Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Економіка району / Відділ економічного розвитку

положення


  

ПОЛОЖЕННЯ

про  управління економічного розвитку та інфраструктури

Бережанської районної державної адміністрації

 

1.   Управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Бережанського району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2.    Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне департаменту економічного розвитку та департаменту  інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації.

          Управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації утворено шляхом злиття  управління економіки і  відділу розвитку інфраструктури районної державної адміністрації в управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації, відповідно до пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від  26 грудня 2012 року № 605 “Про упорядкування структури районної державної адміністрації” (зі змінами та доповненнями).

3.    Управління складається з відділу економічного розвитку та відділу розвитку інфраструктури управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації.

          4. Управління  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, наказами Міністерства інфраструктури України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрації, наказами департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації, наказами департаменту  інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації, а також положенням про структурний підрозділ.

          5.Основними завданнями управління є забезпечення реалізації на відповідній території:

1)  державної політики економічного і соціального розвитку;

2)  державної цінової політики;

3)  державної промислової політики;

4)  державної регіональної політики;

5) державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

6) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

7)   державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

8) державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

9)  єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

          10) державної політики у сфері зовнішніх зносин на території району;

11)забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв’язку та у сфері енергозбереження;

12) розроблення пропозицій щодо державних цільових програм  розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку та енергозбереження;

13) розроблення пропозицій щодо формування, регулювання  та розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг транспорту і зв’язку.

 

6. Управління  відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1)       організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та Міністерства інфраструктури України  та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)       забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)      бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, центру надання адміністративних послуг та його адміністратора;

4)      аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

5)      розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

6)      бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку Тернопільської області на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території Бережанського району;

7)      розробляє прогнози економічного і соціального розвитку Бережанського району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку Бережанського району;

8)      забезпечує контроль за виконанням показників програми соціально-економічного та культурного  розвитку Бережанського району на короткостроковий період;

9)      розробляє в установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

10)  розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва регіональним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів), для надання відповідної державної фінансової підтримки;

11)  проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

12)  розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

13)  готує пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

- створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

14)  аналізує економічні та соціальні наслідки територій пріоритетного розвитку та подає департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації відповідну інформацію;

15)  бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

16)  готує та подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозиції щодо включення інноваційних проектів за районними програмами до регіональних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

17)  розробляє проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує її виконання, здійснює моніторинг виконання програми;

18)  сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

19)  бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

20)  сприяє розвитку міжрайонного співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

21)  бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

22)  бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільного органу та державного  адміністратора;

23)  забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та подає департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації інформацію щодо:

- фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління районної державної адміністрації;

- стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління районної державної адміністрації;

- виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює районна державна адміністрація;

24)  забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає координатора проекту;

25)  погоджує плани закупівлі товарів, робіт і послуг, за кошти міжнародної технічної допомоги;

26)  аналізує та подає обласні державні адміністрації підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

27)  бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

28)  бере участь у підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню;

29)  забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій відповідної територіально-адміністративної одиниці у виставково-ярмаркових заходах;

30)  інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території Бережанського району, про накази департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", та подає  департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації відповідну інформацію;

31)  вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

32)  готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

33)  готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

34)  вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

35)  забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

36)  бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

37)  бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

38)  бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної  районної ради;

39)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

40)  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

41)  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

42)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

43)  постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

44)  контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

45)  здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

46)  забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

47)  організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

48)  забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

49)  бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

50)  забезпечує захист персональних даних;

51)  розробляє і подає пропозиції щодо:

- проектів  програм розвитку паливно-енергетичного комплексу району;

- утворення, реорганізації і ліквідації підприємств, установ та  організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

52) удосконалення системи обліку електро-, газо-, тепло- і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження;

53) проведення конкурсів з визначення перевізників пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять   за межі  території району ;

54) здійснює прогнозування можливих   рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах, організаціях;

55)  сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

56) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації  роботи окремих    видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;

57) бере участь у:

- виконанні державних цільових програм розвитку

паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку та
енергозбереження;
           - розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих
умов для надання  послуг поштового зв'язку та телекомунікаційних
послуг;
          - ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  на  підприємствах
паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв'язку;

     - розробленні та впровадженні механізмів стимулювання 
ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних
ресурсів;
- впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та
розвитку енергії та розитку малої гідро- і теплоенергетики ;
     - розроблені програм енергозбереження;

- підготовці пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає поставці для потреб держави за рахунок коштів державного бюджету;

- формуванні обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;
- складанні щорічного паливно-енергетичного балансу району;

58) веде облік підприємств промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку, установ та організацій, що належить до сфери управління райдержадміністрації;

    59) узагальнює практику застосування законодавства; 
    60) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій; 

61) аналізує дотримання спеціалізованими підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом, бере участь та здійснює підготовку документів щодо діяльності консультативно-дорадчих органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства про металобрухт на території району;

        62) організовує роботу щодо взаємодії з департаментом інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації з питань координації роботи транспорту, енергозбереження, дорожнього господарства.

        63) аналізує та надає пропозиції щодо дотримання суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності вимог чинного законодавства про автомобільний транспорт, нормативно-правових актів, стандартів і норм, які регулюють перевезення пасажирів;

        64) здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

65) виконує інші функції згідно з покладеними на нього
основними завданнями.

7. Управління має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування
підприємств, установ та організацій інформацію (документи та інші матеріали), необхідну для виконання покладених на нього завдань;

         3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4) організовувати засідання комісій та готувати необхідні матеріали для їх проведення.

8. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, обласної державної адміністрації та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з головою обласної державної адміністрації.

Начальник управління має заступника-начальника відділу економічного розвитку та начальника відділу інфраструктури управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації. Заступник-начальник відділу економічного розвитку управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника управління та погодженням директора департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. Начальник відділу інфраструктури управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації.

 

  10. Начальник управління:

    1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання  покладених на  управління завдань, визначає   функції та ступінь відповідальності  керівників його структурних підрозділів;

2) діє без довіреності від імені  управління, представляє його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

        3) видає в межах своєї компетенції  накази, організовує і контролює їх виконання;

        4) затверджує структуру  управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

5) затверджує функціональні обов'язки працівників управління;

6) призначає на посаду і звільняє з посади працівників  управління;

7) розпоряджається коштами в межах  затвердженого  кошторису доходів і видатків на утримання управління;

8) вирішує інші питання діяльності управління в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

 

11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
реалізації основних напрямів діяльності  управління та вирішення
інших питань в управлінні можуть утворюватися наукові ради і
комісії.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

 

12. Управління  утримується  за  рахунок  фінансування із  Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та
видатки  на  утримання  управління,  в  межах  виділених асигнувань,
визначає голова    районної державної адміністрації.

Кошторис доходів і видатків,  штатний розпис управління затверджує голова    районної державної адміністрації.

 

13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                          В.І. СОЛЕНКО

 

Начальник управління економіки

районної державної адміністрації                                          Я.В. ЛИХОЛАТ
 

Актуальна тема