Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Послуги, що надаються через ЦНАП / Борщівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області  / Інформаційні картки

сес_22


ПОГОДЖЕНО                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                

 Голова Борщівської районної                            Начальник Борщівського        

 державної адміністрації                                      міжрайонного  управління Головного

 Верхола Я.І.                                                         управління Держсанепідслужби у

________________________                                Тернопільській області,

________________________                                головний державний санітарний лікар

________________________                                Борщівського та Заліщицького  

                                                                                районів 

(ПІБ голови райдержадміністрації/міського                                           (ПІБ та посада керівника місцевого дозвільного

                                               голови)                                                                                               органу)

                                                                                                                        Никорчук К.П.

                                        

______________________________                                                    ________________________________________

                    (підпис)                                                                                                                  (підпис)

 

                     МП                                                                                                                 МП

               

«____» «______________» 2013 р.                                                            «____ » «__________________»   2013  р.

 

                 

р.                                                           

             ПОГОДЖЕНО

                 Начальник відділу представництва

                 в Львівській, Тернопільській та

                 Хмельницькій областях

                 Державної служби України

                 з питань регуляторної політики

                 та розвитку підприємництва

              _____________ М.П. Парій

              «_____» _____________ 2013р.

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА на

«Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (погодження) на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами »

 (назва документа дозвільного характеру)

 

 Борщівське міжрайонне управління  Головного  управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

                                               (найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Єдиний дозвільний центр

Борщівської райдержадміністрації

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Вул.Шевченко,20-а

 

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

 пятниця з 9.00 – 13.00.

4.

 

 

 

 

Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру:

ПІБ та номери контактних тел/факс

Юхненко В.А. роб.тел. 2-24-78

Левінська В.П. роб.тел. 2-27-89

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

 

 

5.1

Укази президента, Закони України (назва, частина стаття)

Указ Президента України від 6.04.2011 року №400/2011 «Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України», розділ 4 п .11. ст.10-14, 16, 17, 25 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. №4004-ХІІ із змінами.

- Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011р. №3392-VI.

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV.

Закон України « Про адміністративні послуги»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» розділ ІІІ,ст..10,11,12,19.                                                             

5.2

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 21.05.2009р. №526 із змінами.

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною  санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління» від 26.10.2011р. №1067-р.

 

5.3

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

- Пункт 3 «Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи», затвердженого наказом МОЗ України від 09.10.2000 р. № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи» зі змінами.

-Наказ Мінприроди України « Про затвердження Інструкції про загальні вимоги  до оформлення документів,у яких обґрунтовуються  обсяги викидів, для отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств,установ,організацій та громадян-підприемців» від 09.03.2006р. №247»

-Наказ МОЗ України  від 19.01.2012 № 34 «Про затвердження  Положення про територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби»

5.4

Акти місцевих органів виконавчої влади /органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

-Наказ по Борщівському міжрайонному управлінню Головного управління Держсанепідслужби в  Тернопільській області за  № 3 від 04.01.2013р.

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005р.  №1176    «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру» (заява про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи на адресу головного державного санітарного лікаря Тернопільської області).

2. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта.

3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

4. Копія довідки управління статистики на види діяльності за КВЕД.

5. Копії дозвільних документів на встановлення обладнання, що є джерелом викидів (у встановлених випадках).

6. Копія дозвільного документа на діяльність об'єкту (висновок держсанепідекспертизи).

7. Копії протоколів дослідження проб повітря населених місць, відібраних у встановлених головними спеціалістами  Борщівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області (міського, міжрайонного управлінь) контрольних точках на межі нормативної санітарно-захисної зони або на межі зони впливу викидів і досліджених за визначеними  держсанепідслужбою забруднюючими речовинами .

8. Акт перевірки (обстеження) об’єкта експертизи, проведеного Борщівським  міжрайонним управлінням Головного управління  ДСЕС в Тернопільській області;

9. Копія документа, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (зареєстрованих декларації або сертифіката згідно вимог постанови КМ  України від 13.04.2011р № 461 або акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта чи акта технічної комісії).

10. Копії документів подавати засвідчені на кожній сторінці  мокрою печаткою заявника (суб’єкта господарювання) та записом «копія вірна».

Матеріали підготовки документа дозвільного характеру не повертаються.

11. Квитанція про оплату за надання адміністративних послуг – 200 грн. в державний бюджет:

р/р – 31116028700030 ГУКСУ в Тернопільській області

Код – 37971052 МФО - 838012

 

7.

Платність(безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Платно.

 

 

 

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Термін виконання  державної санітарно-епідеміологічної експертизи,  згідно п. 7.10 «Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи», затвердженого наказом МОЗ України від 14.03.2006р. №120, становить  10 робочих днів з дня надходження документів до виконавців експертизи від державного реєстратора заяви та документів, що додаються до неї; 5 робочих днів при повторному зверненні у разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документ дозвільного характеру.

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Підставами для відмови у видачі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи є:

- порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;

- виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

- відсутність протоколів дослідження проб повітря  населених місць або виявлення за результатами проведених лабораторних досліджень невідповідностей (перевищень) встановлюних вимогами нормативів;

-виявлення порушень санітарного за-конодавства за результатами санітар-но-гігієнічного обстеження(інспекту-вання) об’єкта отримання документа дозвільного характеру;

-законодавством можуть встановлю-ватись інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Згідно чинного законодавства.

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Необхідно

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

 

Платно.

 

У разі платності:

 

12.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

- «Перелік робіт та послуг в сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, які виконуються за плату», затверджений постановою КМУ від 27.08.2003 № 1544 із змінами.

- Тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 №1351 (із змінами).

12.2

Розмір  плати  проведення  експертизи (обстеження)

В залежності від об’єму та кількості проведених лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань факторів середовища життєдіяльності людини; вивчення, дослідження, аналізу проектів нормативних документів, проектної, технічної, інструктивно-методичної документації на відповідність вимогам санітарного законодавства; обґрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров'я людини; підготовки висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

 

 

 

13.

Примітки

-Заявник несе відповідальність за до-стовірність інформації,зазначеної в

заяві та документах.

-Заяви та документи,що додаються до неї, подаються особисто суб’єктом господарювання (керівником юри-дичної особи,фізичною особою-підприємцем) або уповноваженою ним особою.

-Контроль внесення заявниками до держбюджету плати (адміністративного збору) за надання адміністративних послуг виконується державними реєстраторами.

Переоформлення, видача дублікату документу дозвільного характеру здійснюється відповідно до пп.8,9 ст. 4-1 Закону України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 
 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg