Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Відділ з питань надання адміністративних послуг / Положення, регламент та перелік послуг Центру

Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань надання адміністративних послуг

Бережанської районної державної адміністрації

 

  1. Відділ  з питань надання адміністративних послуг (далі - Відділ) утворюється як структурний підрозділ районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг .

  2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Відділу як  структурного підрозділу Бережанської районної державної адміністрації, приймається головою Бережанської районної державної адміністрації.

  3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про відділ.

 4. Основними завданнями Відділу є:

 1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 5. Відділом забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

  Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, затверджується головою районної державної адміністрації.

   На основі узгоджених рішень Бережанської районної державної адміністрації з міською та сільськими радами Бережанського району, Відділ, що утворений при Бережанській районній державній адміністрації, може забезпечувати також надання адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є органи місцевого самоврядування району.

6. У Відділі за рішенням голови районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень  районної державної адміністрації .

7. У приміщенні, де розміщується Відділ, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною Відділу  є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у Відділі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у відділі, визначається головою районної державної адміністрації.

11. Адміністратор  має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування відділу.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг, не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах  місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Відділу.

14. Державний адміністратор забезпечує:

1) сприяння розвитку конкуренції та зменшенню рівня державного регулювання господарської діяльності;

2) прозорість  процедури видачі документів дозвільного характеру, додержання рівності прав суб’єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру та відповідальності посадових осіб дозвільних органів, державного адміністратора, суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;

3) дотримання єдиних вимог до порядку видачі   документів  дозвільного  характеру;

4) надання суб'єкту господарювання  вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;

5) прийняття від суб'єкта господарювання документів,  необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам;

6) видача оформлених місцевими дозвільними органами суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру;

7) взаємодію місцевих дозвільних  органів  та  документообігу;

8) організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного  обстеження об'єкта;

9) контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

10) формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;

11) інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу;

12) підготовку пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

13) координацію діяльності дозвільного центру;

14) видачу довідок з реєстру документів дозвільного характеру;

15) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

15. Відділ очолює начальник-державний адміністратор  відділу надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

16. Начальник Відділу відповідно до завдань, покладених на Відділ:

1) здійснює керівництво роботою Відділу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Відділу;

2) організовує діяльність Відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Відділу;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Відділі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Відділу;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Відділ.

17. Відділ, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, за рішенням  голови районної державної адміністрації, можуть утворюватися територіальні підрозділи відділу, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який затверджується головою районної державної адміністрації.

19. Час прийому суб’єктів звернень у Відділі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Відділ. Відділ не рідше, ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

  

Керівник апарату

районної державної адміністрації                           М.Р. ДУМАНСЬКА

 

Державний адміністратор центру

надання адміністративних послуг                          Й.М.ДМИТРІВ

 

                              Г.І.Скавінська
 

Анонси подій

Актуальна тема