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця з відповідним записом в електронному безконтактному носії. Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що засвідчує її повноваження.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подається фізичною особою  (уповноваженим представником)  особисто, або надсилаються рекомендованим листом за описом вкладення. Якщо документи надсилаються рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально засвідчений

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», стаття 10.

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Два неоподатковуваних мінімуму доходів громадян. Документом, що підтверджує внесення плати є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Отримувач: Борщівський районний бюджет,

Код ЄДРПОУ 37971052,

Реєстраційний рахунок № 31417512700030 в ГУДКСУ Тернопільської області,

МФО 838012

12.

Строк надання адміністративної послуги

Два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, якщо:
      документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
      документи не відповідають вимогам частин першої та другої статті 8 та частини п'ятої статті 10 Закону України «
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
      документи подані не у повному обсязі
.

 

Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця є:
      невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення державної реєстрації;
      наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;
      наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація фізичної особи підприємцем, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається заявнику або надсилається поштою на адресу

16.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg